keskiviikko 24. maaliskuuta 2021

ONKO EPÄISÄNMAALLISILLA SOLUTETTU SUPO JO KANSALLISEN TURVALLISUUDEN RISKI?


Suuret tiedotusvälineet ovat viime päivinä revittelleet Suojelupoliisin (Supo) uusimmasta vuosikirjasta löytyvää lukua "äärioikeiston" kasvavasta uhasta. Jo 1990-luvulta lähtien Supo on raporteissaan kertonut vesi kielellä kuinka äärioikeiston väkivaltainen uhka on aivan nurkan takana, mutta koska mitään ei ole tietenkään tapahtunut, se on joutunut vuodesta toiseen toistamaan samaa ennustettaan, jotta mielikuva "kansallisen turvallisuuden riskistä" säilyisi. 

Raportin kirjoittajilta alkavat loppua jo adjektiviit ja superlatiivit heidän yrittäessään ylläpitää "kasvavaa äärioikeiston uhkaa", vaikka mitään näyttöä terrorismista ei olekaan. Ylen agendauutisessa Supo: Äärioikeistolaisen terrori-iskun valmistelusta on saatu viitteitä – suurimmat uhat tällä hetkellä ovat äärioikeisto ja ääri-islamistit uhkaa yritetään paisuttaa tarkoituksellisen epämääräisesti saaduilla "viitteillä".

Supon pitäisi ensisijaisesti valvoa epäisänmaallisia voimia, Suomen myyjiä, äärivasemmistoa ja muita kansanpettureita, mutta sen korruptoitunut johto onkin ottanut silmätikukseeen kansallismieliset, jotka se haluaa esitää kierosti kansallisena uhkana. Suojelupoliisiin vuosiraporttia lukiessa tulee väistämättä mieleen, että Supo itsessään on kansallisen turvallisuuden uhka, sillä se näyttää tulleen pahasti epäinsänmaallisten EU-globalistien ja woke-liberaalisosialistien soluttamaksi. 

Sisäisten uhkien näkeminen kansallismielisissä kertoo paljon Supon johdon ideologisista prioriteeteista ja harhaisesta viholliskuvasta. Supon politisoitumista ei suinkaan vähennä sen raportissa käyttämät sananvalinnat ja tulkinnat, jotka ovat tuttuja vaemmiston ja EU:n liberaalisosialistien retoriikasta.

Raportissaan Supo väittää kansainvälisen (sic) äärioikeistolaisen terrorin kumpuavan ideologiasta, jota ruokkii "salaliittoteoria" nimeltä väestönvaihtoteoria. Toisin kuin Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat, Yle ei käytä Supon viljemää sanavalintaa "salaliittoteoria", mutta antaa silti ymmärtää, että kyse on ideologiasta eikä tilastollisiin perustuvista väestöllisistä muutoksista: 

Vuosikirjassaan supo nostaa esiin myös maailmanlaajuisesti levinneen "väestönvaihtoteorian". Se on supon mukaan yksi huomionarvoisista äärioikeistolaisten terroristien aatteellisista vaikuttimista.

Kuka tahansa voi tilastoihin perehtymällä ja eurooppalaista katukuvaa katsomalla huomata, että väestön vaihtuminen, jossa ulkomaalaistaustaisen määrä kasvaa vapaasti ja kantaväestön määrä vähenee, on tosiasia. Miksi Supo ja valtamedia haluavat tästä huolimatta levittää suurelle yleisölle mielikuvaa, että yleisesti havaittu demografinen muutos on mielikuvitukseen perustuvaa salaliittoteorisointia? 

Silmänkääntötemppu onnistuu, koska valtion asiantuntijavalta haluaa sekoittaa vallitsevan väestötrendin teorioihin, joissa salaliittomaista on vain muutoksen selittäminen eliitin oletetuilla motiiveilla. Sekoittamalla nämä keskenään tilastollisesti vahvistetun demografisen muutoksen toteaminen saadaan näyttämään perusteettomalta "salaliittoteorialta". 

Kansalaisvaikuttaja Tapio Linna analysoi riippumattomassa sosiaalisessa mediassa tiiviisti ja tyhjentävästi salaliittoteorian suhteen tosiasioihin:

Tuo mainittu salaliittoteoria väittää siis, että tämä väestöllinen kehitystrendi ja kantaväestön jääminen ennen pitkää vähemmistöksi omassa maassaan, olisi poliittisen ja taloudellisen eliitin tavoite ja yhteinen juoni, ja että siihen liittyisi kaikenlaisia arveluttavia vaikutteita. Salaliittoteoriaksi tämän tekee siis se, että siinä ilman selviä todisteita oletetaan eliitillä olevan tällainen tavoite.

No, salaliittoteoria on salaliittoteoria. Tämä salaliittoteoria ei silti ole aivan irrallaan todellisuudesta, sillä vaikka ei ole syytä olettaa, että eliitillämme (tai jollakin sen osalla) on tällainen pitkän tähtäimen yhdessä sovittu tavoite kantaväestö marginalisoimiseksi, niin se, että eliittimme suhtautuu tähän kehitystrendiin välinpitämättömästi tai jopa myötämielisesti, antaa aiheen todeta, että väestönvaihto on tahallisen politiikan ennustettavissa oleva lopputulos.

Väestönvaihdosta puhuminen ei siis useinkaan viittaa taustalla oleviin vahvistamattomiin motiiveihin, vaan kehityskulkuun, joka on dokumentoitu kylmillä tilastollisilla luvuilla. Koska käynnissä oleva väestöllinen katastrofi on kaikkien nähtävissä, sen syiden arviointi pitäisi olla vapaata akateemista debattia ilman että se leimataan suoraan salaliittoteoriaksi. 

