keskiviikko 30. elokuuta 2017

YLE TUNNUSTAA: KORRUPTIO JA MUU RIKOLLISUUS LEVINNYT HÄLYTTÄVÄSTI JOHTAVAAN VIRKAMIESKUNTAAN

"Entinen poliisipäällikkö Mikko Paatero ja virasta
pidätetty valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen."

Yle Watch kertoi eilen Tampereella alkaneesta oikeudenkäynnistä, jossa Poliisihallitus on nostanut kanteen rekisteröimättömän Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen Suomen osaston toiminnan kieltämiseksi. Eilisessä kirjoituksessa kiinnitettiin huomio siihen, kuinka poliisi on viime vuosina alkanut ulottaa toimivaltaansa perinteisen toimeenpanovaltansa ulkopuolelle. Tällainen vallanhimo on osa yleisempää yhteiskunnallista korruptiota, jossa byrokratian paisumisen seurauksena instituutiot alkavat pitää itseään itseriittoisina toimijoina, joilla ei ole velvollisuutta palvella kansaa, vaan ainoastaan hallita sitä. 

Vallanahneesta omavaltaisuudesta syntynyt korruptio ilmenee paljastavasti poliisissa, jota ovat viime aikoina riepotelleet erilaiset lahjus- ja rikosskandaalit. Viimeksi tänään Yle kertoi tv-uutissa ja verkkosivujensa jutussa Useita korkea-arvoisia poliiseja epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Helsingin tietolähdejupakassa, kuinka johtavat poliisiviranomaiset ovat laiminlyöneet tietolähteinä toimineiden henkilöiden (l. "vasikoiden") asianmukaisen rekisteröinnin valvonnan poliisin ylläpitämään henkilörekisteriin. Asia tuli ilmi koviin vankilatuomiohin tuomitun Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion rikosten esitutkinassa:
Esitutkinnan perusteella useampaa entistä ja nykyistä korkea-arvoista poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Heidän joukossaan ovat Poliisihallituksen entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Helsingin poliisilaitoksen entinen komentaja Jukka Riikonen sekä entinen apulaispoliisipäällikkö, nykyinen komentaja Lasse Aapio.
Kuin parahiksi toinen uunituore Ylen uutinen, Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen pidätetty toistaiseksi virasta, kertoo oikeusministeriön toistaiseksi pidättäneen valtakunnansyyttäjän virastaan. Yle Watch on kertonut Matti Nissisen poliittisista vaatimuksista ja esitutkinnan eri vaiheista useaan otteeseen, viimeksi tämän vuoden heinäkuussa. Erityisen törkeäksi Nissisen korruptioepäilyn tekee sen, että hän on samaan aikaan vaatinut mediassa kovaäänisesti kansallismielisille vankilatuomioita mielipiteistään. Tässä on siis mies, joka on poliittisin syin valmis vainoamaan omia kansalaisiaan kuin NKVD:n politrukki, mutta junailee samalla virkansa avulla veljensä yritykselle rahakkaan tilauksen. 

Tätä ahneuden ja korruption sirkusta seuratessa ei ole ihme, että jopa valtion tiedotus- ja propagandakanavana toimiva Yle on herännyt virkamieskunnan omavaltaisuuteen. Ylen rikostoimittaja Päivi Happonen hämmästelee tänään täysin aiheellisesti analyysissään Mitä täällä oikein tapahtuu? Kuka luottaa enää poliisiin ja syyttäjään? Me vastaamme: Ei kukaan.

Niin kauan kuin poliisi ja oikeuslaitos ovat vieraan eliitin ja intressien kuten EU:n kuristusotteessa, mitään toivoa kansalaisia palvelevista instituutioista ei ole. Jokaiselle valveutuneelle suomalaiselle on käynyt jo pidemmän aikaa selväksi, että kahden johtavan instituutiomme korruptio ilmenee kahdella tavalla: vallan- ja rahanahneena korruptiona järjestelmän sisällä ja toisaalla monikulttuurikriittisiin kansalaisiin kohdistuvana mielivaltana. 

Mikäli hyvin käy, poliisin ja oikeuslaitoksen mädännäisyyden paljastuminen voi synnyttää kansalaisissa tyytymättömyyttä, joka luo poliittista painetta puhdistaa virkamieskunta suomalaisvihamielisistä mädättäjistä. Toki sitä ennen täytyy tapahtua paljon muuta, mutta näinä turbulentteina aikoina muutokset ovat niin nopeita, että mädännäisyyttä edustavat voimat voivat hyvinkin nopeasti tulla kipautuiksi historian roskakoppaan.


                                                        ********************************Yle TV1, keskiviikko 30.8.2017 klo 21:05, A-studio 

Poliisin vasikat - haastateltavana toimittaja Päivi Happonen. Toimiiko kotouttaminen? Miten Suomesta tuli Suomi. Juontajana Marja Sannikka #yleastudio HD


Linkki Yle Areenaan. Lukuisat katsojat ärsyyntyivät sosiaalisessa mediassa ohjelman viimeisestä osuudesta, jossa sadan vuoden takaista maamme historiaa justeerattiin punakapinaan ryhtyneille sosialisteille mieluisaksi ("sosialistiset sankarimiliisit") samalla kun valkoiset leimattiin yksipuolisesti kutsumalla heitä mm. tunteettomiksi "porvaririkollisiksi". Parhaan analyysin herättii kuitenkin keskimmäinen juttu kehitysmaalaisten kotouttamisesta. Kommentti eräällä suomalaisystävällisellä Facebook-sivulla:

A-Studiossa tänään joku kotoutusasiantuntija [Työ- ja elinkeinoministeriön maahamuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, toim. huom.] väitti, että somalien, afgaanien ja irakilaisten heikko työllistyminen tilastoissa johtuu siitä harhasta, että jatkuvasti tulee lisää uusia tulijoita. Tämän "asiantuntijan" mukaan em. ryhmien työllistyminen kyllä ajan kuluessa on lähellä suomalaisten työllistymistä. Heillä vain kestää 5-8 vuotta henkilöstä riippuen alun kielivaikeuksien ja alhaisen koulutuksen vuoksi työllistyä. Työllistymistilastot taisivat kuitekin olla tilastoitu äidinkielen, eikä kansalaisuuden mukaan? Silloin uusien tulijoiden vaikutus ei voisi olla merkittävä, koska esim. somaleja on tullut jo yli 25 vuoden ajan Suomeen, joten uudet tulijat ovat tästä joukosta aina todella pieni osuus. 
Ihmettelen myös, että miten 5-8 vuotta työttömänä ollut somali, afgaani tai irakilainen työllistysi muka ihan normisti, kun tuon verran pitkäaikaistyöttömänä olleelle suomalaisellekin työllistyminen on todella hankalaa. Ilmeisesti "asiantuntija" tarkoitti, että nämä tukityöllistyvät johonkin valtion tai kunnan varoilla lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa - yhä siis resursseja syöden, kuten työttöminäkin. 
Hauskinta oli, kun tämä "asiantuntija" yritti lopuksi vielä lievittää em. ryhmistä syntynyttä heikon integroitumisen kuvaa sillä, että kehui, kuinka esim. somalit osallistuvat hyvin aktiivisesti yhteiskuntaan kuitenkin järjestötoiminnan kautta :D Siis mehän olemme lukeneet millaisia rahanlypsyautomaatteja nämä somaleiden järjestöt ovat. Sitäkin kehui, kuinka somalien äänestysaktiivisuus on korkea. Kuinka ihanaa, että saamme yhä enemmän somalialaisia päättämään suomalaisten asioista!


Yle TV1, keskiviikko 30.8.2017 klo 23:00, Ulkolinja: Jihadistien internet 

Jihadisteille sosiaalinen media ja videot ovat yhtä tärkeitä kuin terrori-iskut. Nykyään taitavasti toteutetut teloitusvideot ovat ammattilaisten käsialaa, ja niillä houkutellaan länsimaisia nuoria mukaan järjestöön. HD Äänitekstitys: suomi.


tiistai 29. elokuuta 2017

PVL:N LAKKAUTAMISOIKEUDENKÄYNTI – POLIISIHALLITUS AJAMASSA EU-POLIISIVALTIOTA?
Oikeusvaltioon kuuluvan vallan kolmijako-opin mukaan lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta pitää olla tosistaan riippumattomia. Yhdessäkään länsimaassa tämä ei käytännön syistä kuitenkaan toimi ideaalisti, vaan esimerkiksi Suomessa 
lainsäädäntövalta ja toimeenpanovalta liittyvät kiinteästi toisiinsa. 

