keskiviikko 6. helmikuuta 2019

VALTIOVALTA, POLIISI JA MEDIA ETSIVÄT TUKAHDUTTAMISKEINOJA OMAA KANSAANSA VASTAAN
Yksi nykyajan suurimpia paradokseja on, että kaikki totuutta ilmituova puhe, jota poliittisesti korrekti valtaeliitti vihaa, on leimattu vihapuheeksi. Verkkolehti Kansalainen kertoi maanantaina, että 
Oikeusministeriön koordinoiman Against Hate -hankkeen vihapuheen vastainen viestintäkampanja käynnistyy 4. helmikuuta Mediataitoviikolla. Uutisen mukaan kampanjalla halutaan lisätä netinkäyttäjien tietoisuutta siitä, millainen sisältö on rangaistavaa vihapuhetta. Samaisen kampanjan avulla pyritään myös lisäämään innokkuutta ilmoittaa poliisille rangaistavasta vihapuheesta.

Oikeusministeriö ei määrittele omaehtoisesti vihapuheen sisältöä, vaan kopioi sen suoraan 
Euroopan neuvoston ministerikomitealta, joka ei ole saanut minkäänlaista demokraattista mandaattia EU-kansalaisilta. Kyse on siis puhtaasti neuvostobyrokraattisesta juntasta, joka määrää omien ideologisten mielihalujensa mukaan sen mitä unionin maissa saa sanoa (kritisoida) ja mitä ei. Ministerikomitean määritelmän mukaan
vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjaa suvaitsemattomuuteen. Vihapuhe voi olla rikoslain mukainen rikos, yhdenvertaisuuslaissa tai tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää tai muuten yleisesti haitallista ilmaisua.
Kyseisen uhkavaatimuksen perusteella jo tilastollisten tosiasioiden julkituominen tietyistä maahanmuuttajaryhmistä voisi olla vihapuhetta, koska faktojen esittäminen saattaa tuntua muukalaisista ja heidän etuaan ajavista petoksellisista poliitikoista vihalta. Vaikka uutisjutussa myönnetään epäsuorasti, että kaikki vihapuhe ei ole rangaistavaa ("Vihapuhe voi olla rangaistavaa"), pyritään siinä silti luomaan mielikuva, että vihapuhe olisi esimerkiksi Suomessa virallinen lakitermi. Lakimme ei vihapuhetta tunne, mutta kilttejä kansalaisia pelotellakseen media ja viranomaiset puhuvat siitä tavalla, jossa tietyn tunnerekisterin ilmaisut olisivat jo kriminalisoituja. Tämä on epäilemättä nomenklatuuran eräs tehokkaimmista keinoista edistää yhteiskunnallista itsesensuuria sille kiusallisista asioista.

Käsitteenä vihapuhe on tarkoituksellisesti epämääräinen, jotta sitä voidaan venyttää tarpeen mukaan ja käyttää mielivaltaisesti aitoa poliittista oppositiota vastaan. Ei tarvitse olla käsiteanalyytikko ymmärtääkseen, että hegemoninen valta käyttää vihapuhetta poliittisten vapauksien "legitiiminä" tukahduttamiskeinona. Lopullisena tavoitteena on tietenkin kriminalisoida kaikki yhteiskunnalliset pyrkimykset, joissa yritetään vahvistaa traditionaalista perhekäsitystä ja estää kehitysmaiden massainvaasio Eurooppaan.

Vihapuheen käsitteen alkuperästä ja motiiveista ei tietenkään haluta julkista keskustelua, koska se paljastaisi helposti sen neuvostoliittolaiset juuret, jotka johtavat tukevasti myös jälkimarxilaiseen uusvasemmistoon etenkin Yhdysvalloissa. Sieltä on lähtöisin myös 60-lukulaisten vasemmistolaisten 1990-luvulla yleiseen tietoisuuteen levittämä poliittinen korrektius, jota voi pitää vihapuheen ideologisena sisarena ja välttämättömänä ehtona.