On nimittäin selvää, että väestönmuutos eli väestönvaihdos ei ole tapahtunut luonnonlainomaisesti itsestään, vaan sen takana ovat tietoiset poliittiset päätökset ja valinnat. Läntisen maailman päättäjät ovat koko ajan tienneet mitä he tekevät ja olisi myös naivia olettaa, että he ovat tietämättömiä päätöstensä peruuttamattomista seurauksista. Siksi heidän motiiviensa perään kyseleminen on täysin rationaalinen reaktio tilanteessa, jossa jo lähitulevaisuudessa kantaväestö on jäämässä vähemmistöasemaan. 

Toisaalta on yhdentekevää onko tuhopolitiikan takana lyhytnäköinen taloudellinen ahneus, naivi idealismi tai pahantahtoinen tuhofantasia, sillä yhtä kaikki vaakalaudalla on länsimaisen korkeakulttuurin jatkuminen. Kukaan voi tuskin vakavissaan väittää, että afrikkalainen kognitiivisesti haasteellinen populaatio voisi ylläpitää samantasoista kulttuuria kuin me.

Tilanne on Suomessakin huolestuttava, josta kertoo uutisvirtaan puuroutuvat väestömuutoksen tilastouutiset. Matalan intensiteetin vihamielinen invaasio on vain voimistumassa, mutta kansallisesta turvallisuudesta vastaava Supo leimaa asian esille tuomisen "salaliittoteoriaksi", joka vain "lisää väkivallan uhkaa". Ajatus on nurinkurinen, sillä monet tutkimukset puhuvat sen puolesta, että yhteiskunnallisen konfliktin riski on suurin monietnisissä ja varsinkin sellaisiksi tarkoituksella luoduissa valtioissa. Edesmenneiden professorien Yrjö Ahmavaaran ja Tatu Vanhasen kirjassa Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin (2000, s. 293) kun tiedetään, että
etnisiä konflikteja todellakin syntyy kaikissa etnisesti jakautuneissa yhteiskunnissa ja että konfliktit ovat yleensä sitä vakavampia, mitä enemmän geneettisesti toisistaan poikkeavista ryhmistä on kysymys, on vaikea välttyä johtopäätökseltä, että meidän on paras tottua ajatukseen etnisten konfliktien pysyvyydestä. (…) Mitä heterogeenisempi väestö on etnisesti, sitä enemmän etnisiä konflikteja esiintyy ja sitä merkittävämpiä ne ovat. Korrelaatioanalyysin (N=183) tulosten mukaan noi 54 prosenttia etnisten konfliktien asteen vaihelusta selittyy väestön etnisen heterogeenisyyden asteella.
Länsimmaissa ja erityisesti Suomessa sisäisen konfliktin riskiä on lisätty kasvattamalla kansalaisilta kysymättä vieraiden populaatioiden määrää. Jos Supo olisi aidosti huolissaan kansallisesta turvallisuudesta, se pyrkisi tuomaan esiin riskit, joita maahanmuuton kannattajat saavat toiminnallaan aikaan. Nykyisen kulttuuritrendin vallitessa Supolta on turha odottaa tällaista suoraselkäisyyttä, joten se palaa isänmaan linjoille vasta ns. ylimääräisen uutislähetyksen jälkeen.maanantai 22. maaliskuuta 2021

YLEN JATKUVA VINKUMINEN RASISMISTA ON VÄSYTYSTAISTELUA SUOMALAISIA VASTAAN

"Me vaadimme!!" Mutta mitä me saamme teiltä? Sitä emme edes tarvitse.

Ylessä on jo vuosien ajan vinguttu rasismista päivittäin ilmeisenä tavoitteena väsyttää suomalaiset niin, että he lopulta luovuttavat ja hyväksyvät ehdoitta poliittis-kulttuurisen nomenklatuuran vaatiman etnomasokistisen agendan.  Ei tarvitse kuin vilkaista Ylen päivän uutisiin ja kolumneihin huomatakseen jonkun taas nalkuttavan rituaalinomaisesti rasismista. Alamaiset ovat jo sen verran ehdollistettuja, että kun puheeksi nousee rasismi, he tietävät sanomattakin ketkä ovat pahantekijöitä ja ketkä uhreja. 

Tämä vain suomalaisia vastaan tähdytty valikoiva rasismi on sitäkin irvokkaampaa silloin kun aiheesta pääsevät märehtimään rasistisen muukalaisinvaasion vapaamatkustajat. Näistä yksi äännekkäimpiä on vihamielisen somalivähemmistön etnistä etua ajava muslimifeministi (oksymoroni toiseen potenssiin) Maryan Abdulkarim. Viimeisimmissä Ylen kolumnissaan hän kirjoittaa  – niin, arvatkaapa mistä?

Kolumnissaan Sensuuri ei ole lääke rasismiin kutsumattomalla rotumuukalaisella on uuskolonialistisen kunniakansalaisen elkeet määrittäessään mitä meidän suomalaisten pitää sanoa ja tehdä, jotta se tyydyttäisi kyltymättömiä kehitysmaiden huippuosaajia. Tämäkin vierasmaalainen on saanut suomalaisilta veronmaksajilta kaiken, mutta yhtäkään varsinaista kiitoksen sanaa Suomelle häneltä ei ole kuultu.  Tosin 
Abdulkarim on saattanut leppyä hetkeksi kun jotkut aisankannattaja-suomalaiset ovat osoittaneet erityistä matelua ahneita tulijoita kohtaan. Irvokkuuden huippuna voi pitää sitä, että Abdulkarim kaltaiset etniset nurkanvaltaajat saavat vielä ylimääräistä elantoa sättimällä suomalaisia kirjoituksillaan. 

