maanantai 4. joulukuuta 2017

MEDIAN HYÖKKÄYS SUOMALAISUUDEN SÄILYMISTÄ VASTAAN ITSENÄISYYSPÄIVÄN ALLA

"Kuka tahansa voi suomalainen", mutta
japanilainen voi olla vain etninen japanilainen.

Itsenäisyyspäivän lähestyessä kaksi johtavaa valtamediaa, Helsingin Sanomat ja Yleisradio, ovat julkaisseet runsaasti mielipideuutisia, jotka puolustavat petoksellisen pseudoeliitin näkemystä vesitetystä suomalaisuudesta, jossa koko kansakunnan idea on hukattu. Viestinä on, että Suomea ei ainoastaan voida vaan ennen kaikkea pitää täyttää Euroopan ulkopuolisilla muukalaisilla. Pienen suomea puhuvan
 itämerensuomalaisen väestön matalan intensiteetin kansanmurhaa perustellaan globaalikapitalismia palvelevan monikullttuurisuuden "välttämättömyydellä" ja sillä, että oikeastaan kuka tahansa voi halutessaan olla suomalainen.

Ylen uutisessa Suomi selviäisi 100 000 turvapaikanhakijasta, miljoona olisi jo liikaa – Raportti selvitti kolme skenaariota esitetyt mielettömät minimiluvutkin saadaan näyttämään "järkeviltä" kun ne rinnastetaan reaalimaailman ulottumattomissa oleviin miljooniin. Kun turvapaikkaturistien maksimimäärä nostetaan absurdeihin lukuihin, alkaa 100 000 näyttää kohtuulliselta, vaikka sekään ei sitä todellisuudessa ole.

Sisäministeriön tilaama tutkimus toteutettiin verkkokyselynä, johon vastasi 
sisäministeriön hallinnonalan virkamiehiä ja sidosryhmien asiantuntijoita. Vastaajat olivat demarivetoisen julkishallinnon ammattilaisia, jotka käytännössä vastaavat maahanmuuttopolitiikan toteutuksesta. Kysely paljasti, kuinka he jo lähtökohtaisesti hyväksyvät muukalaisinvaasion eivätkä siksi pyri estämään sitä mitenkään, päinvastoin.

Talouselämän, virkamiesten ja politiikkojen suusta kuulee jatkuvasti puheenvuoroja, joissa toistetaan kuinka Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajia (lue: afrikkalaisia), koska ärjyvä työvoimapula on ollut viimeisen 30 vuoden ajan jo aivan nurkan takana. Lisäksi uudet tulijat olisivat innovatiivinen voimavara. Tällä perusteella Suomella menisi sitä paremmin, mitä enemmän maahan tulisi ulkomaalaisia. Jostain syystä kyselyyn vastanneet virkamiehet eivät iloitsekaan miljoonasta kultamunasta, vaan näkevät sen ongelmana:
Suurimpina ongelmina miljoonan turvapaikanhakijan skenaariossa nähtiin kustannusten nousu, turvallisuusresurssien vähyys, rajaturvallisuuden heikkeneminen, kuntien haluttomuus ottaa vastaa tai kotouttaa tulijoita, sekä kansainvälisten palautussopimusten riittämättömyys ja epämääräisyys.
Kyselyn tendessimäisyys näkyy jo kysymyksenasettelussa, kun virkamiehiltä kysyttiin kehitysehdotuksia, jotta Suomi selviäisi mahdollisesta miljoonan turvapaikanhakijan tulosta. Kysymyksen mielekkyys on samaa luokkaa, jos sisäministeriön virkamiehiltä olisi vuonna 1944 kysytty, että miten suomalaiset aikovat selviytyä sen jälkeen kun maa on miehitetty ja suuri osa kansasta siirretty Siperiaan. Tai henkilökohtaisemmin: mitä ajattelit tehdä sen jälkeen kun sinua on ammuttu päähän?