Monelle rivikansalaiselle vihapuhe-termin historiallinen tausta lienee tuiki tuntematon, kiitos asiasta vaienneen koululaitoksen, yliopiston ja median. Vihapuheen käsitte ja poliitisen korrektiuden teoria luotiin lähinnä Itärannikon Ivy League -yliopistojen jälkimarxilaisissa aivoriihissä, joissa kriittisen teorian oppien mukainen kulttuurimarxilainen kauna "valkoista heteroseksuaalista länsimaista yhteiskuntaa" vastaan on vellonnut 1960-luvulta lähtien.


On tragikoomista, kuinka täällä kaukaisessa Suomessa hyväuskoiset rivipoliisit ovat omaksuneet Atlantin takaisen länsivihamielisen vihapuhediskurssin itsestäänselvänä yhteiskunnallisen keskustelun lähökohtana. Samalla se on myös osoitus poliisin sisäisestä rappiosta, koska se haluaa vihapuhediskurssilla rajata perustuslaillista sanavapautta ja ohjata kansalaiskeskustelua sellaiseksi, jossa vasemmistoliberaalin yhteiskunnan tabuihin ei koskettaisi. 

Nämä molemmat asiat käyvät selväksi eilisessä Yle-uutisessa Poliisilta harvinainen vetoomus Runebergin päivänä vihapuhetta vastaan: "Ei ihan tyypillistä virkapuhetta". Uutinen kertoo ikävällä tavalla, kuinka poliisi on tämän vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla politisoitunut EU-glogalistien ideologiaa noudattavaksi pakkovoiman käyttäjäksi. Poliisi ei ole enää se kansalaisia palveleva tuttu Reinikainen, vaan orwellilainen ajatuspoliisi, Polpo, joka kyttää ihmisiä "väärien" mielipiteiden vuoksi.

Ylen kritiikittömässä uutisjutussa 
poliisi näyttää ottaneen jopa naisellisen suostuttelun keinot käyttöön, jotta kansalaiset luopuisivat oikeutetusta yhteiskuntakritiikistään ja alistuisvat nykysuomettuneeseen itsesensuuriin. Ylikonstaapeli Nina Juurakko-Vesikko hyödyntää härskisti kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin syntymäpäivää Sisä-Suomen poliisilaitoksen Facebook-sivulla kehottaessaan kansalaisia pitämään poliittisesti epäkorrektit mölyt mahassaan:
– Mutta olisiko Runebergikään osannut arvata, miten suomen kielellä vielä sivalletaan, ruoskitaan, henkisesti lyödään ja satutetaan? Olisiko hän pöyristynyt ja sanonut, että kuka kielellämme toista raiskaa, se mielellänsä hinnan maksaa, unettomina öinä, pelkona varjossaan, vihollisen vihaa alati paeten?
Juurakko-Vesikon ounastelu Runebergin mietteistä nykypäivästä kuuluu samaan sarjaan kuin valtamedian levittämät henkilöhaastattelut, joissa sotaveteraanien todistetaan taistelleen homojen ja kehitysmaalaisten elintasosiirtolaisten puolesta saksalaisperäistä fasismia vastaan. Mistä ihmeestä ylikonstaapeli voi olla varma, että nationalistina tunnettu Runeberg olisi kauhistellut kansalaisten oikeutettua pettymystä poliittista johtoa, virkamieskuntaa ja mediaa kohtaan? Jos Runeberg eläisi tänään, olisi paljon todennäköisempää, että hän yhtyisi petetyksi tulleiden kansalaisten kuoroon kuin puolustaisi tsarististen EU-komissaarien palveluksessa olevia kasakoita.

