keskiviikko 1. marraskuuta 2017

YLEN UUTISVIRTAA SEURAAMALLA SEURAA LÄNSIMAISTA PATOLOGIAA

Aristoteles: "Suurinta epätasa-arvoa on yrittää tehdä
eriarvoisista asioista saman arvoisia"

Ylen parin viime päivän uutisvirrasta nousee hengästyttävä määrä uutisia ja niistä tehtyjä tulkintoja, jota kertovat vastaansanomattomasti länsimaisen sivilisaation sairaalloisesta tilasta. Päällimmäisenä on pakkomielteinen opinkappale matemaattisesta tasa-arvosta, jonka toteutumattomuutta ei osata tulkita muuna kuin ontologisena pahana tai vähintään epäoikeudenmukaisuutena. Jostain syystä median jälkimarxilaiset kellokkaat ovat unohtaneet Marxin maksiimin, jossa sanotaan "jokaiselle ansionsa mukaan". Lähes uskonnollisen aseman länsimaissa ottanut tasa-arvokultti on tosiasiassa nykymaailman epäoikeudenmukaisuuden lähde, sillä se palkitsee samalla mitalla kelvottomat kuin erinomaisetkin ja antaa vapaamatkustajille sen mitä heille ei panostustensa perusteella kuulu.

Eilen Yle kertoi paljon esillä olleessa uutisessaan Sama palkka - Islanti aikoo toteuttaa sen mistä muut puhuvat, että saarivaltion parlamentti on hyväksynyt lain, joka velvoittaa yksityisen ja julkisen sektorin työnantajat maksamaan naisille ja miehille samaa palkkaa. Uutinen on sikäli outo, että jo maan perustuslaki asettaa kaikki kansalaiset yhdenvertaiseen asemaan. Sitä paitsi uutisen väite, että "Islannista tulee naisten ja miesten palkkatasa-arvon edelläkävijä" tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi muissa Pohjoismaissa lainsäädäntö sallisi eri palkat ihmisten ulkonaisten ominaisuuksien perusteella. Tämä ei pidä tietenkään paikkaansa. Pelkkää taloudellista etua ajatteleville työnantajille siitä ei olisi mitään hyötyäkään. Nimittäin jos olisi niin, että naisille maksettaisiin samaista työstä ja samasta suorituksesta vähemmän palkkaa kuin miehille, työnantajien kannattaisi palkata silloin pelkästään naisia! Näin ei kuitenkaan ole, sillä kaivosmiehinä, öljynporaajina, roskakuskeina ja insinööreinä miehet ovat selvänä enemmistönä, vaikka feministisen logiikan mukaan olisi taloudellisempaa palkata naisia. 

Koko palkkaerosössötys "rakenteellista syrjinnästä" on tahallista väärinymmärtämistä, sillä todellisest palkkaerot syntyvät vaatimustasoltaan erilaisista töistä. Palkkaeroa samasta työstä ei Pohjoismaissa juurikaan ole, vaan havaittavat pienet erot johtuvat yksilöiden suorituseroista. Varsinkin yksityisellä puolella on selvää, että samasta työstä tuottavampi työntekijä palkitaan paremmin kuin vähemmän tuottava. Se, että vaativissa töissä parhaiten palkatut ovat monesti miehiä johtuu siitä, että he ovat työlleen enemmän omistautuneita ja pätevämpiä kuin keskivertonaiset. Tätä selitystä ei Ylessä eikä muuallakaan julkisuudessa kuitenkaan hyväksytä paitsi silloin, jos palkkaero kääntyy naisten hyväksi. 