Sen sijaan tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erottu maassamme selkeästi. Kansanvaltaa halveksuvasta ajastamme kertoo jotain se, että viime vuosina tässä käytännössä on tapahtunut valtava muutos, sillä poliisiviranomainen on alkanut itselleen kuuluvan toimeenpanovallan lisäksi haalia myös tuomiovaltaa ja lainsäädäntövaltaa. Tämä näkyy erityisen räikeästi Pohjoimaista Vastarintaliikkeettä vastaan nostetussa kanteessa, jonka takana ei ole syyttäjälaitos vaan Poliisihallitus. Tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella alkaneesta valmisteluistunnosta kertoo Yle sekä tv-uutisissaan että verkkosivujensa jutussa Oikeudenkäynti uusnatsistisen järjestön lakkauttamisesta alkoi – liikkeen johtohahmo Ylelle: "Väkivalta on ollut reaktiivista. Toimittaja Anne Orjala kirjoittaa, mihin viranomaisten halu kieltää liikkeen toiminta perustuu:
Poliisihallitus vaatii, että järjestö lakkautetaan, sillä se katsoo sen toiminnan olevan olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan "väkivaltaisten ja avoimen rasististen järjestöjen toiminnalle ei pidä antaa sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa". Poliisihallituksen kannetta ajava Markku Fredman kertoi kanteen taustoista Ylelle Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 
– Lainvastaisuuden osalta keskeisiä tässä ovat väkivaltaisuudet, joita järjestön tilaisuuksissa on ilmennyt, ja hyvän tavan vastaista on heidän verkkosivuillaan levitettävä propaganda. Meidän käsityksemme mukaan se on rasistista, antisemitististä ja maahanmuuttovastaista ja siellä panetellaan eri tavoin ajattelevia ihmisiä.
Sekä Seppo Kolehmainen että Markku Fredman ovat jäävejä esittämään mitään syytevaatimuksia, sen verran ideologisesti lautautuneita heidän toimensa ja puheensa ovat olleet. Kolehmaisen ylijohtajakaudella poliisista on tullut EU:n ja sille työtä tekevän Suomen hallituksen nyrkki, joka tulkitsee lakeja kansalaisten intressiä ja oikeustajua vastaan. Tämä on nähty pehmeytenä ulkomaalaisrikollisuutta ja sen tiedottamista kohtaan samalla kun on käytetty kovia otteita kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita luvattomia maassaolijoita vastustaneita Suomi Ensin -kansalaisjärjestön mielenosoittajia vastaan.  

Yhtään hyvämaineisempi ei ole Poliisihallituksen asianajajana toimiva ja PVL:n vastaisen kanteen allekirjoittanut juristi Markku Fredman. Wikipedian mukaan Fredman on ehta kulttuurimarxilainen punamädättäjä: 
Hänet tunnetaan ihmisoikeusjuristina ja vähemmistöjen oikeuksien puolustajana. Hän oli perustamassa Pakolaisneuvonta ry:tä ja oli sen ensimmäinen puheenjohtaja.
Lisäksi tämä  samainen Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry:ssä toimiva kulttuurimarxisti on tehnyt pro gadu -työnsä sananvapaudesta, mikä on hieman hullunkurista mieheltä, joka vaatii nyt PVL:n kanteen myötä sananvapauden tukahduttamista poliittisilta toisinajattelijoilta. Tavallisten suomalaisten kannalta Fredman on muutoinkin erittäin vahingollinen yhteiskunnallinen toimija, sillä hän on luonut omaisuutensa veronmaksajien kustantamilla "maksuttomilla" oikeudenkäynneillä ja ajamalla lukuisten vähemmistöjen etuoikeuksia valtion eli meidän piikkiin.

Yllättävää Ylen uutisessa oli se, että siinä annettiin puheenvuoro Vastarintaliikkeen Suomen osaston puhemies Antti Niemelle, jonka sanomisia ei sen kummemmin kommentoitu saati vääristelty. Tärkeintä Niemen kommenteissa oli huomio, että poliittisista syistä kielletyksi vaadittua rekisteröimätöntä yhdistystä ei ole poliittisten näkemysten kuten "kansanryhmän vastaisen kiihotuksen" vuoksi tuomittu missään yhteydessä:
Se vetoaa muun muassa siihen, ettei sen johtavia aktivisteja ole tuomittu kunnianloukkauksesta, rikokseen yllyttämisestä tai kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Liikkeen Suomen-johtaja Antti Niemi kiistää, että väkivalta kuuluisi liikkeen toimintaan. 
– Se on monessa julkaisussa kielletty ja ainoastaan itsepuolustukseksi hyväksytään, Niemi sanoo. Miksi väkivaltaa on kuitenkin ilmennyt? – Ehkä tässä ovat asenteet kovenemassa kaikilla, mutta emme ole aloittaneet mitään väkivaltaa, Niemi kiistää.
Vaarallisinta Vastarintaliikettä vastaan nostetussa kanteessa on se, että poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan "väkivaltaisten ja avoimen rasististen järjestöjen toiminnalle ei pidä antaa sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa". Tällä totalitaristisella lausunnollaan suomalaisvihamielinen Kolehmainen liikkuu kaltevalla pinnalla, sillä PVL:n kiellon varjolla mikä tahansa mielivaltaisesti "rasistiseksi" tulkittu järjestö ja puolue voidaan kieltää. Siksi maltillisten kansallismielisten pitäisi toimia näkyvästi PVL:n näytösoikeudenkäyntiä vastaan, koska hetken päästää poliittisen poliisin mielivalta voi tarttua myös heihin.

Korruptoituneen Poliisihallituksen masinoima syyte PVL:ää vastaan saattaa olla vain alkusoittoa sille mitä on luvassa. Enteitä kasvavasta poliisivaltiosta kertoi paikallislehti Tamperelainen jo 27.5.2015 päivätyssä uutisessaan Mullistus luvassa: Poliisi saamassa laajan oikeuden syyteharkintaan – jopa 30000 juttua vuodessa:
Hallitusohjelman liitteen mukaan alioikeuksista siirrettäisiin rangaistusmääräysmenettelyyn sellaiset rikosasiat, joista voi saada sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Näissä tapauksissa poliisi kirjoittaisi rangaistusmääräyksen, jonka syyttäjä sitten vahvistaisi. Syytetty voisi viedä tapauksensa kuitenkin myös tuomioistuimeen. Muutos astuisi voimaan 2018. Sen myötä oikeusistuinten työ vähenisi jopa 30 000 jutulla vuosittain.

maanantai 28. elokuuta 2017

TPS:LTÄ NOLON LASKELMOIVA YRITYS NUOLLA MUOTIAATTEEN MEDIAPAPISTOAYle Turun paikallisuutiset haastatteli tänään TPS:n toimitusjohtaja Mika Eskolaa (kohdasta 2 min. 20 s.), koska hän oli paikallisen sodomiittiviikon kunniaksi lanseeranut seuralleen oman sateenkaarilipun. Asiasta kertoi myös toimittaja Jouni Koutonen Ylen verkkosivuilla ilmestyneessä jutussa Pride-viesti oli TPS:n pelinavaus etenkin nuorille – ”On okei olla sellainen kuin olet”.


Eskolan höpinät kuulostivat siltä, kuin ääneen olisi päästetty poliittisesti sisäsiistiksi koulutettu mekkoeinaripinko, joka toistaa median rakastamat kliseet kulttuurimarxilaisesta muotiaatteesta. On vaikea sanoa, onko TPS:n toimitusjohtaja vain kyyninen opportunisti, joka hyveliputtaa rappion ajan muotiaatteelle vai onko hän aidosti vasemmistolaisten poliittisesti hyödyllinen idiootti. 