EU-mielisen poliisijohdon äänitorveksi ryhtynyt Juurakko-Vesikko haluaa kieltää myös anonyymin mielenilmaisun, koska se on muka raukkamaista. Poliisin mielestä ajatusrikoksista pitää ehdottomasti kertoa omalla naamallaan:
Tekstillä Juurakko-Vesikko haluaa kiinnittää huomiota kielenkäyttöön. Etenkin netissä mennään usein sen varjoon, ettei henkilöllisyys paljastu.
Totta kai henkilö, joko toistaa järjestelemän hellimiä arvoja omalla nimellään ei ole mitään pelättävää seurauksista. Kyse on samasta jos julistautuu Vatikaanissa katolilaiseksi tai olisi ylistänyt Stalinia 1930-40-lukujen NKP:n puoluekokouksissa. Sen vuoksi pitäisikin kysyä, millaisia rangaistuksia ja seurauksia (mm. työpaikan menetys) anonyymiteetin kieltäjät olisivat itse valmiita kestämään mielipiteistä, joita järjestelmä pitäisi epäsopivina. Todennäköisesti he jättäisivätkö ne rangaistusten pelossa kertomatta. Tässä on jälleen eräs keino edistää itsesensuuria.
– Etenkin nettimaailmassa kieli on ruokotonta. Tuntuu, että sitä mitä kirjoitetaan, ei sanottaisi päin naamaa.
Sopimattomasta kielenkäytöstä hurskastelu on jokseekin irvokasta samalla kun todelliset teot lakaistaan maton alle. Sitä paitsi vihan tunne on usein täysin perusteltua sanoopa tunteita tukahduttava ajatus- ja tunnepoliisi asiasta mitä tahansa. Toistaiseksi totuuspuheena tunnettu "vihapuhe" onkin ilman valtaa olevan kansan ainoa tapa protestoida. Ylikomisariolle näyttää olevan mahdotonta ymmärtää, että vihaiset sanat ovat vain reaktiota petoksellisiin tekoihin ja päätöksiin, joita suomalasivihamielinen hallintokoneisto kohdistaa alamaisina pitämiinsä tavallisiin suomalaisiin.

Syy miksi ylikomisarion haastattelu julkaistiin juuri nyt liittyy verkkolehti Kansalaisessa mainittuun uutiseen Oikeusminteriön vihanpuheen vastaisesta kampanjasta, johon osallistuu lisäksi sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. Verkostoon kuuluvat myös tasa-arvovaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Poliisihallitus, Poliisiammattikorkeakoulu, Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNI, Rikosuhripäivystys, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Ylikomisarion haastattelujutun lopussa asia myös kerrotaan:
Oikeusministeriö aloitti eilen Against Hate -hankkeen viestintäkampanjan. Itse hanke on vanhempi. Kampanjalla halutaan lisätä netinkäyttäjien tietoisuutta siitä, millainen sisältö on rangaistavaa vihapuhetta. Kampanjalla pyritään myös lisäämään halukkuutta ilmoittaa poliisille rangaistavasta vihapuheesta.
Poliisi ja ministerit osoittavat kampanjallaan vain pelkäävänsä alamaisia, jotka eivät alistu kansallisesti itsetuhoiseen politiikkaan. Vallassa olijoiden näkökulmasta kansalaiset eivät ole luottamuksen arvoisia heidän viisaana pitämälleen politiikalle, joten tyhmää kansaa pitää sen vuoksi valvoa ja rangaista, jotta se palaisi takaisin ruotuun. Kaikki sujuu elitiin mielestä niin kauan hyvin kunhan kansa on ymmärtämättä, että valta kuuluu heille ja poliitikkojen pitää palvella kansaa.

9 kommenttia:

 1. Minulle ei missään vaiheessa ollut epäselvää mihin tarkoitukseen ja ketä vastaan panssaroidut Mersut poliisille hankittiin. Toivottavasti hidasälyisemmätkin alkavat pikku hiljaa tajuamaan saman asian.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Todellakin, jo siinä vaiheessa kun olivat ostoaikeissa..jotenkin tulee Ranska mieleen

   Poista
  2. Kestävät kuitenkin vain kiväärikaliiberin luodit, kuluttavat paljon polttoainetta ja ovat kalliita. Todella harkitsematon hankinta semminkin kun yhtään poliisia ei ole ammuttu partioautoon sitten viime sodan.

   Poista
 2. Oikeusminesteriö: Rangaistava vihapuhe

  https://www.youtube.com/watch?v=fQDxj29kQBo

  VastaaPoista
 3. Kyseinen video on surkeasti tuotettu ja paljonkohan rahaa siihenkin on saatu uppoamaan? Ei varmaan 50 tonnia riitä. Ja kuka se kuvasi, menikö rahat jonkun tuttavan firmalle? Kommentit on poistettu videolta käytöstä, miksi? Siksikö että videon paska laatu oli tiedossa jo tilaajillakin ja haluttiin estää julkinen kritiikki?