Rasismiin tarvitaan aina kaksi osapuolta ja silloin kun toista osapuolta ei ole, ei voi olla myöskään rasistista järjestelmää tai rasistisia käytäntöjä. Siksi rasismi on Suomeen tuotettu ilmiö, joka syntyi maamme viidennen kolonnan salliman somalinvaasion myötä 1990-luvulla. Ylen kiintiösomalin valitus suomalaisten käsityksistä afrikkalaisista on mahdollisia vain maassa, johon on jo ehditty  tuottaa rodullisesti poikkeavia populaatioita. Abdulkarimin moraalista närkästystä teennäisesti ilmentävä huomio Suomen "rasistisesta" historiasta on epäolennaista, koska 1800-luvulla suurin osa afrikkalaisista ei osannut edes lukea puhumattakaan että olisivat kuulleet maasta nimeltä Suomi:

N-sanan historia ei ole monimutkainen, eikä sen käyttö ole koskaan ollut neutraalia Suomessa. Sen osoittavat muun muassa maantiedon oppikirjat 1890-luvulta lähtien. Oppikirjat opettivat, että musta ihminen on tietynlainen: historiaton, lapsenomainen, tietyn näköinen.

Somali osaa kolumnissaan vedota muutenkin median lietsomaan syyllisyydentunteeseen ottaessaan puheeksi holokaustin. Voi vain kuvitella mikä olisi tilanne, jos vaikkapa suomalainen menisi vieraaseen maahan nauttimaan sen vieraanvaraisuudesta ja antaisi palkkioksi syytökset kansan huonosta moraalisesta laadusta.

Kolumninsa lopuksi uuskolonialisti ylistää vielä anglo-juutalaisten levymogulien kulttuuri-imperialismia (lähteet täältä ja täältä) edistävää vähämielistä puheenpapatusta, jota myös räpiksi kutsumaan. Tällä musiikillisesti kelvottomalla yksinkertaisella viidakkorytmimölyllä on jo ehditty pilata pari suomalaista nuorta sukupolvea, josta Abdulkarim on varmasti tyytyväinen.  

Totaalitäärisen vasemmiston retorisen keinovalikoiman omaksunut etno-politrukki toki pahoittelee rapistakin löytyviä "vääriä" sanoja, mutta näkee siinä silti mahdollisuuden "yhteiskunnalliselle keskustelulle", joka tarkoittaa käytännössä tuomitsevaa sanelupolitiikkaa valkoisille:

Sensuuri ei mielestäni edistä yhdenvertaisuutta tai suojele marginaaliin työnnettyjä vähemmistöjä. Se suojelee valtaa käyttäviä ja ylläpitää sortavia rakenteita. Sanojen poistaminen vanhasta tuotannosta ei ole yhtä merkityksellistä kuin tietoisuuden lisääminen siitä, miksi jotkut sanat satuttavat yhä ja millaista historian taakka ne kantavat.


                                                             *********************


Rasismista osaa itkeä trendikkäästi myös Ylen urheilutoimitus. Uutisessa Teemu Pukki kertoi Glen Kamaran rasismikohun puhuttaneen myös Norwichin joukkueessa – pettynyt Tim Sparv arvosteli Slavia Prahan toimintaa rajusti setvitään ties monennettako stupid ball gamesin "rasismikohua". Toisaalta on huvittavaa, kuinka isoista miehistä on viime vuosina tullut valtamediaa mielisteleviä  Sosiaalisen Oikeudenmukaisuuden Sotureita ja woke-intoilijoita:

Norwichin maalitykki Teemu Pukki otti kantaa Kamaran tapaukseen Suomen maajoukkueen tiedotustilaisuudessa ennen keskiviikkoista MM-karsintaottelua Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.

– Urheiluun ei kuulu minkäänlainen rasismi eikä mihinkään muuallekaan. Tosi harmi, että tuollaista tapahtuu. Mitä nyt olen oppinut Gleniä tuntemaan, niin hän ei reagoi tuolla tavalla ellei siellä ole jotakin oikeasti sanottu, Pukki mietti.

Suomen Palloliitto on pyytänyt Euroopan jalkapalloliittoa (Uefa) selvittämään tapauksen.

– Todella väärin, että tuollaista tapahtuu ja toivottavasti asialle tehdään jotakin. Tämä uutisoitiin isosti myös Englannissa, ja puhuimme asiasta meidän joukkueenkin (Norwich) kesken, Pukki kertoi.

Sivuhuomautuksena kysyttäköön, miten on mahdollista, että Suomen maajoukkueessa pelaa pikimusta pelaaja Glen Kamara, joka ei osaa edes avustavasti Suomea. 

perjantai 19. maaliskuuta 2021

YLE PÖNKITTÄÄ TUOREEN "NAISVIHATUTKIMUKSEN" AVULLA HALLITUKSEN JA NATON LISÄÄNTYVÄÄ VALLAN TARVETTASääliksi käy demarieläkeläisiä ja muita konformisteja, jotka lapsenuskoisesti luottavat valtamedian uutisointiin. Henkinen laiskuus ei paranna asiaa, sillä tuulipukukansalaiset eivät juuri jaksa kaivella lähdekritiikkiä tai tarkistaa taustoja muista tiedotusvälineistä. Tyypillisen esimerkin helposti massoihin uppoavasta valeuutisoinnista tarjoaa Ylen verkkosivujen juttu Nato-raportti kertoo Suomen hallituksen olevan poikkeuksellisen vihakampanjan kohde somessa – Marin: "Naiset johtavat hallitusta, Get over it"

Mikäli uskoisimme uutista sellaisenaan, meidän pitäisi olla huolissamme naisvihamielisistä nettikirjoittelijoista ja vaatia Twiteriä sensuroimaan heitä, koska "vihapuhe uhkaa demokratiaa". Uutisen tarkempi analysointi kuitenkin paljastaa, ettei demokratia ole Twitterissä uhattuna, vaan sitä vaarantaakin Naton hybridisotakampanja, harhaanjohtava valtamedia ja sensuuria vaativa hallituksen viestintäsiantuntija. 