Käsien nostaminen pystyyn muukalaisinvaasion edessä näkyy vastauksissa, joissa ainoaksi ratkaisuksi nähdään kantaväestön aivopesu ja pakkosopeuttaminen itse aiheutettuun ongelmaan. Virkamiehet eivät tietenkään puhu indoktrinaatiosta, vaan käyttävät siitä kiertoilmausta "yhteiskunnallinen vuoropuhelu". 

Koko mieletön ruljanssi voitaisiin haluttaessa välttää, jos valtio noudattaisi sen ensimmäistä perusperiaatetta eli omien kansalaisten etujen ajamista, joka tässä skenaariossa tarkoittaa rajojen sulkemista ulkopuolisilta vapaamatkustajilta.
Suositukset keskittyivät hallinnolliseen ja lakien kehittämiseen, mutta niissä toistui myös esimerkiksi yhteiskunnallisen vuoropuhelun vahvistaminen sekä kouluissa, siviilipalveluksessa ja armeijassa annettava opetus laajamittaiseen maahantuloon liittyen.
Yhdessäkään ehdotetussa vastauksessa ei mainittu rajojen sulkemista, vaan ainoana oletuksena on, että jotenkin ne miljoona maahanpyrkijää on majoitettava ja elätettävä. Kansalaisten tulevaisuudenturvan kannalta olisi välttämätöntä tietää, onko näillä virkamiehillä ylipäätään mielessä joku luku, jolloin rajat voidaan sulkea. Pahoin pelkään, että jos sitä lukua ei ole edes miljoonan kohdalla, sitä ei löydy silloin 50 miljoonan tai muunkaan määrän kohdalla. Nämä virkamiesluopiot ovat antautuneet jo etukäteen.


                                                               
                                                         ************************


Samoilla itseavustetun etnisen kansanmurhan lähteillä ollaan Helsingin Sanomien gallup-jutussa Lähes puolet suomalaisista ottaisi Suomeen lisää maahan­muuttajia – ”Ehkä ihmiset ovat ymmärtäneet, ettei se ole maahanmuuttaja, joka tulee ja vie työt". Kyselyn otosta ei selvitetä jutussa mitenkään tarkemmin, luultavasti siksi, että tuloksista päätellen pääosa haastatteluista tehtiin Helsingin humanistisen tiedekunnan kampusalueella. 

Vastaavasti tulosten tulkinnassa asiantuntijavalinta oli jälleen kerran ehtaa Hesaria, sillä sosiologi (sic) Lena Näre tunnetaan Stop deportations -aktiivina, ja jonka tendenssitutkimukset keskittyvät sukupuolen ja intersektionaalisuuden tutkimukseen sekä etnisiin suhteisiin ja rotukysymykseen. Helsingin Sanomien gallupin tulosten selittäjäksi oli siis valittu henkilö, jolla on puolueellinen intressi maahanmuuttokysymyksessä. Vähän kuin pukki kaalimaan vartijana.

Myös kysymysten harkitulla asettelulla haluttiin saada toivottuja vastauksia. Siksi gallupissa ei tehty minkäänlaista eroa maahanmuuttajien välillä. Se tosiasia, että suomalaisilla ei ole mitään sitä vastaan, että saksalainen laivainsinööri Jürgen tulee tänne töihin, ei tarkoita sitä, että vastaajat toivottaisivat tervetulleeksi myös lapsisotilaana uran tehneen kognitivisesti haasteellisen N'mgomon, vaikka hänkin on "maahanmuuttaja". 

Jutun alussa haastatellun Biju Krishnan esittämä vertaus ”Sokeri ei vain sulaudu maitoon vaan myös parantaa maidon makua” on herättänyt laajalle levinnyttä hilpeyttä. Vanhojen viisauksien hyväksikäyttö monikultturismia puolustavissa lausunnoissa alkaa olla jo tuttua kauraa median kiiltokuvajutuissa. Ne ovat myös helposti kumottavissa vastakkaisilla itsestäänselvyyksillä ja kansanviisauksilla. Esimerkiksi hippunen vierasta ainetta voi olla tuhoisaa pääsubstanssille kuten kahvikupillinen öljyä kaivon vedelle. Paras vastaviisaus Krishnan lainaukselle on hunajatynnyri ja siihen lisätty nokare ihmisulostetta. Kynnenpään kokoinen kikkare kun pilaa koko hunajan, aivan kuten yksi mätä omena tuhoaa koko korin.