  VastaaPoista
 4. Vihapuheen juridinen määritelmä, onko tavallinen vittuilu sitä, tai kokoomus poliitikon vihainen puhe demari kansanedustajaa kohtaan tai toisinpäin. Missä vaiheessa polliisi voi käyttää vihapuhujaan pamppua, asetta, vitsaa, kyynelkaasua tai poliitikon vaalipuheita? Kannattaako vihapuhella syksyllä jotta pääsis lusimaan kylmän talven yli valtion piikkiin?

  VastaaPoista
 5. OLEN ESA TIITTANEN,, OIKEUS MINISTERI HÄKKINEN SANOI JULKILAUSUMASSAAN ILTALEHDELLE TAANNOIN ETTEI VIHAPUHE LAKIA OLE ASETETTU SUOMEN LAKIIN,, SIIS HÄKKISEN MUKAAN SUOMESSA EI EDUSKUNTA OLE SÄÄTÄNYT VIHAPUHE LAKIA VOIMAAN,, VIHAPUHE EI OLE SUOMEN LAISSA KRIMINALISOITU...!!! SEN TÄHDEN KAIKKI VIHAPUHEELLA UHKAILUT OVAT RIKOS NIMIKKEENÄ,, " LAITON UHKAUS "...!!!
  Uutiset | Politiikka
  Oikeusministeri Häkkänen vihapuhetyöryhmästä: Tarkoituksena ei ole tehdä vihapuheesta rikosta
  Tänään klo 18:42 14. 08. 2018. ILTALEHTI.
  Häkkänen haluaa ”vihapuheen” käsitteen perustuvan selkeään analyysiin, jotta siitä ei tule poliittinen kysymys.

  Oikeusministeri Antti Häkkänen oli kokoomuksen muun ministeriryhmän mukana Kuopiossa tiistaina. JANNE SUUTARINEN
  Kokoomuksen ministeriryhmä tiedotti tiistaina perustavansa kolmen ministeriön alaisen vihapuhetyöryhmän, jonka tavoitteena on kitkeä vihapuhetta ja nettikiusaamista.
  Oikeusministeri Häkkänen mainitsi tiedotustilaisuudessa, että työryhmän tehtävänä on myös tehdä ”huolellinen analyysi siitä, mitä kaikkea sananvapauden piiriin sinänsä kuuluu”.
  Oikeusministeri kommentoi vihapuhetyöryhmän perustamista Iltalehdelle tuoreeltaan Kuopion torilla pidetyn tiedotustilaisuuden jälkeen.
  Millä tavalla erotetaan, mikä on vihapuhetta ja mikä ei?
  - Se on haasteellinen käsite, jota ei ole määritetty eikä kyetä kunnolla tarkkaan määrittämään, Häkkänen sanoo.
  Ministeri luettelee rikosnimikkeitä, jotka on rikoslaissa tarkkaan määritelty: kunnianloukkaus, laiton uhkaus ja yksityistietojen levittäminen laittomasti.Vihapuheen käsite taas on epämääräinen, mutta Häkkäsen mukaan on tiedossa, että se on erittäin haitallista ja aiheuttaa jännitteitä yhteiskunnassa ja koulumaailmassa.
  - Se ei välttämättä suoraan aina täytä tiettyjä rikoslain tunnusmerkistöjä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö vihapuheeseen pystyttäisi jotenkin muuten puuttumaan esimerkiksi kasvatuksella, valistuksella ja tietyillä sosiaalisen median yritysten toimintatavoilla.
  Millä tavalla voidaan estää, että tästä juridiseen kysymykseen viittaavasta vihapuheen määritelmästä ei tule poliittinen kysymys?
  - Joo, tämä "vihapuhe" on vähän sellainen, jonka itsekin haluan perustuvan selkeään analyysiin, Häkkänen myöntää.
  Samaan hengenvetoon hän painottaa, että Suomessa pitää sallia laaja sananvapaus ja vapaus kritisoida yhteiskunnallisia asioita - myös kiivaankin keskustelun muodossa.
  - Mutta sananvapaus ei suojaa loukkaavaa toimintaa. Nyt lähdemme keskustelemaan siitä, mikä olisi asiallisempaa keskustelukulttuuria ja millaisilla menetelmillä erityisesti sosiaalisen median ja internetin keskustelu saataisiin paremmalle jengalle.
  Häkkänen sanoo, että tarkoitus ei ole estää kritiikkiä, mutta haussa on terveempi pohja keskustelukulttuurille.
  - Jotta toimittajat voisivat tehdä työtään ja ihmiset pystyisivät ilmaisemaan mielipiteensä ilman pelkoa siitä, että joutuu viharyöpyn kohteeksi.
  Onko vihapuheesta tarkoitus tehdä juridinen rikos?
  - Ei, Häkkänen vastaa oitis.
  - Suomessa on perustuslaillinen periaate siitä, että se mikä rangaistavaksi säädetään, pitää pystyä tarkasti määrittämään rikoslakiin. Sen takia olisi aivan äärimmäisen vaikeaa määrittää vihapuhetta jotenkin yleiseksi rikokseksi.
  Jos vihapuhetta lähdettäisiin sorvaamaan rikokseksi, oltaisiin sananvapauden kanssa kaltevalla pinnalla, oikeusministeri ajattelee.
  JANNE SUUTARINEN janne.suutarinen@iltalehti.fi  VastaaPoista