Yle verkkosivujen artikkeli ja TV1:n iltauutiset esittelevät näyttävästi Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen StratComin juuri ilmestynyttä raporttia, jossa kerrotaan verkossa esiintyvästä naisvihasta, joka on kohdistunut Suomen hallituksen ministereihin. Samaisessa verkkosivun jutussa Yle pyrkii hälventämään nykyhallituksen roolia tilaustutkimuksessa kertomalla sen olleen Sipilän hallituksen aloite:

Valtioneuvoston viestintäpäällikkö Päivi Anttikoski kertoo twitterissä, että tutkimus on saanut alkunsa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikana keväällä 2019, jolloin valtioneuvosto ehdotti Stratcomille tutkimusaihetta vaalivaikuttamisyrityksistä. Tutkimuslaitos halusi keväällä 2020 kääntää huomionsa vihapuheeseen.

Toisin kuin Yle, Talouselämä-lehti tuo esiin, että tutkimuksessa ei löytynyt Suomeen suunnattua disinformaatiota, jonka vuoksi tutkimuskohde muutettiin paremmin vastaamaan nykyisen feministihallituksen tarpeita. Alkuperäisen tutkimuksen piti osoittaa, kuinka maatamme uhkaa vieraan vallan informaatiovaikuttaminen, olihan samoihin aikoihin (2019) kohistu median lempilapsena tunnetun Jessikka Aron "tutkimuksesta" Putinin trollit. Tosin tendenssikirjan reikäisyys huomattiin tuoreeltaan jopa Helsingin Sanomissa, joten StratComin aluperäisen tutkimuksen vetämä vesiperä ei tullut yllätyksenä. Tutkimuslaitoksen ainoa keino välttää 0-tutkimuksen häpeä oli siirtää huomio sinne, josta saadaan helposti nostettua pöyristyttävä "paljastus". 

Politiikassa jokaikinen hallitus saa kritiikkiä verkossa, mutta Naton tutkimuksessa nämä moitteet mitätöidään sanomalla arvostelun olevan pelkkää naisvihaa. Sitäkin varmasti on jonkin verran ollut, mutta pääasiassa kriitikki on kohdistunut naisministerien heikkoon päätöksentekoon, josta on kertynyt paljon kiistämätöntä näyttöä. Kun tietämättömät ministerit poukkoilevat päätöksissään, tämän ääneen sanominen tulkitaankin "naisvihaksi", jolloin valtamedia katsoo heillä olevan oikeus uhriutua asemastaan. Vastaavasti hallituksen haluttomuudesta ottaa vastaan kritiikkiä kertoo pääministeri Sanna Marinin tviittaus Naton "tutkimuslöydöksestä": "Hallitusta johtaa naiset, Get Over It!" Mikäli tällaiseen ylimielisyyteen sortuisi miesvetoinen hallitus, voisi vain kuvitella minkälaisia reaktioita se synnyttäisi tiedotusvälineissä.

Yle-uutisen tarkoitusperät ovat melko ilmeiset. Ensinnäkin se haluaa lisätä läntisen sotilasliiton vaikutusvaltaa Suomessa myöntämällä sille auktoriteettiaseman ulko- ja sisäpoliittisten uhkien arvionnissa, vaikka Suomi ei ole edes Nato-maa. Toiseksi, Nato esitetään tahona, joka tunnistaa ja paljastaa Suomenkin "demokratiaa uhkaavan vihapuheen". Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen tutkija pohtii viranomaisten roolia "vihapuheen" rikollisen (sic) luonteen määrittelyssä:

Aiheet, joihin törkypostaukset liittyivät, olivat useimmiten koronapandemia, maahanmuutto, EU-politiikka ja sosiaaliliberaali politiikka. Osa sisälsi piilotettua tai avointa seksististä kieltä.  

Tämä saa aikaan poliittisen ongelman, kun viranomaiset joutuvat tasapainoilemaan sen suhteen, mikä kuuluu sananvapauden piiriin ja millainen viestintä on rikollista, sanoo Stratcomin tutkija Rolf Fredheim.

Hallituksessa on Naton globalistiselle agendalle myötämielisiä voimia, jotka haluaisivat "vihapuheen" varjolla estää ja kriminalisoida poliittisen kritiikin. Ylen verkkojutussa haastateltu hallituksen johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen painostaa somepalveluita ottamaan käyttäjiltään henkilötiedot, jotta anonyymi kirjoittelu ei olisi mahdollista. Tätä ollaan samanmielisten keskusteluissa perusteltu vertaamalla sometilin perustamista aseen ostamiseen! Toivanen pitää jo lähtökohtaisesti kansalaisten vapaata mielipiteenilmaisua "ongelmallisena", mutta vain poliittisen eliitin kannalta: 

Valtioneuvoston johtava viestintäasiantuntija Jussi Toivanen pitää vihakirjoittelua Suomessa nousevana ongelmana. Ongelmia aiheuttaa sekä ihmisten joutuminen kirjoittelun kohteeksi että heidän pelkonsa kohteeksi joutumisesta.