Joka tapauksessa porvariseurana tunnettu TPS on uudella linjavedollaan alistunut vasemmistolaisten ääriajattelun aisankannattajaksi. Sikäli tämä oli vain ajan kysymys, sillä kokoomuslaiset ovat muutoinkin omaksuneet arvokysymyksissä täysin vasemmistolaisen diskurssin, koska kuvittelevat näin pysyvänsä kiinni ajan hengessä ja olevansa "edistyksellisiä" ja "fiksuja", vaikka tosiasiassa he eivät ole muuta kuin kulttuurimarxilaisten hyödyllisiä idiootteja:
– Olen vakuuttunut, että meidän kausikorttilaisemme ymmärtävät kyllä, että syrjintä, ennakkoluulo ja yleinen väheksyntä eivät kuulu mihinkään. Jotkut kommentoijat ovat paheksuneet, että jääkiekkoseura sotkee politiikan urheiluun. Toimitusjohtaja Mika Eskolan mielestä siinä ei ole mitään poliittista, että puolustaa maailmaa ilman syrjintää ja väheksyntää. Tai jos on, seura seisoo asian takana. Mika Eskola
Miksi TPS ei tehnyt tätä ulostuloa kaksi tai viisi vuotta sitten? Kannattiko se silloin vielä "ennakkoluuloja" ja "syrjintää"? Vai olisiko niin, että pervoideologisella päiväperholla ei ollut takavuosina vielä aivan samalanlaista medianostetta kuin nyt, jotta sen puolesta voisi liputtaa myös heteronormatiivinen jääkiekkojoukkue? Tavallisen lätkän seuraajan kannalta TPS:n urheiluun liittymätön seksuaalipoliittinen kannanotto on imagollisesti negatiivinen signaali, jonka vuoksi monet kääntävät selkänsä seuralle, sanoo Mika Eskola tässä yhteydessä mitä tahansa. Arvoliberaaleja TPS ei tällä tempulla saa edelleenkään katsomoon, vaikka he saattavatkin arvostaa Eskolan ulostuloa. Lämpimät sanat ovat edelleen piieni lohdutus hupenevalle kassavirralle.

Porvarillisella Eskolalla ei ole luultavasti mitään käsitystä siitä, että homojen ja muiden seksuaalisesti poikkeavien lobbyllä on vahvat juuret Frankfurtin koulukuntaan ja kulttuurimarxilaisuuteen, joka korvasi vasemmiston ideologian sen jäljkeen kun kommunismi kukistui lopullisesti Euroopassa vuonna 1991. Ennen kaikkea sateenakaari-ideologia pyrkii 1920-luvun Neuvostokommunismin tapaan hyökkäämään porvarillisen yhteiskunnan ydintä, heteroseksuaalista perhettä vastaan. Vetoamalla "erilaisuuden hyväksymiseen" ja muihin tällä hetkellä yleisesti "hyvinä" pidettyhin asioihin, Seta ym. toimijat pyrkivät oksymoronilla kuten homoavioliitolla ensin trivialisoimaan perheinstituution ja lopulta mitätöimään kansakuntaa uusintavan heteroseksuaalisuuden. 


Pieni mutta äänekkäästi esiintyvä, äärimmäisen narsistinen ja poissulkeva LGBTQ-jne. mafia, osaa käyttää taitavasti tunteisiin vetoavaa syrjintä- ja ihmisoikeuspuheretoriikkaa, vaikka niillä ei juuri mitään tekemistä sen kanssa, mitä tuo suhteettoman vaikutusvaltainen painostusryhmä todellisuudessa edustaa. Seksuaalisesti poikkeavilla sekä sukupuolensa silpoajilla on jo nyt omat erityisoikeutensa, joten homoparaatien ja yleisen homorummutuksen tarkoitus ei tosiasiassa ole jo toteutuneen tasa-arvoilveilyn puolustaminen ja syrjinnän vastustaminen, vaan vaatimus, että 96-97 prosentin normaaliväestö alistuu heidän tulkintaansa sukupuolisuudesta ja seksuaalisuudesta.

Tämän raivoisa kauna ja viha normaaliutta ja teveyttä kohtaan on nähtävissä jokaisessa irvokkaassa LGBTQ-jne-paraatissa, mutta hyväuskoiset oikeistoliberaalit eivät kykene erottamaan muuta kuin suvaitsevaisuustoitotuksen, jota kuullessaan kokomuuslaisen ehdollinen refleksi laukeaa ja hänestä tulee älyllisesti puolustuskyvytön suvakkizombi. Mika Eskola Ylessä:
– Mielestäni olisi aika erikoista olla sitä vastaan, että tuodaan parempaa ja hyväksyttävämpää tulevaisuutta ihmisille. Erityisesti urheilua harrastaville nuorille haluamme viestiä, että on okei olla sellainen kuin olet. Eskola huomauttaa, että jalkapallokentillä Suomessa ja Euroopassa on vuosia tehty työtä rasismia vastaan, ja kiekkoleijonatkin kantavat paidoissaan respect-tekstiä.
Parempaa ja hyväksyttävämpää sosialistista tulevaisuutta toivottivat myös maamme eturivin taistolaisälyköt ja toimittajat jo 1970-luvulla, mutta edes tuolla läpipolitisoituneella vuosikymmenellä urheiluseurat eivät julistaneet aikansa muotiaatetta neuvostoystävällisyyttä. Nyt uusvasemmistolainen mädätys on todella syvällä yhteiskunnan rakenteissa, koska sitä kannattaa jo porvarit, joiden kautta kulttuurimarxilaiset syöpäsolut ovat levinneet kulttuurielämän ohella myös urheiluun. Tähän lienee syynä se, että vasemmisto on ottanut paikkansa yhteisen liberaalin moraalifilosofian ylläpitäjänä, kun taas valtavirtaoikeisto vain kopio kömpelösti kuluttajamassoja miellyttävien loputtomien "oikeuksien" vaatimukset vasemmistolta.

Mitä tulee jalkapallokentillä tehtyyn  UEFA:n propagandatyöhön "rasismia" vastaan, on sekin suunnattu vain Euroopan valkoista kantaväestöä vastaan, sillä mediassa ja EU:ssa rasismin lähtöoletuksena on, että siihen syyllistyy vain valkoiset. Samaa valheellista syyllistämis- ja uhriutumiskampanjaa käy myös Seta enemmistönä olevaa normaaliväestöä vastaan.


Mistään Eskolan peräänkuuluttamasta paremmasta, edistyksellisestä tulevaisuudesta ei voida puhua silloin kun poikkeavien rintamaa on laajennettu transseksuaaleihin. Eurooppalaisilla on syystäkin ollut oikeus arvostella somalien tapaa ympärileikata sukukypsät naiset, mutta jotain vikaa on loogisessa ajattelussa silloin kun nuo samat ihmiset näyttävät vihreää valoa miesten sukuelinten silpomiselle, jotta harhaisen ihmisen sukupuoli saataisiin "korjattua", vaikka miehelle jää mutilaation jälkeen edelleen biologisen sukupuolen määrittävä XY-kromosomisto. Näiden sairaiden ihmisten makaaberi "auttaminen" kertoo pelottavaa kieltä siitä, kuinka osaan yhteiskuntaan on päässyt vallalle kulttuuripatologia, joka on primitiivisyydessään karkeammalla tasolla kuin somalien julmat ympärileikkaukset.

Kokoomushenkisen TPS:n laskelmoituun ulostuloon on saattanut vaikuttaa myös seuran toinen suuromistaja Supercell, jonka pomo Ilkka Paananen tunnetaan Finlaysonin homoaktivisti Jukka Kurttilan lailla ärhäkkään rappioliberaaleista mielipiteistään. Ehkä taustalla onkin raadollinen halu tehdä bisnestä homoyleisöllä? Ahneesta optimismista huolimatta on vaikea uskoa, että homot edelleenkään rynnisivät heteronormatiivisuutta tihkuviin jääkiekko-otteluihin:

Kielteinenkään palaute ei seurajohtoa tai yhteistyökumppaneita pelästyttänyt. Eskola kertoo saaneensa maanantaina viestiä muun muassa toiselta pääomistajalta, Supercellin Ilkka Paanaselta. – Omistajalta tuli äsken viesti, että hän on helvetin ylpeä organisaatiosta, että se oli aika selkeä viesti. Samanlaista viestiä on tullut yhteistyökumppaneilta, mitä heidän kanssaan olen keskustellut, ja osa on ihan julkisestikin tuonut esiin asian.
Toimittaja Jouni Koutonen päättää juttunsa Eskolan toivotukseen, johon hän luultavasti itsekin yhtyy. Valtamedian punavihreille toimittajille olisi mieluisaa, että setalaisten ajama vähemmistöille edullinen totalitarismi leviäisi kaikialle yhteiskuntaan ja kaikkiin instituutioihin. Vastaavasti Eskola voi onnitella itseään pioneerityöstään:
– Uskon, että tulevaisuudessa on muidenkin helpompi seurata perässä, kun joku on ensimmäisenä ottanut askeleen siihen suuntaan. On mielenkiintoista nähdä, kuka seuraavaksi ottaa sen askeleen.
Tuohon ei voi todeta muuta kuin että tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla  Aikamme suurin pahuus on siinä, että itsestäänselvät sivilisaation rappioilmiöt selitetään steriilissä, elämälle vieraassa intellektuellismissa "edistykseksi." Samalla yhteiskunnassa pääsevät ääneen vain pahantahtoiset mädättäjät ja kyyniset opportunistit. Siksi on melko varmaa, että muutama muukin seura tekee saman kuin TPS ja yrittää näin kerätä medialta hyvepisteitä.