                                                         ************************
        

Valkoisiin rasistisesti kohdistuva rasismijankutus on yksi tapa luoda keinotekoista syyllisyyttä ja murentaa eurooppalaisperäisten ihmisten identiteettiä. Amerikkalaisten "rasismista" kertovien yksipuolisten uutisjuttujen tarkoitus on luoda kollektiviista synnintuntoa myös suomalaisiin, koska mekin olemme valkoisia.  

Ylen verkkosivuilla julkaistu Jani Parkkarin kirjoitus Lähiönuori Freddie kuoli väkivaltaisen poliisin otteisiin – USA:n piilorasismi tappaa mustia nuoria miehiä, ja se myös nosti Trumpin valtaan voisi olla suoraan Voima-lehdessä, sillä sen verran yksipuolisesti se kuvaa Amerikan rotutilannetta. Jutun yliolkaiset heitot on helposti kumottavissa ja sen tekeekin Tuukka Kuru facebook sivullaan:
"Nykyisin enemmistö valkoisista amerikkalaisista uskoo, että mustien köyhyys johtuu muusta kuin syrjinnästä. Avoin rasismi on vähentynyt, mutta piilorasismi on juurtunut syvälle."  
Onko rasistista olettaa että väestöryhmän omalla käyttäytymisellä voi olla sen asemaa parantavia tai heikentäviä vaikutuksia?  
"Mustat ovat edelleen köyhempiä, kipeämpiä ja huonommin koulutettuja kuin valkoiset amerikkalaiset. Näin on siitä huolimatta, että rasismin määrä Yhdysvalloissa on romahtanut viimeisen 50 vuoden aikana."  
Ehkäpä mustien heikompi yhteiskunnallinen asema johtuukin jostain muusta kun "rasismin määrästä". Korkea riski väkivaltarikoksiin, alhainen koulumenestys ja yh-äiteys ovat kyseisen väestöryhmän sisäsyntyisiä ominaisuuksia, eikä valkoisilla ole niihin osaa eikä arpaa.  
"Amerikkalaisten suosima selitys mustien heikkoon asemaan on institutionalisoitunut piilorasismi."  
Amerikkalaisten vai (((amerikkalaisten)))?  
"Tunnetuin esimerkki tällaisesta rasismista on crackista ja kokaiinista annettavat erilaiset rangaistukset."  
Eri huumeiden käyttäjät saavat toisistaan poikkeavia rangaistuksia siksi, koska niiden käyttäjillä on toisistaan poikkeavat rikosrekisterit. Valkoinen kokaiinin käyttäjä, joka ei ole syyllistynyt muihin rikoksiin, saa pienemmän tuomion kuin crackia käyttävä musta, joka on jo aiemmin tuomittu neljästä pahoinpitelystä.  
"Tutkijoiden mukaan monet instituutioiden omaksumat käytännöt paljastuvatkin lähemmässä tarkastelussa mustia syrjiviksi. Kovat vankeusrangaistukset esimerkiksi kohdistuvat rikostyyppeihin, joihin syyllistyy useimmiten musta kuin valkoinen tekijä."  
Jostain kumman syystä törkeästä pahoinpitelystä, henkirikoksesta ja aseellisesta ryöstöstä saa kovempia tuomioita mitä rattijuopumuksesta.  
"Kun autovakuutuksen hinta määritellään asuinalueen postinumeron perusteella, monet mustat kuljettajat ovat joutuneet maksamaan automaattisesti korkeimman riskiluokan maksun."  
Mikäli autolla on suurempi riski tuhoutua levottomilla asuinalueilla, miksi vakuutusyhtiö EI perisi korkeampaa hintaa?  
"Sama yleistämisen logiikka pätee esimerkiksi mainoksiin. Tutkimusten mukaan mustille amerikkalaisille suunnataan enemmän roskaruokamainoksia kuin valkoisille. Tällaisessa kohdentamisessa ei ole itsessään mitään väärää, sillä markkinatutkimukset kertovat, että mustat syövät enemmän pikaruokaa kuin valkoiset."  
Miten tämä liittyy syrjintään tai valkoisiin?  
"Fiksu yrittäjä tietää tämän ja perustaa salaattibaarinsa valkoiselle asuinalueelle. Avoin kysymys on, voiko häntä syyttää rasismista."  
Rasismi ei kannata salaatin teossa, totesi ylekin aikoinaan.  
"Koulujen ja opettajien entistä kovempi kilpailuttaminen on johtanut siihen, että koulut ovat nyt rodullisesti enemmän eriytyneitä kuin 1960-luvulla. Lähes täysin mustien peruskoulujen määrä on Yhdysvalloissa kaksinkertaistunut sitten 2000-luvun alun."  
Samaan aikaan yksityiskoulujen opiskelijoista selvä yliedustus on valkoisia. Valkoiset opiskelijat siirtyivät julkisista kouluista yksityisiin tasan siinä vaiheessa, kun keskushallinto alkoi kyydittämään mustia oppilaita valkoisiin kouluihin.  
"Vuonna 2013 tehdyssä laajassa asennetutkimuksessa 83 prosenttia valkoisista arvioi, että mustien huonompi yhteiskunnallinen asema johtuu "jostain muusta kuin syrjinnästä"."  
83% valkoisista näyttäisi olevan ihan fiksua porukkaa.  
"Vääryydelle allerginen kansanluonne selittyy Yhdysvaltojen monimuotoisuudella. Kun ihmisiä ei yhdistä mikään muu kuin ideologia, yhteisistä opinkappaleista halutaan pitää tiukasti kiinni."  
Oho, eikös pelkkä "ihmisyys" toimikaan tarpeeksi vahvana liimana ryhmähengen synnyttämiseksi?