Alkuperäisen Nato-tutkimuksen epätoivottu lopputulos käännettin fokusta muuttamalla lopulta voitoksi, koska uuden "löydöksen" avulla voidaan kauhisella "vihapuhetta". Sen hillitseminen puolestaan vaatii viellä politiisia toimia, jotta tyytymättömien kansalaisten suut saadaan tukittua.

tiistai 16. maaliskuuta 2021

RASISMIN VASTAINEN VIIKKO ALKOI: YLEN MIELESTÄ KUKA TAHANSA TAUSTASTA RIIPPUMATTA VOI OLLA SUOMALAINENTäysin kulttuurimarxilaistuneen Suomen Punaisen Ristin vuosittainen rasismin vastainen viikko alkoi maanantaina. Suomalaisvihamielisen eliitin mustasukkaisesti hallitsemassa julkisessa keskustelussa rasismia pidetään vain valkoisten "ongelmana", jonka vuoksi myös SPR syyllistää progandassaan valikoivan rasistisesti ainoastaan valkoisia kantasuomalaisia. Luonnollisesti valtamedia on lähtenyt tukemaan kampanjaa kauhistelemalla uutisjutuissaan suomalaisten olematonta piilorasismia ja "mikroaggressiota". 

Teemaa vatvottiin tänään jopa Yle tv 1:n pääuutislähetyksessä. Uutisjutusta on tehty myös verkkoversio Viattoman kuuloinen kysymys kotimaasta oli jälleen yksi näkymätön isku – Alice Jäske on koko ikänsä saanut kuulla kehuja, joita ei haluaisi kuulla. Toimittaja Saija Nirosen mielipidekirjoituksen lähtökohtana on suomalaisten alamaisten asenteiden muuttaminen. Haastatteluartikkelissa tuodaan pelottavan avoimesti esiin millaisia toimia etnisen suomalaisuuden eliminoimiseksi on jo tehty ja mitä on vielä suunnitteilla lopulliseksi ratkaisuksi

Jo pelkkä ajatus, että rotumuukalaisetkin voisivat tarkistaa omia asenteitaan on Ylen jutussa poissa laskuista, koska sellaisen esittäminen olisi itsessään "rasistista". Sen sijaan suomalaisten ja muiden valkoisten loputon tuomitseminen ja vihaaminen ei ole hyväkkäille rotuvihaa, vaan fantastisen vapauttavaa ja voimaannuttavaa Frankfurtin koulun kritiikin kulttuuria, jonka pitäisi olla kaikkialla vallitseva normi. Ainakin toimittaja Nironen näyttää olevan pitkällä näissä opinnoissaan, käyttäähän hän jutussaan punaisen yliopiston Lunatic fringen hörhöisen harhaisia muotisanoja kuten "rodullistaminen".

Ylen jutussa roturutsan syntiin langenneiden pariskuntien jälkeläiset kokivat mimosan herkästi rasismia täysin normaaleissa sosiaalisissa kontakteissa. Haastateltujen kommenttien perusteella myrkyllinen woke-kulttuuri näyttää ylläpitävän vainoharhaisia kuvitelmia, joille valtamedia antaa vielä virallisen hyväksyntänsä. Esimerkiksi täysin viattomat ja luonnolliset kysymykset henkilön alkuperämaasta koettiin tunkeilevana rasismina, vaikka kaikille on selvää, että ulkoisesti poikkeavien juuret eivät täysin lepää suomalaisessa maaperässä ja verenperinnössä. 

Rasistisesta "mikroaggressiosta" (orwellilainen uussana) vinkuminen on tunnetusti kaksinaamaista, sillä sitä halutaan harjoittaa vain vähenevän valkoisuuden länsimaissa. Kehitysmaissa sikäläiset asukkaat kysyvät luontevasti muukalaisen näköiseltä tulijalta alkuperämaata, eikä kukaan pidä sitä rasistisena kannanottona. Päinvastoin, mikäli vieras alkaisi kitistä mikroaggressiosta, koska tätä ei pidetä automaattisesti zimbabwelaisena tai haitilaisena, se nähtäisiin ylimielisen kiittämättömyyden eleenä. Sitä se tietenkin on, myös täällä Suomessa.

Ylen haastattelemien etnisten hybridien mielestä suomalaisten vieraskoreus ei riitä, vaan heitä tulisi pitää yhtä suomalaisina kuin aitoja suomalaisia. Käytännössä tämä tekee suomalaisuudesta mielivaltaisen käsitteen, jonka vuoksi kuka tahansa maahan livahtanut ja maassa oleva voi vaatia muita pitämään tätä suomalaisena. Juuri tämä on Ylen agendauutisen alleviivaama viesti hyväntahtoisen hölmöille suomalaislukijoille: Finis Finlandiae!

torstai 11. maaliskuuta 2021

TAPAUS KATAJA: MEDIAN MAALITTAMISTA "'ÄÄRIOIKEISTOLAISISTA" VIIMEINENKIN TODETTIIN SYYTTÖMÄKSI

Perussuomalaisten vaalipäällikön Pekka Katajan murhan yrityksestä syytetty 41-vuotias tuusulalaismies todettiin näytön puutteessa syyttömäksi Keski-Suomen käräjäoikeuden tänään tekemässä päätöksessä. Jo aikaisemmin valtamedian etukäteen lynkkaamat Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Teemu Torssonen ja Kansallismielisten liittouman entinen puheenjohtaja Tero Ala-Tuuhonen vapautettiin syytteistä. 

Päätöksestä huolimatta Yle pysyy edelleen itsepintaisesti  politisoituneen syyttäjän kannalla uutisjutussaan Oikeus hylkäsi syytteen Pekka Katajan murhan yrityksestä mutta piti rikosta poliittisena – syyttäjä aikoo valittaa: "Vähän yllättävä päätös". Uutisen mukaan käräjäoikeus piti loppulasunnossaan tekoa todennäköisesti poliittisena. 