TPS:n moraaliposeerauksesta ovat kertoneet myös muut mediat kuten Helsingin Sanomat. Hauskaksi jutun TPS joutui somemyrskyn keskelle Pride-päivityksellään – toimitusjohtaja: ”Mieluummin päivä leijonana kuin lopun elämää lampaana” tekee se, että Mika Eskola tuskin tietää, keneltä tuo uhoava mietelause on peräisin. Benito Mussolinilta, mieheltä, joka pyrki ajamaan innokkaasti läpi Italian heteronormatiivisen väestönlisäysohjelman. Punavihreän hegemonian degeneraatti-arvoja kannattavan Eskolan suuhun sopisi paremmin nöyrä ripitys: "Mieluummin päivä kulttuurimarxilaisten aisankannattajana kuin lopun elämä suoraselkäisenä sukupuolirealistina".


                                                      ********************************Yle Fem, maanantai 28.8.2017 klo 19:00, Uusi koti Ruotsissa 

6/6 Viittomakielinen sarja Ruotsiin tulleista kuuroista maahanmuuttajista. Onko Ruotsi kuurojen luvattu maa? Suomalainen Tanja Honkanen ja bosnialainen Ivan Cosic kertovat elämästään kahden kulttuurin välissä. HD Kuulovammaisille tarkoitettu tekstitys: ruotsi.

tiistai 22. elokuuta 2017

PRESIDENTTI NIINISTÖ HALUAA VALVOA SUOMALAISIA, JOTTA MONIKULTTUURI VOISI RYNNIÄ ESTEETTÄ


Suomen ulkomaanedustustojen päälliköiden vuosittaisessa kokouksessa Helsingissä tänä aamuna puhunut presidentti Sauli Niinistö sanoi ääneen sen, jota Yle Watch aavisteli jo viime lauantain kirjoituksessa Tapahtui mitä tapahtui, mutta monikulttuurista ei luovuta. Nyt se on sitten virallista korkeinta valtiojohtoa myöten, että Turun terrori-iskusta huolimatta Suomi tulee jatkamaan liberaalia maahanmuuttopolitiikkaa, joka on välttämätön ehto vierasperäiselle terrorismille näillä Pohjan perukoilla. Ylen verkkosivuilta löytyvässä videossa ja siihen liittyvässä lyhyessä jutussa jo otskko kertoo kaiken: 
Presidentti Niinistö: "Suomi ei voi sulkea rajojaan sulkeutumatta itse"
Niinistö muistutti, että Suomea sitovat kansainväliset sopimukset pakolaisista ja turvapaikanhakijoista ja niitä Suomen tulee noudattaa. 
– On siis syytä tehdä selväksi: Suomi ei voi sulkea rajojaan sulkeutumatta itse. Palaaminen rajatarkastuksiin lännessä ei estä turvapaikanhakijan maahan pääsyä, ei estänyt itärajallakaan pari vuotta sitten, Niinistö sanoi.
Niinistön puhe edustaa vaihtoehdottomuuden politiikkaa, kun hän toteaa yks kantaan, että rajatarkastukset eivät estä turvapaikanhakijoiden maahan pääsyä. Tämä on silkkaa valhetta, sillä Suomi voi juuri presidentin peräänkuuluttamien kansainvälisten sopimusten perusteella olla päästämättä maahan turvapaikanhakijaa, joka tulee turvallisesta EU-maasta kuten Ruotsista. Mikäli Euroopan Unionissa noudatettaisiin Dublinin sopimusta "pakolaisena" tulo Suomeen olisi jo teknisesti mahdotonta. Suomeen tullessaan turvapaikanhakija on tullut  8-10 turvallisen Euroopan maan läpi, vaikka sopimuksen mukaan turvapaikkaa tulee hakea ensimmäisessä EU-maassa johon on saavuttu.

Kehitysmaalaisten kansainvaellus ei ole sateen kaltainen normaali luonnonvoima, jolle ei muka mahda mitään ja joka pitäisi siksi hyväksyä "luonnollisena ilmiönä". Osuvampi vertauskuva olisi sateen jäljiltä syntyvä mutavyöry, jota vastaan voidaan paikallisesti aina suojautua, jos siihen löytyy vain riittävästi tarmoa. Eri verukkeilla maahan pyrkivät afrikkalaiset onnenonkijat ja potentiaaliset terroristit voidaan pysäyttää Suomen länsirajoilla tarvittaessa helposti. Kyse on puhtaasti poliittisesta tahdosta, ideologisesta arvovallinasta sekä halusta kuulla tai olla kuulematta kansan ääntä. 

Niinistön arvovalintana on suosia kolmannen maailman ylijäämäväestön invaasiota, jonka päässä häämöttää suomalaisen etnisyyden tuhoutuminen ja yhteiskunnan vajoaminen samanlaiseen tilaan, josta muukalaiset ovat lähtöisin. Voi olla, että Niinistön näkemykset kumpuavat hänen pedantista lakimiesasenteesta, jossa sosialistien mädättämän oikeusvaltioperiaatteen katsotaan menevän kaiken edelle. Siksi presidentin mielestä muukalaisia suosivien umpikierojen kansainvälisten pykälien täsmällinen noudattaminen on tärkempää kuin kansakunnan säilyminen tulevaisuudessa. 

Muun poliittisen klienteelin lailla Niinistökin uskoo, että ongelmien ratkaisu löytyy uusien lakien säätämisestä. Tästä kertoo hänen samaisessa puheessaan ollut kannanotto, jossa yhdytään pääministeri Juha Sipilän vaatimukseen, että uuden tiedustelulain hyväksymistä pitää kiirehtiä. Tulee väistämättä mieleen, että terrori-iskua käytetään nyt hyväksi korruptoituneen Systeemin pitkään toivomalle valvonnan lisäämiselle, jota ei ole voitu aikaisemmassa yhteiskunnallisessa tlanteessa toteuttaa.

Koska sekä presidentti Niinistö että eduskuntapuolueet Perussuomalaisia lukuunottamatta eivät halua puuttua maahanmuuttoon terrorismin ehkäisyssä, ainoaksi keinoksi jää epäiltyjen urkinnan tehostaminen uuden tiedustelulain avulla. Kaikista vakuutteluista huolimatta laki voi osoittautua täysin turhaksi ja tehottomaksi. Riippumaton verkkolehti Vastavalkea kertoo tuoreessa artikkelissaan, ettei ole mitään takeita siitä, että kyseinen urkintalaki ennalta ehkäisee terrori-iskuja. Sen soveltamisen hyöty järjestelmälle löytynee muualta, sillä se avaa loppumattomat mahdollisuudet valvoa niitä suomalaisia, jotka suhtautuvat nuivasti maamme poliittisen johdon ajamaan globlistiseen ja suomalaisvihamieliseen politiikkaan.

Tiedustelulaki ei olisi tietenkään mikään läpihuutojuttu, koska se vaatii perustuslain muutoksen, jossa tarvitaan 5/6 enemmistö eduskunnassa. Laki saattaa mennä silti läpi, koska jopa kovassa nosteessa oleva oppositiopuolue Vihreät näyttää kannattavan sitä, jos on uskomista Ylen uutiseen Vihreiden Touko Aalto: Poliisille lisää resurssejaTämä ei ole sinänsä yllättävää, sillä vihreiden suosimaa monikulttuurista yhteiskuntaa ei voi pitää koossa ilman poliisivaltiota ja omien kansalaisten valvontaa. Myös "maahanmuuttokriittinen" Perussuomalaiset kannattaa lakimuutosta, mikä asettaa puolueen samaan rintamaan kansanvihollisten kanssa omaa kansaa vastaan. 