                                                         ************************


Tuleva itsenäisyyspäivä on saanut myös työtä vieroksuvan äärivasemmiston aktivoitumaan. Yle uutiset kertoo tänään, että Lastentapahtuma alpakoineen joutuu siirtymään äärioikeiston mielenilmauksen tieltä Helsingissä. 612.fi yhdistys oli varannut tilaisuuden Töölön torille itsenäisyyspäiväksi jo viime vuonna, kun taas Suomen 100-vee synttärit -niminen lastentapahtuma ilmoitti tulevansa samaiselle torille vasta viime viikolla. 

Sinänsä totuudenmukaisen jutun totuusarvoa laskee otsikossa mainittu "äärioikeisto", koska tilaisuus on kaikille avoin poliittisesta kannasta riippumatta. Tietysti valtamedian punavihreille toimittajille mikä tahansa kansallismielisyys on "äärioikeistolaisuutta", joten tässä suhteessä Yle pysyi tyylilleen uskollisena. Otsikon toinen tahallinen virhe on puhua mielenilmauksesta, sillä kyseessä ei ole poliittinen tilaisuus, toisin kuin klo 16.00 Narinkkatorilla alkava Kohti vapautta! -marssi.

On selvää, että ensin varanneella ja monta kertaa aiemmin samana ajankohtana järjestetyllä 612-tapahtumalla on etuajo-oikeus. Ylen uutisessa tapahtumien päällekkäinen buukkaus selitetään viranomaisten informaatiokatkoksella, mutta syynä saattaa olla myös se, että poliisin sisällä on korruptoituneita voimia, joilla on halu sabotoida soihtukulkueen läpiviemistä. 

Mitä tulee niin sanottuun lastentilaisuuteen, siinä haiskahtaa selvä radikaalivasemmistolainen kieroilu. Kuinka sattuikaan, että kuin tyhjästä tulee "lasten 100-vee synttäritilaisuus", joka haluaa järjestää juhlan samassa paikassa ja samaan aikaan kuin 612-yhdistys. Ei tarvitse kummoistakaan päättelyä tietääkseen, että lastentilaisuuden todellinen tarkoitus oli estää soihtukulkue ja loukata näin kansalaisten poliittisia toimintavapauksia. 