 6. ONKO SUOMI SUVEREENI ITSENÄINEN VALTIO TÄNÄPÄIVÄNÄ VUONNA 2019…?
  VAI ONKO SUOMI ULKOPUOLISEN VALLAN ALAINEN NUKKE HALLITUKSINEEN…???
  Esa Tiittanen.
  -----------------------------------------------
  Itsenäisen valtion tunnusmerkit -täyttyvätkö ne nyt?
  3.12.2012 14:05

  Valtion tai maan itsenäisyyden edellytys on se, että maa pystyy itsenäisesti hoitamaan omat asiansa . Jos maassa ei siihen pystytä, ei maata voi enää kutsua itsenäiseksi, vaan muiden holhoamaksi , epäitsenäiseksi maaksi.
  --------------------------------------
  Itsenäiseltä valtiolta vaadittavia tunnusmerkkejä:
  Kansainvälinen tunnustus ja vahvistetut rajat,
  Oma maa, lippu, vaakuna ja kansallislaulu,
  Oma raha ja valuuttapolitiikka ja keskuspankkijärjestelmä sekä kansantalous ja budjetointi,
  Oma perustuslaki, valtiovalta/hallintokoneisto ja kansalliset perusoikeudet,
  Oma lainsäädäntövalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta/oikeuslaitos,
  Kansallinen itsemääräämisoikeus ,suvereniteetti ja riippumattomuus,
  Taloudellinen riippumattomuus ja kauppapolitiikka; oma verotusoikeus ja sosiaalipolitiikka,
  Täysvaltaisuus , oma valtiojärjestys, yhtenäinen ja keskitetty universaali valta,
  Oma politiikkakoneisto ja oikeus itse määrätä ulkopoliittista suhteistaan,
  Oikeus itse päättää sotilaallisesta liittoutumisesta tai liittoutumattomuudestaan,
  Omat puolustusvoimat ja oma järjestysvalta ja kontrollikoneisto,
  Oma virallinen kieli/kielet, oma kulttuuri ja perinteet

  SAA JAKAA…!!!

  VastaaPoista
 7. ON MEILLÄ HALLITUS ”HERRAT”,,!! MUTTA ITSEHÄN ME OLEMME NÄMÄ VALEHTELEVAT ÖHRIÄISET VALINNEET JA ÄÄNESTÄNEET VIRKOIHIN,, HERÄÄ KYSYNYS,, MITÄ SUOMEN KANSA TEKEE…???
  ----------------------------------------------------------------------
  Niinistö ja Ilves vaativat ihmisiä puolustamaan EU:ta
  Joskus ehkä unohdamme, me suomalaiset, ehkäpä virolaiset täällä ja ihmiset monissa muissakin maissa, että EU on auttanut meitä, jos olemme itsellemme rehellisiä, hyvin paljon, presidentti Sauli Niinistö sanoi Viron vierailullaan.
  --------------------------------------------------
  NÅIN NIINISTÖ VALEHTELEE,, SANOKAA HYVÄT IHMISET MISSÄ TAVALLINEN SUOMEN KANSA ON HYÖTYNYT EEUUSTA,,??? POLITIIKOT JA ELIITTI JOHON KUULUVAT SUOMEN LIIKE MIES PORHOT JA LIIKE TOIMIJAT OVAT EITTÄMÄTTÄ RIKASTUNEET EEUU LAAJUISESTA LIIKE TOIMINNASTA,, MUTTA TAVALLISTA KANSAA ON VAIN VEROTETTU,, LEIKATTU JA NYLJETTY VIIMMEINENKIN ELÄMISEN MAHDOLLISUUS HALLITUKSEN JA EEUUN PUOLELTA,, SAAKELI,, EI IHME ETTÄ HALLITUS VALEHTELEE JA PETTÄÄ KANSAA KUN PRESIDENTTIKIN VALEHTELEE JULKISESTI JA TÖRKEÄSTI PÄIN NAAMAA KANSALLE…!!! Esa Tiittanen.
  -----------------------------------------