Lakimuutosehdotus ei ole jäänyt valveutuneilta kansalaisilta huomaamatta. Niin sanotun neohumanismin isäksi kutsuttu originelli kansalaisaktivisti Esa Tabeman esitti aivan hiljattain sosiaalisessa mediassa skenaarion, jonka toteutuminen tekisi ajan mittaan Suomesta poliisivaltion:
Todennäköisesti seuraavaa on tulossa: 1. Systeemi ryhtyy seuraamaan pääsääntöisesti satojen suomalaisten viestiliikennettä ja osin jopa kymmenien tuhansien. Tarkoitus on selvittää kiinnostavien henkilöiden kaikki kontaktiverkostot ja kerätä aineistoa, johon tukeutuen voidaan, jos henkilöä pidetään vaarallisena, tekaista jonkinlainen oikeusjuttu. Vaaralliseksi katsotaan henkilö, joka vastustaa Systeemin agendaa, uskoi tämä henkilö väkivaltaan tai ei. 2. Mihin tahansa kansallismieliseen tai jopa ei-poliittiseen hallinnosta liian riippumattomaan järjestöön tai yhteisöön solutetaan provokaattoreita, joiden tehtävänä on vakoilun lisäksi tekaista erilaista "todistusaineistoa" syyttäjäviranomaisille. 3. Ketä vastaan tahansa voidaan periaatteessa nostaa syyte nimettömien todistajien lausunnon perusteella! Käytännössä pelkkä julkituotu kansallismielisyys johtaa , jos muita syytteitä ei löydy, syytteeseen vihapuheesta! Tähän riittää se, että joku provokaattori kertoo kohteen puhuneen levottomia hänen kuultensa.  
Tämä yllä oleva ei toteudu päivässä tai kahdessa, mutta nopeammin kuin moni pelkääkään, sillä Systeemi pelkää, että sen valheilla on piankin lopullinen uskottavuusongelma ja panee toivonsa kaikenaikaa kiristyvään "demokratian itsepuolustukseen". Johtopäätösten aika?
Järjestelmän päällysmiehet ja -naiset selvästi pelkäävät omia kansalaisiaan, mikä on ymmärrettävää, koska viime kesänä Helsingin Uutiset kertoi ajatuspaja e2:n kyselytutkimuksesta, jonka mukaan 42 prosenttia kansalaisista on valmis laittomuuksiin. Uutisjutusta käy selväksi, että kaikkein innokkaimpia oman käden oikeuteen eivät ole suinkaan "äärioikeistolaiset" vaan Vasemmistoliiton kannattajat. 

Tutkimuksen luvut ovat selvä osoitus siitä, että tyytymättömyys järjestelmään on kasvanut huimasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Protestimielialasta kertoo myös tänään Turun Sanomista löytynyt uutinen Poliisi poisti Orpoa loukanneen banderollin Koulukadun alikululta. Uutinen viestii, että osa kansalaisista ei ole tyytyväisiä siihen alistuneeseen tapaan, jolla terrorin uhreja on haluttu Turussa muistaa, vaan he ovat halunneet muistuttaa miehestä, joka avasi kanatarhan häkin oven ketulle. Juuri tällaisia hulluuden virtaa vastaan kulkevia suomalaisia varten uusi tiedustelulaki on ensisijassa tarkoitettu.


sunnuntai 20. elokuuta 2017

YLEN SATUSETIEN JA -TÄTIEN ILTASADUT


Yle leipoo ulkomaalaisista sankareita. Iskussa, jossa
ulkomaalainen murhasi kaksi ja haavoitti kahdeksaa.

Eilisessä Yle Watchin päivityksessä ehdittin jo mainita, että ainakin punavihreät poliitikot ovat hehkuttaneet puukotettuja naisia auttamaan tulleita ulkomaalaisia. Heidän tarkoituksenaan on tietenkin kiinnittää huomio muualle samalla kun he yrittävät ulkomaalaisten sanakaritarinoilla pestä puhtaaksi monikulttuurista johtuvaa murhenäytelmää.

Nyt tähän samaan kuoroon on yhtynyt Yle, joka haastatteli tänään tv:n puoli yhdeksän pääuutislähetyksessä kahta turvapaikan hakijaa, jotka yrittivät häiritä hyökkääjää. Tosiasiassa auttajista ja murhaajan jahtaajista ainakin puolet oli suomalaisia, mutta tätä ei mainita yhdessäkään Ylen uutisessa, koska valtion tiedotusmonopoli haluaa luoda mielikuvan, että ulkomaalaiset pelastivat valkoiset naiset sillä aikaa kuin suomalaiset räpläsivät kännyköitään. Ääneen ei ole sanottu sitäkään, että Helsingin tapaan Turun keskustan ovat vallanneet tavallisia veronmaksajia suunnattomasti ärsyttävät ei-eurooppalaiset joutomiehet, joten ei ollut mikään yllätys, että heitä pörräsi tapahtuma-aikana runsaasti Kauppatorilla. MTV 3 oli sentään haastatellut suomalaista Jani Ketolaa jutussaan Turkulainen Jani yritti estää veriteot: "Mies juoksi ja puukotti samalla ihmisiä, me juoksimme perässä". Jutussa käy ilmi, että puolet terroristin jahtaajista oli suomalaisia:

Ketola lähti noin kymmenen miehen porukassa ajamaan takaa puukottajaa. Hänen mukaansa takaa-ajajien joukossa oli viisi ulkomaalaista ja viisi suomalaista. Tavoitteena estää verenvuodatus. Miehen perässä juostiin Brahenkadulle, mutta hän ehti puukottaa ainakin kolmea ihmistä.
Jostain syystä tämä narraatio ei ole tarttunut Ylen uutisointiin eikä vihreiden Ville Niinistön twiitteihin. Turkulaismies kumoaa myös valtamedian luoman myytin siitä, että suomalaiset olisivat ottaneet vain kännykkäkuvia sillä aikaa kun terroristi heilui leipäveitsensä kanssa: "Ketola sanoo, että kännykkäkamerat alkoivat laulaa, kun tilanne oli ohi".
Klikkaa kuvaa suuremmaksi.
Jani Ketola on erityisen harmissaan siitä, että juuri ulkomaalaiset on nostettu auttajina näkyvästi esille. Yle Watchin tapaan hänkin näkee tässä poliittisen motiivin:
Ketola haluaa myös korostaa, että ei ole millään tavalla olennaista, ketkä tai minkä maan kansalaiset ovat juosseet puukottajan perässä ja auttaneet uhreja. Hän sanoo huomanneensa vastemielisyyteen saakka, että jotkut aktiivisesti ja näkyvästi politiikassa mukana olevat ovat ottaneet tämän lyömäaseekseen. – Menee poliittiseksi peliksi ennen kuin veriä on lakaistu kadulta. Kyse on kuitenkin terrorismista, joka ei katso ihonväriä. Se on nähty maailmalla. Se on meidän kaikkien yhteinen asia taistella sitä vastaan.
Vasta sen jälkeen kun kansalaisten ensityrmistys on alkanut laantua, Yle on ryhtynyt propagandistiseen vastahyökkäykseen monikultturismin puolesta. Sen verkkosivuilta löytyy ainakin kolme ulkomaalaisen "pelastajan" sankaritarina, mutta ei yhtäkään Jani Ketolan kaltaista juttua, jonka teki MTV3. Ylen verkkosivujen yksi härskeimmistä kultapojutarinoista on eteläafrikkalaisen mustan miehen haastattelu jutussa Video: Pauli Sitoi auttoi yhtä Turun puukotuksen uhreista: "Hain grilliltä paperia ja pidin kättä haavan päällä". Haastattelussa suomalaisten syyllistämistä ja halveksuntaa ei todellakaan pidetä vakan alla:
Etelä-Afrikasta kymmenisen vuotta sitten Suomeen muuttanut Sitoi ei halua lähiaikoina liikkua tapahtumapaikalla oman turvallisuutensa tähden. Hän pelkää, että tekijän ulkomaalaistausta leimaa muutkin maahanmuuttajat.

– Luulen, että keskustassa tulee nyt vain paha olo. En pelkää terroristeja, mutta mietin miten suomalaiset suhtautuvat ulkomaalaisiin. Miten voimme jatkaa tavallista elämää, mennä baariin ja niin edelleen. Toivottavasti ei tule huonoa ilmapiiriä.
Toisin sanoen marokkolaisen turvapaikahakijan tekemän terrori-iskun jälkeen afrikkalaismiehellä on otsaa väittää, että eniten pelättävää on suomalaisissa. Ehkäpä Pauli Sitoin kannattaisi muuttaa rasistien vainoamasta maasta takaisin sinne turvalliseen Etelä-Afrikkaan. 

Kahdessa muussa tarinassa Yle haluaa korostaa tekijöiden suomalaisiin vetoavaa nöyryyttä. Jutussa Turussa puukotettua auttanut Hasan Alazawii: "En voinut kuvitella, että tapahtuma oli totta" haastateltavana ollut maahanmuuttajataustainen mies puhuu "meistä suomalaisista" ja korostaa ettei pidä lähteä "syyttämään kaikkia marokkolaisia tai turvapaikanhakijoita".