Koko kuviossa alhaisinta on se, että anarkokommunistit ovat valmiita laittamaan jopa lapset kulttuurimarxilaisen mädätyssotansa etulinjaan. Vahvistamattomat lähteet kertovat, että ainakin Systeemin syöttiläänä tunnetulla porvarianarkisti Suvi Auvisella olisi jotain osuutta asiaan. Myös suomalaisen työväenluokan petturina tunnetulla Dan Koivulaaksolla on sanottu olevan näppinsä pelissä tässä sangen nilkkimäisessä manööverissä. Se tiedetään nyt jo varmuudella, että "lastentapahtuman" yksi järjestäjistä on Aleksi Pahkala, joka on järjestänyt Helsingissä aiemmin kaksi suurta suomalaisvihamielistä tapahtumaa, Meillä on unelma -konsertin heinäkuussa 2015 ja Peli poikki! -mielenosoituksen syyskuussa 2016. 

Uuden ajan punakaartilaisten häiriköinnissä mentiin viime yönä astetta kovempiin keinoihin, kun itsenäisyyspäivän rockkonsertin ravintolan omistajan kolme autoa tuhopoltettiin viime yönä. Asiasta kertoo verkkolehti Kansalainen jutussaan Suomi 100 -keikkaillan ravintoloitsijan autot paloivat. Vielä toistaiseksi Yle ei ole kertonut tästä vasemmistoterrorista mitään, vaikka jopa Helsingin Sanomat uutisoi asiasta.

Valtion subventoimien vasemmistoelättien terroria ehti mehustella heti tuoreeltaan järjestelmälle työtä tekevä apurahakapinallinen Suvi Auvinen twiitissään.Duunariporukan kanssa näillä auvisilla ja koivulaaksolla ei ole mitää tekemistä. Ties mistä pumpatuilla rahoilla tehdään ekologisesti kestämättömiä lentomatkoja Kauko-Aasiaan lomailemaan.Viimeksi Auvinen nähtiin 1000 euron sisänpääsyrannekkeella kasvuyritys- ja teknologia-alan tapahtumassa Slush. Sorretun työväenluokan sankari vai Systeemille huoraava punaporvari?

Päivitys 5.12.2017Voiman maksullisen versiossa Nyt-liitteessä Cuck-poju Pekka Torvinen harmistuu jutussaan Öyhöttäjät arvelivat alpakoiden olleen salaliitto natseja vastaan, mutta natseja vastaan on olemassa vain liitto, ja sen nimi on yhteiskunta Ylen uutisesta, koska siinä kysyttiin aiheellisesti, oliko lasten alpakka-tapahtuman paikka ja aika valittu tarkoituksella estämään epäpoliittinen 612-soihtukulkue. Kysymys on relevantti, sillä onhan Ylen jutussa haastateltu "lasten tapahtuman" järjestäjä Aleksi Pahkala tunnettu suomalaisvihamielinen agitaattori, joka on järjestänyt parikin vihamarssia, joissa on vastustettu Suomen oikeutta päättää omista rajoistaan.

Siinä missä Yle kutsuu soihtukulkuetta "äärioikeistolaiseksi" Torvinen ei omassa jutussaan pahemmin kursaile, vaan nimittelee tapahtumaa valhellisesti natsistiseksi moneen kertaan. Politrukiksi ryhtyneen toimittajan provokaatio on sen verran törkeä, että järjestäjien kannattaisi vaatia julkista anteeksipyyntöä, oikaisua ja vastineen julkaisua. 


Torvisen juttu itsessään noudattaa tuttua äärivasemmistolaista retoriikkaa ja valheellisten mielikuvien luomista. Nilkkimäisen omahyväisesti toimittaja kutsuu lastentapahtumien vilpittömyyden epäilijöitä "öyhättäjiksi". Näiltä itsensä hyviksi ihmisiksi korrottaneilta lumihiutaleilta leimaaminen ja demonisointi sujuu helposti, kunhan kohteet vain edustavat näkemystä, joista eivät itse satu pitämään. 