Käräjäoikeuden johtopäätös teon motiivista on viime kädessä pelkkää arvailua, koska teon tekijät jäivät de facto selvittämättä. Vapauttavan päätöksen vastapainona kärjäjäoikeus halusi luultavasti tehdä myönnytyksen poliittiselle poliisille, tuomioistuimelle ja valtamedialle väittämällä tekijöiden olleen "todennäköisesti" ns. äärioikeistolaisia. Väite on poliittisessa tarkoitushakuisuudessaan omituinen, koska syyllisiä ei ole edelleenkään löydetty. 

Todellista härskin puolueellista agendajournalismia edustaa pahamaineisen Yle-toimittaja Tuomas Rimpiläisen "analyysi" Meillä on nyt käsissämme selvittämätön poliittinen murhayritys – miten ihmeessä kameraan tallentuneet tekijät pääsivät pakoon?, jossa hän yrittää väen vängällä tehdä syytteistä vapautetuista "äärioikeistolaisista" syyllisiä. Rimpiläinen on toiveajattelussaan varma tekijöiden "äärioikeistolaisesta" motiivista:

Maassamme on nyt selvittämätön poliittinen murhayritys. Tekoa voi pitää poliittisena useasta syystä. Täyttä varmuutta asiasta ei tietenkään ole, kun tekijöitäkään ei ole saatu vastuuseen.

Molemmissa Ylen jutuissa ei spekuloida lainkaan Pekka Katajan motiiveja, muuttuneita kertomuksia ja rikostaustoja. Yle Watch kirjoitti heti tuoreeltaan heinäkussa 2020, että hämärän jutun taustalla saattaa olla täysin muita syitä, jotka valtamedia on laiminlyönyt tarkoituksellisesti:

Nuo motiivit saattavat löytyä rikollisesta alamaailmasta, sillä Katajalla väitetään olevan petoshistoriaa, johon kuuluu mm. epäily Jämsänkosken työttömien kassan kavaltamisesta. Hänen sanotaan myös haalineen itselleen perusteettomia matkakorvauksia ja yhdistyksen kiinteää omaisuutta kyseenalaisin keinoin. Jos näissä puliveivausväitteissä on perää, se on saattanut synnyttää kostomentaliteettia, joka on sitten realisoitunut viime perjantaina.

(...) Katajaan kohdistuneessa hyökkäyksessä näyttää olevan mukana sen verran sotkuista pikkurikollisuutta ja ristiriitaisia silminnäkijätodisteita, että paljastuessaan juttu tarjoaa luultavasti vain myötähävettävän puskafarssin, joista persuilla ei ikävä kyllä ole ollut viime aikoina pulaa.

Kaiken mediahälyn keskellä Katajan tapaus on poikinut lukuisia spekulointeja ja salaliittoteoriota. Niissä on vatvottu pelkästään "kabaalin ääriokeiston" kytköksiä, kun taas valtiovallan vehkeilyä kansallismielisiä vastaan ei olla käsitelty lainkaan. Asian puiminen onkin jäänyt vain riippumattomien uutissivustojen kuten Partisaanin varaan:

Perimmiltään hankkeessa oli kyse korruptoituneen poliisin vakoiluoperaatiosta Suomen kansallismielisiä ryhmiä vastaan. Poliisi käytti vakavan rikosnimikkeen suomia laajoja pakkokeinomenetelmiä hyväkseen vakoillakseen esimerkiksi Kansallismielisten liittouman ja Perussuomalaisten kansallismielisen siiven aktiivien puhelinliikennettä, sosiaalisia verkostoja, Internet-hakuja sekä sähköposteja. Lue lisää aiheesta artikkelistamme ”Pekka Katajan valheet kaatuvat – Teemu Torssoselle ei syytettä murhanyrityksestä!”.

 

                                                             ***********************


Valtavirran uutistarjonta Pekka Katajan tapauksesta on ollut yksipuolista ja ennalta tuomitsevaa tendenssijournalismia. Räikeä journalistinen puolueellisuus ei vaivaa Yleä, vaan päinvastoin se retostelee korruptoituneen valtamedian "vastuullisella tiedottamisella". Tästä tarjosi kuvaavan esimerkin eilen 10.3. klo 20:00 TV1:stä tullut Suuri Journalistipalkinto -gaala, jota juonsi itseoikeutetusti Ylen virallinen satusetä Matti Rönkä ja takakireä woke-journalisti Piia Pasanen.  

Gaalan kouristuksenomainen itsetehostus journalistisesta uskottavuudesta ei kerro muusta kuin valtamedian alennustilasta. Takavuosikymmeninä valtamedian ei tarvinnut toitottaa suurelle yleisölle uskottavuuttaan, koska se tiesi kansan luottavan siihen. Luottamus taas perustui totuuteen ja uskottavuuteen, joka läpipolitisoituneelta nykymedialta puuttuu. Pitääkseen yllä edes illuusiota luotettavuudesta,  globalismia ja rappioliberalisma propagoivan valtamedian pitää erikseen luoda pömpöösejä gaala-iltoja, joissa se palkitsee itse itsensä "vastuullisesta journalismista". Ohjelman idea tuo mieleen vanhan kunnon Neuvostoliiton, jossa lopun jo häämöttäessä apparatsikkit jaksoivat toistaa virallisia valheitaan entistä julkeammin.

Härskissä itsekehussaan törkeimmän rimanalituksen teki viidennen kolonnan Sadankomitean palkitsema ulkomaantoimittaja Antti Kuronen videokolumnissaan "Journalismi ei ole teatteria". Siinä hän sätti Itä-Eurooppaa ja etenkin Venäjää, jota hän kutsui maaksi, jossa uutisointi on pelkkää näytelmää toisin kuin länsimaisiin "arvoihin" sitoutuneessa Suomessa. Samaa Nato-vetoista Venäjän sättimistä harjoitti Hufvudstadsbladetin raivoliberaali Anna-Lena Laurén, joka sattumoisin palkittiin gaalassa vuoden journalistina. 

Vähänkään kriittistä ajattelua ymmärtävät kansalaiset tietävät, että globaalin järjestelmän apparatsikkeinä toimivat journalistit pyrkivät manipuloimaan suurta yleisöä. Harva sen sijaan on pohtinut sitä, että toimittajat ovat oman propagandansa uhreja, jonka vuoksi monista heistä huokuu samanlainen uskovarma fanaattiisuus kuin Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Mika Hentusesta

Läpeensä korruptoitunut järjestelmä luhistuu vasta sitten kun sen edusmiehet ja -naiset eivät usko enää tuottamaansa valheelliseen informaatioon. Silloin on toisenlaisten gaalojen aika.
                                                             ***********************


TV1, torstai 11.3.2021 klo 22.00., Ulkolinja: Yhdysvallat vailla tasa-arvoa

Yhdysvalloissa valittiin varapresidentiksi ensimmäistä kertaa nainen, silti sukupuolten tasa-arvo ei maassa toteudu. #Metoo ja Black Lives Matter -liikeet ovat antaneet uutta pontta myös naisten tasa-arvoa ajavalle aktivismille. Sen marsseille osallistuu yhä suurempi ihmisjoukko - ja sama tasa-arvon vaatimus koskee kaikkia sukupuolia. HD 54 min. Ohjelman sivulle.


"Yhdysvallat vailla tasa-arvoa"? Ja paskan marjat! Tätä historian ilkeintä suurta valhetta on pikemminkin siellä liikaa.

illan Ulkolinja-ohjelmassa materiaalisesta pahoinvoinnista pöhöttyneille sohvaperunoille tarjotaan amerikkalaista propagandaa, joka ei kestä edes pintapuolista tarkastelua. Mitä enemmän tasa-arvoa eli sosialismia kaadetaan väkipakolla kansan kurkusta alas, sitä enemmän  paapotut lumihiutaleet rääkyvät tasa-arvon puutteesta. Pakonomainen tasa-arvomania lienee mailleen menneen Lännen näkyvimpiä merkkejä kulttuurisesta itsetuhosta.

Dokumentti, joka antaa  puheenvuoroja ilman kritiikkiä sellaisille etuoikeutetuille liberaaliräähkille kuin Hillary Clintolille, kertoo kaiken ohjelman asenteellisuudesta. Vastaavasti #Metoota ja Black Lives Matteria pidetään automaattisesti "hyvinä" liikkeinä, jotka eivä tee koskaan mitään väärää. Väkivaltainen mellakointi, miesviha ja valkoisten vastainen rasismi eivät tule dokumentin tekijöille edes mieleen. 

lauantai 6. maaliskuuta 2021

DEMOKRATIAILVEILY 2021: KORONA-HYSTERIAA LIETSOVA THL:N LÄÄKÄRIJUNTTA SAI SIIRRETTYÄ KUNTAVAALIT

Korona - mikä ihana tekosyy!

Oikeusministeri 
Anna-Maja Henriksson ja pääministeri Sanna Marin vakuuttelivat vielä toissa illan A-studiossa, että vaalit pidetään sovitusti huhtikuussa.  Istuva hallitus käänsi kuitenkin  tänään vikkelästi takkiaan kun se asettui tukemaan oikeusministeriön vaaliosaston vaatimaa ehdotusta, jossa kuntavaalit siirrettäisiin kesäkuulle. 

Hallituksen hapuileva päätöksenteko todistaa, kuinka henkilökohtaista harkintaa ja auktoriteettia vailla olevat ministerit taipuvat kuuliaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lääkärijuntan mielivaltaisiin suosituksiin. Ylen verkkosivujen analyysissä THL:n pelottava arvio jopa yli 11 000 päivittäisestä tartunnasta sai puolueet lykkäämään vaaleja vastentahtoisesti hyväksytään mukisematta päätöksenteon valuminen lääkärijuntalle.

Ikävä kyllä poliitikkojen lisäksi THL:n "tieteellliseen auktoriteettiin" luottavat sokeasti myös ns. tolkun ihmiset ja demarieläkeläiset, jotka muodostavat huomattavan osan äänestäjäkunnasta. Siksi THL:n stetsonista arvottu suositus ilman uskottavaa tilastollista lähdettä ja todennäköisyyttä uppoaa helposti kansanjoukkoihin. Ylen verkkosivut:
Oikeusministeriö perusti esityksensä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekuvaan, joka pantiin jakoon myös puolueille. THL:n arvio vaalien terveysturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä on muuttunut selvästi vakavammaksi helmikuun jälkeen.
THL arvioi, että epidemiatilanne voi olla suunniteltuna vaalipäivänä 18. huhtikuuta niin vakava, että se aiheuttaisi ”tuntuvan riskin vaalien terveysturvallisuudelle”. Mikäli tartuntojen kasvuvauhti jatkuisi, päivittäinen tapausmäärä Suomessa voisi alkuperäisenä vaalipäivänä eli 18. huhtikuuta olla THL:n mukaan jopa 2 600 ja 11 200 välillä.
Kauhuskenaariota jossittelevat luvut ovat niin poskettomia, että THL:n asiantuntija olisi voinut huutaa vaikka kuutta miljoonaa ja sekin menisi läpi Ylen antiin ehdollistetulta tuulipukukansalta. Vastaavasti hallitus on tarrautunut THL:n jalkoihin siinä määrin, ettei se pysty tekemään ainuttakaan päätöstä, ellei sitä tue lääkärijuntan hatusta vetämä arvio.

Ylen analyysissä oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo, että "on vaikeaa perustella sitä, että vaalipaikoille voisi kokoontua, jos muutoin viestitään tarpeesta pysyä kotona". Kommentissa ei mainita lainkaan kauppoja ja tavarataloja, joissa kansalaiset ovat voineet tartuttaa tosiinsa olemattoman vähäistä kuolemaa aiheuttavaa tautia koko koronatilanteen ajan. Luulisi että vaalipaikoilla olisi marketteja turvallisempaa, koska siellä on väljempää ja turvavälejä on helppo valvoa. 

Huhtikuun kuntavaaleista ja kauppojen väkirysistä on puhuttu julkisuudessa jo pitkään, mutta jostain syystä sekä vaalivirkailijoiden että kaupan työntekijöden rokottamisia ei ole edes aloitettu. Sen sijaan THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ehdottaa tuoreen Yle uutisen mukaan kehitysmaista tulleille asukeille rokotuksen ohituskaistaa ohi tavallisten suomalaisten veronmaksajien.

Länsimainen edustuksellinen demokratia alkaa jo itsessään olla pelkkä vitsi, sillä todellinen päätäntävalta ei ole enää vuosikymmeniin ollut edes kansanedustajilla, vaan ylikansallisilla vaikuttajilla kuten Euroopan Unionilla, taloudellisella eliitillä, valtamedialla ja poliittisilla lobbaajilla. Viimeisimmällä päätöksellään Suomen valtiojohto on tämän "kehityksen" kärjessä viemällä kansalaisilta viimeisetkin vallan rippeet. 

On nimittäin selvää, ettei mikään takaa sitä, pidetäänkö kuntavaalit edes kesäkuun 13. päivä. Omasta vallastaan juopuneen THL:n lääkärijuntan ja globalistisen EU:n talutusnuorissa kulkeva hallitus haluaa status quon jatkuvan siirtämällä tarpeen mukaan vaaleja. Tavoitteena on pysyä niin pitkään vallassa, että hallituspuolueet voivat toteuttaa globaalisosialisminsa ja harhaisen ilmasto-ohjelmansa viimeistä piirtoa myöten.

Tältä näyttää huhtikuun tilanne, mikäli uskomme THL:n arvioon.
Uskottavaa?

torstai 4. maaliskuuta 2021

VIHDOIN UUTINEN JOSSA YLE EI SÄTI PERSUJA: PUOLUE HAKEE MUIDEN TAPAAN EHDOKKAIKSI ULKOMAALAISIA

Hitler-viiksinen musta mies Perussuomalaisten
ehdokkaana v. 2017. "Nyt persuja ei ainakaan
voida mediassa syyttää rassistiksi!!".

Ylen uutisessa Puolueet kaipaisivat kuntavaaleihin lisää maahanmuuttajataustaisia ehdokkaita – tärkeintä on jakaa yhteiset arvot pidetään lähtökohtaisesti hyvänä ja kannatettava asiana ulkomaalaisten vallan lisäämistä myös politiikassa. Erityinen ponnistelu ulkomaalaisten ehdokkaiden saamiseksi politiikkaan on kuitenkin turhaa, sillä käytännössä kaikki puolueet ajavat jo nyt heidän etujaan. Niin sanottujen aitojen ulkomaalaisen eli värillisen ulkoeurooppalaisten näkymisessä vaalilistoilla onkin vain kyse imagopelistä, jossa yritetään saada postiivista julkisuutta maahamuuttokiimaiselta valtamedialta. 

Toisaalta vaaleissa valittu kehitysmaalainen on melko tarkka indikaattori suomalaisivihamielisen politiikan nousevasta kasvukäyrästä. Kenellekään ei liene epäselvää, minkä etnisen ryhmän etua esimerksi vihreiden etiopialaistaustainen Bella Forsgrén ajaa. Riittää kun tietää, ettei hän ainakaan ole suomalaisten asialla.

Ylen uutisessa monikulttuuria pidetään normaalina ja luonnollisena "kehityksenä" poliitikassa. Tämän hegemonisen ajattelun näyttää omaksuneen myös perussuomalaiset. Hyväuskoisille kansallismielisille saattoi silti mennä kahvit väärään kurkkuun juttua lukiessa:

Myös perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos toivottaisi kaikenlaiset ehdokkaat puolueen kuntavaaliehdokkaiksi. Perussuomalaisilla on ylipäänsä tänä keväänä reilusti enemmän kuntavaaliehdokkaita kuin neljä vuotta sitten.

Tällaiset lausunnot kertovat kansallismielisenä esiintyvän puolueen siirtymisestä selvästi kokoomuslaisten aisankannattajien leiriin. Miten puolue voi ajaa etnisten suomalaisten asiaa, jos valtuutetuiksi ja kansanedustajiksi pääsee vieraita käenpoikia? Vielä hullunkurisempa ovat ne sänmaallisina itseään pitävät kansalaiset, jotka äänestävät rotumuukalaisia edustajikseen. 

Mikäli suomalaisuus typistetään pelkiksi ulkokultaisiksi tavoiksi ja arvoiksi, maastamme ei löydy ainuttakaan puoluetta, joka ajaisi suomalaisten asiaa. Tätä elintärkää kysymystä on korostanut videokanavallaan ansiokkaasti Matti Simola. Tilanteen ollessa tämä, koko kansalaisuuteen perustuva demokratia alkaa muutta irvikuvakseen ja äänestäminen turhaksi.