Turun puukotuksen uhria auttaneessa kolmannessa kiiltokuvajutussa Hassan Zubier – "En ole sankari, olen lähimmäinen, joka ei kääntänyt päätään pois" vedotaan puolestaan kristilliseen lähimmäisenrakkauteen. Kehitysmaataustaisen ruotsalaisturistin tarinointi sopii ideologisesti täydellisesti juurettomia yksilöatomeja ylistävään liberaalimedian agendaan, sillä hän halusi alleviivata
että tällaisen teon perusteella ei voi leimata koko kansanryhmää. – Tässä on kyse yksilöistä. Yksilö teki tämän, pohtii Zubier liikuttuneena.
Tämä lienee myös Ylen mielipide, sillä näihin sanoihin päättyy toimittaja Minna Rosvallin juttu. Koko viikonlopun ajan Ylen Turku-uutisoinnissa on pidetty huolta siitä, ettei terrori-iskua voida kytkeä vuonna 2015 alkaneeseen ulkomaalaisinvaasioon, vaikka tekijän islamisti-kytkentöjä onkin muutamissa jutuissa pohdittu. Siihen aktiiviseen kansanosaan, joka näkee tämän yhteyden, on kaikissa uutisjutuissa suhtauduttu tuomitsevan puolueellisesti.

Tämä näkyy hyvin lauantain Yle-uutisessa Poliisi eristää antirasistien ja Suomi ensin-ryhmän mielenosoittajia toisistaan Turun torilla, jossa sympatiat ovat hyväosaisten kulttuurimarxilaisten humanistiopiskeilijoiden puolella. Amerikkalaisen liberaalimedian lailla Yle kutsuu vastamielenosoittajia antirasisteiksi, vaikka he ovat ensisijassa äärivasemmistolaista huligaaneja, kulttuurikommunisteja ja anarkofeministejä. Tällä kertaa omahyväisiä lumihiutaleita oli Turun kauppatorille houkutellut kansallismielisen järjestön avoin ja luvallinen tilaisuus. Räyhävasemmistolle on tyypillistä, että se tarttuu heti tilaisuuteen, jossa on mahdollisuus ottaa moraalisen tuomitsijan ylin rooli. 

Kaikkea he eivät narsistisessa perfomanssissaan olleet silti ajatelleet loppuun. On jokseenkin huvittavaa, että moraaliposeeraukseen osallistujista noin 70% näytti olevan nuoria naisia eli sitä samaa ryhmää, johon marokkolainen islamisti kohdisti väkivaltaisen murhaavan vihansa. Vastustaessaan islamisterrorismia vastustavaa Suomi Ensin -ryhmää, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden soturit tulivat puolustaneeksi naisvihamielistä ja rasistista (kaikki uhrit olivat valkoisia) murhaajaa.

Punavihreä toimittaja Tulikukka de Fresnes ei malttanut olla paljastamatta puolueellisuuttaan ja uutisen yhdessä kohdassa hän syyllistyy suoranaiseen valheeseen:
Pian torille kokoontui vastamielenosoittajia, jotka osoittavat mieltään äänettömästi, ja vastustavat kylttien mukaan rasismia ja fasismia.

Vastamielenosoittajia on alle sata. Suomi ensin -mielenosoittajista käytiin toistuvasti huutelemassa vastamielenosoittajille. Tämän jälkeen poliisi siirsi antirasistit kauemmaksi torin keskeltä sekä ajoi kahden mielenosoittajaryhmän välille useita poliisiautoja erottamaan ryhmiä toisistaan.
Äänettömäksi Varis-verkoston yliopistoanarkistien luvatonta mielenilmausta ei voi kutsua, sillä he pyrkivät jatkuvalla kovaäänisellä möykkäämisellään peittämään Suomi ensin -tilaisuuden puhujien puheenvuorot. Tapahtumasta tehdystä videosta näkyy, että anarkomarkojen joukosta valuu Suomi ensin -mielenosoittajien keskuuteen kuvaajia ja provokaattoreita, joihin osa SE-porukasta reagoi ja käy huutelemassa vastamielenosoittajille takaisin. Ainoa todellinen rähinä tapahtuu tilaisuuden lopussa, kun häiriköivä anarkisti yritti puhkoa poliisiauton renkaan, mutta tätähän Yle ei tietenkään kertonut. Videolla näkyvässä pidätyksessä vieressä seisseet naiset eivät kyenneen muuhun kuin hysteeriseen falsettiin nousseeseen kimitykseen kun punatoveria pantiin rautoihin.

                                                   
                                                            **********************


Ylen kuvaukset ulkomaan tapahtumista eivät nekään onnistu ilman pimitystä, kieroilua ja valheita. Uutistoimittajana toimiva satusetä Matti Rönkä kertoi puoli yhdeksän tv-uutisissa, että  Rudolf Hessin muiston kunniaksi järjestetetyssä uusnatsien marssissa pidätettiin 35 äärioikeistolaista samalla kun näytetiin kuvaa noin 30 hengen lyhyttukkaisten nuorten miesten porukasta. Katsojalla jäi mielikuva, että osallistujia oli vain tuon verran ja että niistä kaikki pidätettiin. Jostain kumman syystä Ylen verkkosivuilla, joita demarieläkeläiset eivät seuraa yhtä aktiivisesti kuin televisiota, kerrottiin, että osallistujia oli 500, joka on huomattavasti lähempänä oikeaa lukua 800 kuin satusetä Röngän mainitsema 35. 

Toinen uutinen Amerikasta kertoo, kuinka vasemmisto ja omaa etuaan ajavat värilliset ryhmät haluavat estää ilmaisuvapauden poliittisilta ja rodullisilta vastustajiltaan. Tämä totalitaristen pyrkimys oli kuitenkin käännetty jo Ylen jutun otsikossa Bostonissa tuhannet marssivat vihapuhetta vastaan – kymmeniä pidätetty nurinkurin käytämällä kulttuurimarxilaisten luomaa orwellilaista sanahirviötä vihapuhe

Tv-uutisten puolella Matti Rönkä kertoi marssin vastustavan "valkoisen ylivallan kannattajia", vaikka verkkosivujen jutussa kerrottiin puolestaan, että libertaristisen sananvapausjärjestö Free Speechin järjestämä tilaisuus sanoutuu irti uusnatseista ja valkoisen ylivallan kannattajista. Ylipäätään nationalistisissa järjestöissä ei kannateta juuri koskaan valkoista ylivaltaa, mutta liberaalit ja media pitävät oman kotimaan ja etnisen ryhmän itsesäilytystä aina "valkoisena ylivaltana". Kun mustat ja aasialaiset tekevät täysin samaa ja paljon näkyvämmin, heitä ei tuomita "mustan ylivallan" ja "keltaisen ylivallan" kannattamisesta. 

Valkoiset liberaalit saavat täysin vapaasti irtisanoutua valkoisesta identiteetistä, tuhota perimänsä sekaantumalla mustiin ja alistumalla juutalaisten orjiksi pyytämällä heiltä maailman tappiin asti anteeksi. Niin kauan kuin he tekevät näin itselleen ketään ei kiinnosta, mutta siinä vaiheessa kun he alkavat vaatia samaa niiltä valkoisilta, jotka haluavat pitää kiinni identiteetistään, ollaan poliittisen vainon ja kansanmurhan äärellä. Kyse on pahuudesta, jossa halutaan tuhota ne, jotka eivät suostu Jim Jones -lahkon kaltaiseen pakotettuun joukkoitsemurhaan. Bostonin mielenosoitus oli siinä mielessä mielipuolinen ja vaarallinen, koska siinä valkoiset etnomasokistit yhdessä mustien rasistien kanssa vaativat valkoisen identiteetin puolustajia osallistumaan samanlaiseen itsetuhoon kuin valkoiset liberaalit.

lauantai 19. elokuuta 2017

TAPAHTUI MITÄ TAPAHTUI, MUTTA MONIKULTTUURISTA EI LUOVUTA!Kun tilanne alkoi selkiytyä perjantain Turun traagisten tapahtumien jälkeen, maamme polittinen johto toimi ennustettavasti samalla tavalla kuin muutkin johtajat länsimaissa vastaavien murhenäytelmien kohdalla. Saimme jälleen kerran kuulla kaavamaiset surunvalittelut ja kliseiset puheet: Pelolle ei saa antaa valtaa, erilaisuus on voimavaramme, vihaan ei saa vastata sillä sitä terroristit haluavat. Oli puhujana sitten presidentti Sauli Niinistö, sisäministeri Paula Risikko tai arkkipiispa Kari Mäkinen, he kaikki tarjosivat puheissaan vain lämmintä kättä eikä mitään konkreettista siitä, kuinka islamilainen väkivalta voidaan katkaista Suomessa. Kaikki itselleen rehelliset ihmiset tietävät, että tähän on olemassa vain yksi ratkaisu: islamilaisen väestön poistaminen Länsi-Euroopasta. Ellei arkilogiikka tässä kohtaa riitä, kannattaa tarkastella Itä-Euroopan tilannetta. Entisissä sosialistimaissa ei ole islamistiterrorismia siitä yksinkertaisesta syystä, ettei siellä asustele kantaväestön kustantamina juurikaan kehitysmaiden muhamettilaisia. Ei islamia, ei terrorismia.