Toinen tuttu retorinen keino on pitää kaikkea vasemmistoliberaalien temppujen perusteltua epäilemistä vainoharhaisena "salaliittopuheena". Huvittavaa, että juuri punavihreät horisevat kuvittellisen "äärioikeiston" salaliittofiksaatiosta, vaikka heidän oma maailmankuvansa muodostuu vainoharhaisesta selityksestä, jossa maailmaa hallitsee rautaisella otteellaan "patriarkaatti" ja "valkoiset rasistiset heteromiehet". Näitä "vaiettuja totuuksia" he voivat julistaa täysin vapaasti maan suurimman sanomalehden sivuilla.

Joko Torvinen on nukkunut aatehistorian oppitunneilla tai sitten punaisen yliopiston dosentit ovat kertoneet hänelle luennoillaan siistityn version Antifan historiallisesta taustasta. Toimittaja nimittäin väittää, että antifasistit eli käytännössä Antifa ei edustaisi äärimmäistä ajattelua kun se suhteutetaan hegemonisena määrittelijänä nykyään toimivaan järjestelmään (joka sekin on äärimmäistä historiallista katsannossa, mutta se on eri keskustelun aihe):
Natsit ovat ääripää, jota vastaan ei voi asettua toista ääripäätä. Edes väkivaltaiset antifasistit eivät ole tuo toinen ääripää, sillä natsismi oli ja on totalitaristinen ideologia.
Yksinkertaisen lapsellisessa maailmanselityksessä (kuu)natsit edustavat torivisille jonkinlaista Tähtien sota -uusmoralismia, jossa hyvä ja paha erottuvat selkeästi. Tästä taas seuraa, että omien puolella ei voi olla pahoja. Totuus kuitenkin on, että Antifa edustaa 1900-luvun ensimmäistä ja tuhoisinta totalitaristista ideologiaa kommunismia. Tästä löytyy vaivatta paljon lähteitä kuten verkkoartikkeli The Communist Origins of the Antifa Extremist Group ja The Federalistin juttu Antifa Is Not Fighting For Freedom, But For Communist Revolution. Myös Antifaa sympatisoivat valtalehdet kuten Washington Post ja New Yorker myöntävät liikkeen suoran yhteyden äärivasemmiston totalitaristisiin ideologioihin ja tavoitteisiin. Jostain syystä tämä näyttää olevan tuntematonta toimittaja Torviselle. Todennäköisempää on, että hän yksinkertaisesti vain valehtelee.

Helsingin Sanomien tilauskanta on vuosi vuodelta romahtanut, koska se ei edusta enää sen alkuperäistä suurta lukijakuntaa, keskiluokkaisia oikeistoliberaaleja. Lehden omistajat ovat täyttäneet varsinkin Nyt-litteen kaiken karvaisilla punaisen yliopiston hipsteröivillä kaupunkilaisfriikeillä. Tässä suhteessa humanistista hömppää opiskellut punavirhreä Torvinen on rasittavuudessaan aika tyypillinen Nyt-liitteen moralisti-hysteerikko.
                                                         ************************


Yle TV1 Maanantai 4.12. klo 21:00, A-studio 

Suomi 100 - Kuinka tästä eteenpäin? HD

Linkki Yle Areenaan.

Hienoa Yle, että teiltä löytyy itsenäisyyden juhlavuonna röyhkeyttä näyttää päivästä toiseen keskisormea suomalaisille. Kun puhutaan maamme tulevaisuudesta, keskivertosuomalainen luulisi, että siitä olisi puhumassa suomalaisia perheellisiä heteroita, mutta eihän tällainen käy Ylelle. 

Siksi Suomen tulevaisuudesta piti olla sönköttämässä etnisen suomalaisuuden hiipumista toivova uusmarxilainen somali Maryan Abdulkarim – ties kuinka monennetta kertaa! Toisena "asiantuntijana" oli digitalisaation ja muutosjohtamisen asiantuntija Lassi Kurkijärvi, joka totesi heti alussa, että haluaisi antaa kaikille suomalaisille lahjaksi Finlaysonin Tomi of Finland -lakanapaketin, koska se edustaa "hienoa perinnettä" ja "me suomalaiset osataan tehdä hommat eri tavalla". Hiljaiseksi vetää.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti