keskiviikko 13. huhtikuuta 2011

FST:n Tom Östling hyökkää Muutos 2011-puoluetta vastaan


FST:n Tom Östling: EN HALUA RASISTISTA ROSKAANNE!


Muutos 2011:n puoluesihteeri, kansanedustajaehdokas Tapio Äyräväinen:

Muutoksella on usean sadan median yhteystiedot, joille olemme lähettäneet kaikki tähän asti tehdyt tiedotteet ja kannanotot, joita sivumennen sanoen on noin 50 kappaletta.

Ensimmäisen kerran Muutos sai tänään erittäin törkeää palautetta tässä ketjussa käsitellystä manifestista tiedotusvälineen edustajalta.

Palaute tuli Yle TV 1:n ruotsinkieliseltä journalistilta Tom Östlingiltä. Julkaisen sen tässä.

Muutos ryhtyy luonnollisesti toimenpiteisiin asian johdosta. Olemme laillisesti rekisteröity suomalainen puolue, emmekä ole rasisteja.

Toimittaja Tom Östling rikkoo samalla Journalistin sääntöjä. Muutos tulee tekemään asiasta kantelun Julkisen sanan neuvostolle, vaikkei se mihinkään johdakaan.

* * * * * * * * *

Tervehdys!

Muutos 2011 r.p. on suomalainen puolue. Emme ole rasisteja, eivätkä tiedotteemme ole roskaa.

Käytöksenne on törkeää ja rikkoo Journalistin ohjeita. On luonnollista, että teemme asiasta julkisen.

Muutos 2011 r.p.

Tapio Äyräväinen
puoluesihteeri


--------------------------------------------------------------------------------
From: tom.ostling@yle.fi
To: Muutos 2011 sihteeri
Cc: gungerd.wikholm@yle.fi
Sent: Mon, 11 Apr 2011 15:01:50 +0300
Subject: Re: Maahanmuuttopoliittinen yhteiskannanotto

EN HALUA RASISISTA ROSKAANNE!

Tom Östling
journalist YLE TV-1
tel
e-mail: tom.ostling@yle.fi
adress:PB 89,00024 YLE
Finland


Muutos 2011:n kansanedustajaehdokas Jari Leino:

« Vastaus #7 : 12.04.2011, 20:11:13 »

Millä perusteella Tom Östling väittää, että hieno maahanmuuttomanifestimme on RASISISTA ROSKAA?

Tästähän voisi vaikka suuttua. Täytyypä vähän googlata, että mikä Tom Östling on miehiään.Muutos 2011:n kansanedustajaehdokas Tapio Äyräväinen:


« Vastaus #9 : 12.04.2011, 20:18:21 »
Tässä linkki melkoisen hämmentävään 60 min. kestävään ohjelmaan:

http://areena.yle.fi/video/1406029

"Suomen maahanmuuttoviranomaisten toiminta esimerkkien valossa. Suunnittelu ja ohjaus Tom Östling."

Muistan tämän pläjäyksen. Se oli, sanoisinko, rasistista roskaa, suomalaisia kohtaan.Jari Leino:

« Vastaus #11 : 12.04.2011, 20:29:28 »

Olinkin unohtanut tuon klassisen VIIDAKKO-dokumentin.

Tom Östling halusi ilmeisesti demonstroida, miten FST:n objektiivinen journalismi kumoaa Muutoksen maahanmuuttomanifestin sisällön asia-argumenteilla.

Ilmeisesti jokin kohta manifestissa on osunut Tom Östlingiä pahasti kipuhermoon. Veikkaisin, että esimerkiksi tämä:

"Bisnesmahdollisuudet on poistettava pakolaisuudesta. Tällä hetkellä ihmiskauppiaiden, ihmissalakuljettajien ja erilaisten pakolaisapujärjestöjen ohella on olemassa valtava joukko erilaisia ihmisiä - tulkkeja, juristeja, koordinaattoreita, kulttuuritulkkeja, kotoutuskonsultteja, jne. loputtomiin - joiden toimeentulo riippuu Suomeen tulevan turvapaikanhakijavirran pysymisestä ennallaan tai kasvamisesta. Tämä bisneskytkentä on poistettava turvapaikanhausta kokonaan. Myös turvapaikanhakijoiden itsensä kohdalla."

Pitääkin muistaa seuraavassa versiossa mainita oikeamieliset toimittajat ja dokumenttielokuvien tekijät tuossa kohdassa oikein erikseen.


Nimimerkki
Dogah:

« Vastaus #12 : 12.04.2011, 20:53:17 »
Tuota noin, mitä Journalistin sääntöä Östling rikkoi?


Tapio Äyräväinen:

Ammatillinen asema

1. Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

2. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

3. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

4. Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

5. Journalistilla on mahdollisuus kieltäytyä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai ammattietiikan kanssa.

6. Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

7. Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen

8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

9. Työtä tehdessään journalistin on suositeltavaa ilmoittaa ammattinsa. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, journalisti voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.

10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

13. Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

14. Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu.
Jos yhteiskunnallisesti merkittävien tietojen julkaisusta aiheutuu erittäin kielteistä julkisuutta, toimituksen on suotavaa avata yleisölle, miten nimettömän lähteen ja siltä hankittujen tietojen luotettavuus on varmistettu.

15. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

16. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Haastateltavan ja haastattelijan oikeudet

17. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useissa eri välineissä. Haastateltavalle pitää aina kertoa, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.

18. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

19. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta.

Virheen korjaus ja oma kannanotto

20. Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut.

21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

22. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

23. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.

24. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

25. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

Yksityinen ja julkinen

26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

27. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

28. Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

29. Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.

30. Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

31. Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

32. Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.

33. Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin.

34. Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

35. Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.

Östling rikkoi kohtia 1, 4, 8 ja 26.

Lisäksi hän syyllistyi rasistiseen vihakirjoitukseen, joka ei ole rangaistavaa, mutta jota voidaan käyttää kovennusperusteena.

lauantai 9. huhtikuuta 2011

Ylen RKP:läinen toimittaja oksentaa Halla-ahon päälle


Veronmaksajien rahoista palkkansa saava FST:n toimittaja Bettina Sågbom oksentaa Jussi Halla-ahon päälle:

Fy vilka kandidatreklamer på TV. Såg just äckliga Halla-aho säga att "minä leikkaisin maahanmuutossa". Och nu måste jag spy. Hämta en hink.
Nyt ei voi edes katsoa TV:tä rauhassa kun äklöjä vaalimainoksia pukkaa päälle. Halla-aho se siellä äsken taas "leikkaisi maahanmuutossa".
Yäk. Tuokaa sanko.
Ville Rydmans valreklam är motbjudande. Ville Rydmanin vaalimainos on vastenmielinen. Jag blir så trött, väsyn niin näistä junteista...


I dag säger jag: Jag finns. Olen olemassa. Enkä pyydä anteeksi. Hälsningar bara till stollarna som gör språket till största valfrågan.

Och samma på finska: Eli terveisiä vaan tolloille, jotka tekevät kielikysymyksestä eduskuntavaalien ykköskysymyksen. via Ovi by Nokia

Näin aggressiivisesti esittää omia mielipiteitään ihminen, joka saa palkkansa veronmaksajien kukkarosta. Ylen RKP:läinen toimittaja siis haistattelee omille palkanmaksajilleen. Bettina Sågbom puree kättä, joka hänet ruokkii.

keskiviikko 6. huhtikuuta 2011

YLEN EDUSKUNTAVAALIKAMPANJAN 4. PROPAGANDAMAINOSAkutch - nuoren pakolaisnaisen tarina

Yle Radio 1, Su 10.4.2011 klo 15.00, uusinnat ma 11.4. klo 19.03 ja ti 12.4.klo 11.00


Akutch on eteläsudanilainen tyttö, joka kasvoi 12-vuotiaaksi asti Afrikassa ja muutti äitinsä menettäneenä pakolaisena Suomeen. Murrosiän haasteet hän kohtasi yhteiskunnassa, jonka lait ja ilmapiiri ovat toisenlaiset kuin yhteisössä, jossa hän Suomessa elää. Akutchin tarina on tarina kasvamisesta tytöstä naiseksi, polusta, jonka varrella on monia vaikeita asioita kohdattavana. Väkivaltaa, seksuaalista ahdistelua, hylkäämistä… Miten sellaisella tiellä kasvetaan äidiksi?

http://yle.fi/radio1/draama/radioteatteri/akutch_-_nuoren_pakolaisnaisen_tarina_29489.html


YLEN EDUSKUNTAVAALIKAMPANJAN 3. PROPAGANDAMAINOS22.00 Ulkolinja: Ruotsi ruotsalaisille?

Mitä kotimaansa maahanmuuttopolitiikkaa arvostelevan Ruotsidemokraattien puolueen vaalikampanjan kulisseissa tapahtui? Kuinka strategioita hiottiin ja kuinka puolue setvi omia kriisejään?

Kuinka joku voi edes mielessään ajatella moista? Ettäkö Ruotsi ruotsalaisille, heh heh. Sosiaalidemokraattisessa - khrmmm - kansalaiskasvatuksessa jokin on mennyt pahasti pieleen. Muutama orjaterva- ja holokaustidokumentti voisi ensihätään auttaa tuollaisen mielenhäiriön tukahduttamiseen. Sama materaali myös Suomeen, toivoo Pohjolan demarit ja Yle. Vaalitkin kun ovat sopivasti lähellä.