Koska poliittinen johtomme haluaa olla osa globaalia eliittiä eikä paikallisen rahvaan valitsemia edustajia, heidän pitää harjoittaa politiikkaa, joka ei ole kansankokonaisuuden etujen mukaista. Tämä kuului hyvin maamme silmää tekevien lauantain puheenvuoroissa, joissa ei ollut vihjettäkään siitä, että globalistien masinoimaa monikulttuuria oltaisiin uudelleen arvioimassa. Päinvastoin, kansalaismielipiteestä piittamatta päättäjämme julistivat uhmakkaasti sitoutuvansa kansojen hävittäjien projektiin, jossa suomalaisuus "moninaistetaan" olemattomiin. Jälleen kerran poliitikot yrittivät ajaa kansalle väkisin monikulttuuria kuin käärmettä piipuun. 

Hallitukset ennen ja nyt ovat tehneet koko ajan selväksi, että länsimaiden kuolonmarssiksi muuttuneeseen pyhään monikulttuuriin ei saa puuttua, jonka vuoksi ainoa keinoa hallita etnistä kaaosta on kansalaisten valvonnan lisääminen. Siksi tänä viikonloppuna Ilta-Sanomissa julkaistu uutinen Sipilä ja Risikko toivovat tiedustelulainsäädäntöä nopeasti voimaan – "Suomi on muiden maiden tietojen varassa" antaa vastauksen sille, minkälaisiin "ratkaisuihin" hallitus on valmis terrorismin eliminoimiseksi. Hauras monietninen yhteiskunta kuten Iso-Britannia pysyy koossa vain valvonnalla ja kontrolloivan lainsäädännön jatkuvalla lisäämisellä. IS:n uutisen mukaan Suomi on seuraamassa perässä:
Tiedustelulakisuunnitelmat sallisivat Suomen viranomaisille muun muassa verkkotiedustelun, johon nykyisin ei ole valtuuksia. (...) Tiedusteluvaltuuksien antaminen poliisille edellyttää muutoksia perustuslain viestisalaisuutta koskeviin säännöksiin. Perustuslain muuttaminen kiireellisesti eli yhden vaalikauden aikana vaatii eduskunnassa viiden kuudesosan enemmistön tuen.
Samaisessa uutisjutussa kerrotaan myös, että pääministeri Juha Sipilä haluaa "estää koston kierteen", jossa vihaan ei vastata vihalla. Hän siis ehdottaa kansalaisten täydellistä kuohitsemista ja alistumista kiittämättömien saraseenien väkivallalle ja läsnäololle. On vaikea sanoa valehteleeko Sipilä vai uskooko hän itse siihen, että ainoa tapa toimia fundamentalististen islamistien kanssa on heidän jatkuva lepyttely ja omien kansalaisten suun tukkiminen. Noin korkeassa asemassa olevalla henkilöllä pitäisi olla sen verran yleissivistystä, että voimaa kunnioittavassa islamissa ja arabikulttuurissa lepyttely on heikkouden merkki, joka vain provosoi entistä julmempaan käytökseen. 

Samaa aisankannattajan henkeä edustaa sisäministeri Paula Riskikko, joka puolestaan painotti, että "vihapuhe ja väkivalta eivät ole hyväksyttäviä". Nämä bysanttilaistyyliset johtajat eivät säästele kansaa kohtaa tuntemaansa halveksuntaa, sillä heidän ensimmäinen huolensa ei ole maahantunkeutujien väkivalta, vaan se kuinka suomalainen rahvas siihen reagoi.

Suomalaisten kyykyttämisen vastapainoksi Risikko otti esiin ulkomaalaiset, jotka olivat suojelemassa uhreja puukotukselta Turussa. Vaikka puukotettuja oli auttamassa myös suomalaisia samoin kuin murhaajan jahtaamisessa, sisäministeri antoi erikoiskiitokset tästä vain vierasperäisille. Monet muutkin poliitikot ovat tarttuneet tietoon ulkomaalaisauttajista kuin viimeiseen oljenkorteen. Sen avulla monikulttuurisen yhteiskuntakokeilun rökäletappiota on yritetty kääntää sen riemuvoitoksi  ilman ulkomaalaisia ulkomaalainen terroristi olisi voinut tappaa vaikka kuinka monta enemmän! Tätä epätoivoista koulukuntaa ovat twiiteissään edustaneet ainakin Ville Niinistö ja Paavo Arhinmäki.
Oman mausteensa kansastaan vieraantuneen eliitin kansallismasokistiseen retoriiikkaan toi arkkipiispa Kari Mäkisen Turun tuomiokirkossa pitämä lauantain aamusaarna. Ylen uutisessa Arkkipiispa Kari Mäkinen Turun puukotuksesta: "Mitä enemmän elämä jatkuu arkisena, sitä nopeammin voimme käsitellä asiaa" paljastuu millaiseen mielipuolisen itsetuhoiseen egalitarismiin kirkko on valmis, kun se kehottaa halaamaan vierasuskoista kristittyjen naisten murhaajaa:
– Myös tekijä on yksi meistä. Hänelläkin on läheisiä ja ystäviä. Tilanne koskettaa myös heitä.
Arkkipiispan kaapuun pukeutuneen troijalaisen sosialistin henkiset selvitymisohjeet korostavat kansalaisten passiivisuutta. Ne eivät rohkaise aktiiviseen ratkaisuun, vaan vallalla olevan tilanteen hyväksymiseen:
– Mitä enemmän elämä jatkuu arkisena, sitä nopeammin voimme käsitellä asiaa. On aika järkytykselle ja aika tunteille. Myös peloille ja tunnemyrskyille, joita tilanne herättää, on aikansa, hän sanoo.
Sanat eivät maksa mitään, varsinkaan tuollainen ympäripyöreä muniin puhaltelu. Raamattua tuntevan Mäkisen pitäisi muistaa Saarn. 3:8, joka opettaa, että on "aika rakastaa ja aika vihata, aika on sodalla ja aikansa rauhalla." Pitää ymmärtää, että nyt on sodan aika, eikä se ole meidän halustamme kiinni, koska islam on sen meille teoillaan julistanut. Voit toki kääntää poskesi, mutta samalla se merkitsee kuolemaa.

Jonkinlaisena kansan isänä esiintyvän presidentti Sauli Niinistön puheessa kiteytyi kaikki edellä mainittujen puheenvuorojen mitättömyys, jossa konkretiaa saa etsiä suurennuslasilla. Ylen uutisjutussa Presidentti Niinistö ylistää puukotuksen uhrien auttajia: "He pistivät oman elämänsä likoon" yritetään antaa mielikuva kansanjohtajasta, joka tiputtelee suustaan pitkään odotettuja viisauden sanoja ja antaa jämäköitä ohjeita yhteiskunnallisen tilanteen korjaamiseksi:
– Vetoan mielipidejohtajiin, olivat he uskonnollisia tai aatteellisia, olivat heidän ryhmänsä pieniä tai suuria – nyt on puhuttava ennen kaikkea maltilla ja tolkulla. Sitä on vapaus ja sitä on vastuu, Niinistö painottaa.
Hän vetoaa samaan valtaeliittiin, joka on pitkälti syyllinen maamme ulkomaalaistamiseen, josta islamilainen terrorismikin sikiää. Presidentin naftaliinista kaivamat "maltti" ja "tolkku" eivät ole muuta kuin kiertoilmauksia vallitsevan tilanteen jatkumiselle. Niinistö varoittaa veneen keikuttelijoista, mikä on vähän hassun kuuloista mieheltä, joka istuu Suomi-Titanicin kansituolilla. Jos Suomi-laiva halutaan saada reivattua takaisin turvallisille vesille, se vaatii nykyisen klienteelin täydellistä syrjäyttämistä. Montakohan Turun kaltaista terroristi-iskua vielä tarvitaan, ennen kuin kansassa nousee halu poliittiseen muutokseen?

perjantai 18. elokuuta 2017

MONIKULTTUURISUUS SAAPUI TODEN TEOLLA TURKUUN

Turun kauppatori 18.8.2017.

Viimeisen viikon aikana terrorismi on ollut erinäisten tapahtumien vuoksi tiedostusvälineiden otsikoissa. Tänään se sitten laskeutui "kaikkien yllätykseksi" kotimaan kamaralle, Suomen Turkuun. Sitä ennen on syytä tarkastella paria muuta iskua, joista ensimmäisen ei edes ollut terrorismia muuten kuin punavihreiden toimittajien uutisiksi naamioiduissa mielipidekirjoituksissa.

Suhteettomasti eniten huomioita sai viime lauantain punaväritetysti kuvatut tapahtumat Yhdysvaltain Charlottesvillessä, jotka olivatkin varsinainen lottovoitto v
asemmistoliberaaleille, kommunistitotalitaristeille ja Systeemin syöttiläinä toimiville anarkisteille. Hallitseva liberaalimedia ei pysynyt kunnolla housuissaan, kun se pääsi päivästä toiseen tyhjentämään natsipajatsoaan mitä hepposimmilla uutisverukkeilla. 

Myös Ylessä omaksuttiin kosher-liberaalin USA:n Itärannikon narraatio, jossa Donald Trumpin selvästi lievempi "vastamielisenosoittajien" eli äärivasemmiston huligaanien tuomitseminen on merkki Israel-mielisen presidentin natsisympatiosta,  vaikka hän oli pari päivää aikaisemmin kutsunut uusnatseja "pahoiksi" ja "rikollisiksi". Valehtelusta media ei voinut Trumpia syyttää, vaan tällä kertaa hänen rikoksensa oli se, että hän puhui totta luvattomista vastamielenosoittajista, anarkokommunisti-militanteista, joita media kutsuu edelleen kaunistelevalla nimellä "antirasistiset vastamielenosoittajat" ikään kuin liekinheittimin, kusipussein ja pesäpallomailoin varustautuneet tappelunmetsästäjät olisivat lastenvaunuja työnteleviä perheenäitejä "hyvällä asialla". Uniikesta lumihiutaleista koostuvan Antifan moraalisesta aisankannattajuudesta kertoo parhaiten se, että he käyttivät Charlottesvillessä  tappelupukareinaan isoja Black Lives Matter -liikkeen gorilloja.

Valtamedia puhui toistuvasti äärioikeistolaisesta terroriteosta, vaikka jokaiselle tapahtumia ilman CNN:n punalaseja seuranneille kuten Donald Trumpille kävi selväksi, että aggressio lähti äärivasemmiston joukoista. Väkivaltaisella auton murjonnallaan punakaarti sai aikaan paniikkireaktion "natsiterroristissa", mutta tästä ei juuri mediassa puhuttu. Provosoidun kuolemantuottamuksen seurauksena koko punaliberaali blokki mediasta ja yliopistoista aina Järjestelmän subventoimiin anarkisteihin asti sai pitkään toivomansa marttyyrin, jota hyväksi käyttäen he vaativat nyt sanavapauden kieltämistä "natseilta" eli kaikilta niiltä joiden poliittisista näkemyksistä he eivät satu pitämään.Suomessakin valtiovallan suojelemat anarkistit kuten Suvi Auvinen ehtivät hokea tuttua mantraansa, että "natsit tappaa ihmisiä kadulla", kunnes eilen torstaina tapahtui jotain sellaista jota kutsutaan todellisuudeksi. Espanjan Barcelonassa islamistiterroristit tappoivat barbaarisessa iskussa 14 ihmistä, joista suurin osa kuoli kävelykadulla pakettiauton päälleajamana. Hallusinogeeni-vasemmisto kirosi varmaan mielessään huonoa tuuria, sillä enää se ei voinut takertua Charlottesvillen taivaan lahjana tulleeseen natsiuhka-narraatioon, koska median oli raportoitava rauhanuskonnon kannattajien suorittamasta teurastuksesta Espanjassa. Hyödyllisten idioottien keinoiksi hallita nopeasti muuttunutta tilannetta jäi täydellinen vaikeneminen tapahtuneesta tai sitten tuttujen patenttiselitysten esittäminen kuten tulkinta, että iskulla ei ollut mitään tekemistä ulkomaalaisten eikä varsinkaan islamin kanssa.

Tänään tapahtui Suomessa sitten se väistämätön, joka on ollut maahamme tahallaan tuotetussa monikulttuurissa vain ajan kysymys. Jihadistinen puukkoisku keskellä perjantai iltapäivän Turkua avaa väkisinkin suomut tavallisen tuulipukukansalaisen silmiltä. Yhdessä viimeisimmistä iskua koskeneesta Ylen uutisessa, Poliisi: Epäilty on ulkomaalaistaustainen, nuorehko mies – Henkilöllisyys tai motiivi ei vielä tiedossa, kerrotaan, että nuori ei-valkoinen mies oli puukottanut Kauppatorilla ja Puutorilla kahdeksaa henkilöä, joista kaksi on tähän mennessä menehtynyt. Toinen kuolleista oli lastenvaunuja työntänyt nuori nainen. Vaikka viranomaiset  ja media toppuuttelevat tekijän motiivista, monet muut lähteet kuten ruotsalainen Expressen tietävät kertoa, että murhaaja olisi huutanut ennen tekoaan terroristeille tutun "Allahu akbar" eli "Jumala on suuri" -huudon.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt erilaisia spekulaatiota ja silminnäkijälausuntoja, jotka on pakko ottaa ainakin osittain vakavasti, sillä viralliset mediat eivät ole enää samalla tavalla rehellisiä ja kansalaisten asialla kuin takavuosina. Yksi eniten huomioita herättäneistä kommenteista löytyy fb-ryhmästä "Minun Suomen on sinivalkoinen", jossa eräs turkulaisnainen kirjoitti näin: 
Sain tiedon että yksi tekijä olisi Turun Pernossa asuva marokkolainen Adul Rahman niminen mies joka olisi suuttunut kun sai kielteisen päätöksen. Kuulemma Runosmäessä menossa joukkotappeluita matujen ja suomalaisten välillä. Suomalaisilla on mitta tullut täyteen ja lähtenyt kadulle matujen perään. Ihmisten mitta on täynnä.
Se, että keskivertosuomalaisen mitta alkaa täyttyä ei merkitse vielä mitään niin kauan kuin raivo pysyy Facebookin ja Twitterin sisällä. Tähän luottavat myös etnisen kaaoksen Suomeen tuonut polittiis-taloudellinen eliitti ja punavihreä kulttuuriväki. Luonnollisesti vasemmiston ja oikeistoliberaalien hegemoninen viides kolonna ei tule Turun terroriteon vuoksi luopumaan Unelmastaan™, vaikka se on tavalliselle suomalaiselle käymässä veriseksi todellisuudeksi. 

Tällä hetkellä monikultturismin näkyvimmän papiston strategiana on vaieta maahanmuuton seurauksista. Siksi emme tule kuulemaan, mitä lohduttavia perusteita kansanviholliset kuten Irja AskolaDan Koivulaakso, Marjaana Toivanen, Li Andersson ja Paleface haluaisivat kertoa Turussa lastenvaunuja työnnelleen naisen leskelle. Ainoa mitä me todennäköisesti tulemme heiltä lähiaikoina kuulemaan, on se, kuinka rasistit käyttävät jälleen yksittäistapausta hyväkseen. Heidän orwellilaisessa diskurssissaan iskun synnyttämä nettirasismi on itseasiassa vakavampi ongelma kuin terroristin tekemät murhat. 
Outo juttu, ettei Mira ja kumppanit käyttäneet tätä
argumenttia silloin kun yksi kuoli Charlottesvillessä.
Yhtä absurdia ovat hyväkkäiden puheet siitä, että kabaali äärioikeisto haluaa vain hyötyä tämänkaltaisista tragedioista. Tuon nurinkurisen logiikan mukaan "äärioikeistolle" massainvaasio olisikin  onnenpotku, koska se hyötyy sen synnyttämistä ongelmista. Totta kai kansallismieliset lisäävät suosiotaan, kun monikulttuuri näyttää alkuperäisväestölle pahat kasvonsa, mutta on järjetöntä pitää sitä nationalistien varsinaisena etuna. Nationalisteille edullisinta on se, ettei maassa ole etnis-uskonnollista väkivaltaa, mutta tämä merkitsee silloin sitä, että ilman kansan lupaa toteutetusta monikulttuurista olisi luovuttu heti alkuunsa. Koska nyt eletään toteutuneessa huonommassa maailmassa, se voidaan  nationalistien mielestä muuttaa paremmaksi vain kehitysmaalaisten maahanmuuton lopettamisella ja jo täällä olevan etnisesti sopeuttamattoman vapaamatkustajaporukan kotimaihin palauttamisella.