  PS Esa Härkönen
  15 tuntia •
  En voi puolustaa EU:ta, koska sen arvopohja sotii minun arvopohjaa vastaan !
  Jos kreikka ryssii raha-asiansa, niin se ei ole oikeudenmukaista, että suomalaiset joutuvat sen maksamaan, vaan sen maksaa EKP, jolla on loputon rahanluonti-oikeus.
  Jos EU sallii välimerellä meritaksipalvelun siirtolaisille, niin se ei ole oikeudenmukaista, vaan vastuuttomuutta, jolla aiheutetaan pahoja taloudellisia ongelmia suomelle.
  Jos EU säätää lakeja brysselissä ja pakkosyöttää niitä suomalaisille, niin se ei ole oikeudenmukaista. Lakien päättämisestä ja lakien säätämisestä päättää AINA loppukädessä suomen kansan valitsema eduskunta. Näin myös sanoo perustuslaki.
  Jos EU uhkailee jäsenmaitaan äänestysoikeuden menettämisellä, tukien menettämisellä, sekaantuu niiden sisäpolitiikkaan härskisti, tämä ei ole oikein.
  Jos joka hemmetin huippukokouksessa Ranska ja Saksa käyvät keskenään keskusteluita euroopan tulevaisuudesta ja jättävät muut piippuhyllylle odottelemaan, niin tämäkään ei ole oikein.
  Suomen painoarvo on EU:n päätöksissä 1,6 %. Tämä on lähtökohtaisesti väärin ja tekee suomesta tulevaisuudessa EU:n periferian ja itämaan, jossa lammasmainen kansa odottelee hattu kourassa nöyrästi, mitä rippusia sieltä eu herrojen pöydistä meille tippuu. Ne rippuset menee pääsääntöisesti sipilän, orpon ja bernerin tapaisille ketkuille ja kansalle tarjotaan pelkkää paskaa, niin SE EI HEMMETTI VIEKÖÖN OLE OIKEIN !!!
  --------------------------------

  EHKÄPÄ MAANPETOS SYYTE OLISI HERRA PRESIDENTILLE MIELEISEMPI KUIN KANSAN VAATIMA ERO EEUUSTA,, SAATTAA OLLA ETTÄ TILANNE MENEE VIELÄ SIIHEN ETTÄ KANSA ALKAA VAATIMAAN EEUU PAINOSTUKSEN ALLA HALLITUKSEN PÄITÄ VADILLE,, JA ALKU SYYHÄN TÄHÄN SUOMEN KANSAN AHDINKOON ON VUONNA 1994 TAPAHTUNUT TODEN NÄKÖISESTI PERUSTUS LAIN VASTAINEN LIITOS EEUUN KANSSA,, JOSSA LIPPOSEN HALLITUKSEN AIKANA VIRASSAAN AHKEROINEET EEUU PUUHA MIEHET SEN LÖIVÄT LUKKOON, JOPA ÄÄNESTYTTIVÄT KANSALLA ASIASTA ETTÄ SAIVAT SEN NÄYTTÄMÄÄN LAIN VOIMAISELTA,, SILLOINEN VALTONVARAIN MINISTERI SAULI NIINISTÖ OLI MYÖS EU PUUHAMIESTEN JOUKOSSA KESKEISELLÄ PAIKALLA...!!! Esa Tiittanen. SAA JAKAA…!!!
  -----------------------------------------

  VastaaPoista