Yle uutiset kertoi marraskuussa 2013, että valtion hallinnossa johtavat naiset saavat keskimäärin parempaa palkkaa kuin miehet. Johtotehtävissä olevien naisten euro on 1,11 euroa, jonka Ylen haastattelema valtion työmarkkinalaitoksen neuvottelujohtaja Seija Petrow sanoo johtuvan siitä, että "kyseiset naiskollegat ovat joko pätevyydeltään ja suorituskyvyltään tai molemmilta niin pätevämpiä ja suorituskykyisempiä kuin miehet". Jos pätevyys ja suorityskyky katsotaan relevantiksi tekijäksi palkassa ja viran saannissa, niin silloin kenenkään ei pitäisi pitää epäreiluna sitä, että parhaat palkitaan. Tällöin myös sillä tosiasialla, että lähes kaikilla aloilla parhaiten palkatut ja menestyneimmät ovat sattumoisin miehiä, ei pitäisi olla mitään merkitystä. 

Täysin oma lukunsa on pohtia syytä sille, miksi juuri miehet ovat sivilisaation luojia ja hallitsevat vielä nykyäänkin alalla kuin alalla. Jos jätetään feministien moniselitteiset ideologiset tulkinnat huomioimatta, Occamin partaveistä käyttämällä yksinkertaisin selitys miesten pätemistarpeelle löytyy sukupuolivalinnasta erotuksena luonnonvalinnasta. Charles Darwinin vähälle huomiolle jättämässä sukupuolivalinnassa urosten mainostama haitta, kallis signaali kuten riikinkukon pyrstö tai miehellä suuri omaisuus, on merkki vastakkaiselle sukupuolelle siitä, että kyseessä on genotyyppi, jonka kanssa kannattaa pariutua. Naisella tällaista valintaa ei ole, jonka vuoksi heidän ei ole tarvinnut ponnistella samalla tavalla markkinoidakseen itseään. Sukupuolivalinnan (miesten paritteluhalu) epäsuorana seuraksena olemme saaneet lähes koko korkeakulttuurin ja teknologian niin hyvässä kuin pahassa. Tanskalainen tietokirjailija Tor Nørretranders valaisee teoksessaan Homo generosus - Seksiä, taidetta ja bisnestä (suom. 2004) asiaa:
Käytännössä eläinmaailmassa on pääasiassa niin, että urokset parittelevat hyvin mielellään kaikkien tavoittamiensa naaraiden kanssa, kun taas naaraat ovat jonkin verran nirsompia. Darwin osoitti tämän suhteen hyvin yksityiskohtaisesti Descent of Man -teoksessa mutta asiaa selittämättä. Se kuitenkin tarkoittaa, että käytännössä naaraat valitsevat, minkä urosten kanssa ne haluavat paritella. Siksi uroksiin kohdistuu valtavan suuri valintapaine, ja niillä saakin sen vuoksi mielellään olla ominaisuuksia, joiden takia naaraat pitävät niitä puoleensavetävinä.
Tämä itsestäänselvä epäsymmetria sukupuolenvalinnassa on jäänyt kuitenkin huomioimatta Cuck-feministi Mattias Mattlilan toimittamasta Ylen uutisartikkelista Suomen säveltäjistä vain noin kymmenen prosenttia on naisia – pitäisikö naisten säveltämälle musiikille antaa puolet ajasta? Sille itsestäänselvyydelle hämmästely, että klassisen musiikin säveltäjistä tai äärimmäisen kovasti kilpaillussa rockmaailmassa valtaosa on miehiä vastaa suurin piirtein sitä, jos kummastelisimme miksi miehet eivät ole yhtä hyviä vauvaikäisten hoivaajia ja imettäjiä kuin naiset. Sukupuolivalinnan näkökulmasta naisten pätemisentarve miesten luomassa maailmassa näyttää jokseenkin turhalta, jopa mielelttömältä resurssien tuhlaukselta, sillä vain harva heistä kykenee (tätä selittää mm. äo.n normaalijakauman suurempi keskihajonta miehillä) ikimuistettaviin saavutuksiin esim. klassisessa musiikissa.

Vain lännessä, jossa eletään väärän kuninkaan päivää 364 päivää vuodessa, toimittajien uuspapisto voi tietämättömyydessään arvioida kaikkia ihmistä koskevia asioita punaisten tasa-arvolasien takaa. Yhteiskunnan toimivuuden kannalta tasa-arvomania synnyttää väistämättä epäoikeudenmukaisuutta (posiitiivinen syrjintä, vapaamatkustajat ym.) ja johtaa lopulta "epätasa-arvon nollatoleranssiin", jolloin ollaankin jo orwellilaisen totalitarismin suossa.


                                                             ********************


Venäjän uhka on eräs asia, jossa suomalaiset suuret mediat kuten Yle noudattavat länsimaiden Nato-mielistä narraatiota. Amerikkavetoisen lännen intressit esitetään mediassa normatiivisena lähtökohtana, jonka vuoksi Naton ja sen jäsenmaiden harjoittamaa vakoilua ja muiden maiden asioihin puuttumista ei pidetä moraalisen kauhistelun arvoisena. Päinvastoin, tälloin ollaan vain levittämässä demokratian ilosanomaa, mikä nähtiin Serbian, Irakin ja Libyan hallintojen kaatamisissa. 

Sionistisen AIPACin otteessa oleva Yhdysvaltojen ulkopolitiikka keskittyy luonnollisesti syntipukkien ja viholliskuvien luomiseen, jolloin Venäjän väitetty sekaantuminen maan sisäsiin asioihin ja presindentivaaleihin on noussut propagandassa keskeiseen asemaan. Amerikan liberaalijuutalaisten hallussa oleva kansainvälinen media käyttää puolestaan Venäjä-korttia inhoamaansa Trumpia vastaan, jonka vuoksi mikä tahansa huhu ja mitätön asia paisutetaan valtaviin mittohin, kunhan sillä vain uskotaan olevan jotain tekemistä Venäjän kanssa. 

Suomessa Nato-haukat nostavat mielellään Yhdysvaltain Venäjä-uutiset tikun nokkaan, koska niillä voidaan synnyttää uhkakuvia, joiden toivotaan muuttavan kansalaisten asennetta sotilasliittoa kohtaan. Viimeksi tänään Yle kertoi, että Venäjään kytköksissä olevat poliittiset Facebook-päivitykset tavoittivat lähes puolet amerikkalaisista äänestäjistä. Heti alussa kerrotaan, että
Jopa 126 miljoonaa amerikkalaista on voinut törmätä Venäjän poliittiseen vaikuttamiseen sosiaalisessa mediassa Yhdysvaltain vaalien alla, selviää Facebookin Yhdysvaltain kongressille antamasta tiedonannosta.
Lainaus paljastaa hauskalla tavalla, kuinka läntinen media tulee itse väittäneeksi, että jo lyhytkestoisella median propagandalla kyetään vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja valintoihin. Totta kai se haluaa tässä tapauksessa selittää asian niin, että vain Paha Venäjä syyllistyy länsimaalaisten vaikuttamiseen ja että vain sen informaatio on valhetta ja propagandaa. Tällaisella läpinäkyvällä projisoinilla valtamediat kompastuvat omaan nokkeluutensa, sillä muuttujat muutettuina juuri ne syyllistyvät itse samaan ja vielä moninkertaisella volyymilla verrattuna Venäjään. Samaan kuvioon kuuluu, että mediat eivät näe mitään propagandistista siinä, että lännen viihdeteollisuus levittää arvoliberaalia sanomaa venäläisille samalla kuin hämärävaikuttaja George Soros tukee maan dekadentteja "kansalaisjärjestöjä", jotta ne synnyttäisivät "värivallankumouksen" kuten eräissä muissa Itä-Euroopan maissa aikoinaan. 

Suomessa läntisistä lgbt-arvoista kynsin hampain kiinni pitävät Nato-lobbarit ovat ottaneet avuksi ympäripyöreän puheen kyberturvallisuudesta ja informaatiosodasta, jonka taustalla olisi ainostaan Venäjän kaikkialle leviävät lonkerot loputtomine resursseineen. Tähän narratioon kuuluu, että jos vastustat maahanmuuttoa, olet Putinin pussiin pelaava trolli, jolloin käännetyn todistustaakan vuoksi jokaisen pitäisi kannattaa monikulttuurista mutavyöryä, sillä päinvastainen kanta olisi merkki epäisänmaallisesta petoksesta! Näin Naton isäntämaasopimusta puolustavat vehkeilijät ovat kääntäneet isänmaallisuuden täysin päälaelleen. 

Onneksi julkisuuteen on päästetty asiantuntijoita, jotka panevat jäitä hattuun kovana käyvään puhemyllyyn Venäjän salaliittohankkeista. Ylen uutisessa Markku Mantila: Venäjän motiivia puuttua vaaleihin ei löydy mistään viestintäyrittäjä tyrmää Valltiollisen turvallisuuskomitean ennakointiverkoston tekemän raportin, joka voisi olla vaikka Jessikka Aron kynäilemä paranoidi selostus mitä kaikkea ihmeellistä se Venäjä tekeekään ja tulee tekemään Suomessa. Raportissa mm. kerrotaan, että Venäjä saattaa salamurhata presidentin! Markku Mantila sen sijaan esittää arkilogiikkaan perustuvan havainnon, että Venäjältä puuttuu motiivi puuttua presidentinvaaleihin: 
– Niinistöhän voittaa vaalit ja muut eivät pärjää siinä kisassa mitenkään. En oikein löydä mistään motiivia tulla puuttumaan meidän vaaleihin.


                                                             ********************


Yhdysvalloissa palattiin taas monikultuuriseen arkeen, kun ISIS-terrroistijärjestön freelancer murhasi eilen kahdeksan ihmistä keskellä New Yorkia. Ylen uutisen New Yorkin iskusta epäilylle on luettu syytteet mukaan tekijä, 29-vuotias uzbekistanilainen Sayfullo Saipoville, oli "muuttanut" Yhdysvaltohin vuonna 2010, vaikka todellisuudessa hän oli päässyt maahan pakolaisarvalla. 

Surmatöidensä aikana Allahin suuruutta huutanut mies pääsi maahan liberaalin maahanmuuttopolitiikan ansiosta, mutta tämä ei estänyt aina väärässä olevaa Helsingin Sanomien Washingtonin kirjeenvaihtaja Laura Saarikoskea kirjoittamasta, että Maahantulokielto ei auta, jos hyökkääjä radikalisoituu Yhdysvalloissa – New Yorkin isku osoittaa, että yksinäisiä susia on lähes mahdoton pysäyttää. Yhdysvaltojen valkoista demografiaa tietoisesti muuttamaan pyrkineen vuoden 1965 siirtoalaislain liberaali tulkinta on ainoa todellinen syy, miksi Yhdysalloissa tapahtuu islamisterroristien iskuja. Tätä Saarikoski ei haluaa tunnustaa, sillä hänen motiivinaan on punaliberaalina puolustaa loppuun asti ei-valkoisten massamuuttoa Yhdysvaltoihin.

Ylessä Amerikan valkoisten identiteetti ja sen puolustaminen näyttävät olevan muutoinkin kirosana. Uutisessa Trumpin luottomies puolusti orjuuden puolesta taistellutta kenraalia Yhdysvaltain sisällisota tulkitaan kapeasti 1960-lukulaisen vasemmistokertomuksen mukaan. Sekä Amerikan liberaalimedia että sen suulla puhuva Yle lietsovat itsensä moraaliseen raivoon ja kauhistelevat Valkoisen talon kansliapäällikön John Kellyn "patavanhoillsia näkemyksiä":
Kelly kertoi mielipiteensä maanantaina Fox News -televisiokanavan haastattelussa. Samassa yhteydessä hän kutsui etelävaltioiden armeijaa komentanutta Robert E. Leetä "kunnialliseksi mieheksi", kun häneltä kysyttiin mielipidettä etelävaltioiden johtajien muistomerkeistä. Monet amerikkalaiset kokevat, että nämä muistomerkit juhlistavat maan rasistista historiaa. Etelävaltiot taistelivat sisällissodassa orjuuden säilyttämisen puolesta.
Yhdysvaltain sisällisota oli pitkälti talous- ja itsenäisyyssota, jossa taloudellisesti ja teollisesti moderni pohjoinen ei sallinut eteläisten osavaltioiden identiteetin ja talousjärjestyksen ylläpitämistä itsenäisesti. Orjuuden poistaminen syntyi sodan lopputuloksen sivutuotteena, mutta se ei ollut missään vaiheessa vihollisuuksien pääsyy. Etelävaltioiden kenraali Robert E. Lee oli oman kulttuuripiirinsä vilpitön patriootti, jonka vuoksi on epäajanmukaista tuomita hänet jälkikäteen aikamme muotiarvojen perusteella. 


                                                             ********************


Kotimaan kamaralla huumoria on tarjonnut Ylen uutinen Pohjoismaiden neuvostossa leimahti väittely islamista – Suomalaisedustajat pelkäsivät Juho Eerolan tahraavan Suomen mainetta. Suomalaispoliitikkojen huoli maamme maineesta koskee tietenkin vain jotain Brysselin EU-looshin runkkurinkiä, sillä tavallinen kansa tuskin kokee mitään hävettävää siinä, että persujen Juha Eerola ottaa esille holtitottomasta muukalaisinvaasiosta seuranneen islamistiterrorismin. Jos joidenkin pitäisi hävetä, niin ne ovat Pohjoismaiden neuvoston kokoukseen osallistuneet muut poliitikot, jotka haluavat sulkea sekä itseltään että kansoiltaan maiden arkitodellisuuden. Sensuuria puolusti erityisen pontevasti islantilainen Cuck-poliitikko Kolbeinn Óttarsson Proppé horisemalla pienen pseudoeliitin itse keksimästä "arvopohjasta":
– Olen iloinen, etten kuule tällaista puhetta Islannin parlamentissa. Tämä kansanedustaja [Eerola] ei edusta yhteisiä arvoja, sanoi islantilaisedustaja Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Arvopohjat veti luonnollisesti ruotsalaispoliitikko:
– Nyt palataan rauhalliseen ruotsalaiseen keskusteluun. Vaikka olihan tuo viihdyttävää, sanoi Ruotsin kokoomuksen kansanedustaja Hans Wallmark.
Ruotsalaiseen diskuteeraukseen palaaminen tarkoittaa sitä, että muukalaisinvaasiosta ja sen seurannaisvaikutuksista vaietaan sanktioiden uhalla täysin samalla kun syytetään valkoista heteromiestä kaikista maailman ongelmista. Jå, det passar bra!

Keskiviikon uutispäivän ykkösuutinen oli uudet verotiedot maamme kansalaisista. Uutinen Jorma Ollilan verotettavat pääomatulot viime vuonna 0 euroa panee mietityttämään. Ollilaa ei voi ainakaan syyttää verosuunnittelun puutteesta. Lieneekö hän saanut konsultointiapua yhdeltä suurimmalta globaalilta varjohallitukselta, 300:n komitealta? Tuorein lista 300:n komitean jäsenistä kun on vuotanut hiljattain Internettiin, ja tuon listan mukaan sen ainoa suomalaisjäsen on Jorma Ollila. Foliohattujen vuoraukseen on tässä kohtaa turha kenenkään ryhtyä, kunhan vain todetaan, että 300:n komitea todella on olemassa. 


                                                             ********************


Yle TV1, keskiviikko 1.11.2017  klo 23:0, Ulkolinja: Euroopan ulkoraja Nigeriin?  

Terrorismin ja pakolaisten pelko on kasvattanut Euroopan rajojen valvontaan käytetyt varat miljardeilla euroilla. Nyt Turkin lisäksi sopimuksia pakolaisten maassa pitämisestä on tehty mm. Nigerin ja Sudanin kanssa. HD Äänitekstitys: suomi.


Yle TV2, keskiviikko 1.11.2017 klo 21:00, Docventures: Elokuvan esittely 

Vuoden viimeisessä Docventures-lähetyksessä puhutaan Suomesta! Riku Rantala ja Tunna Milonoff esittelevät Docventuresin vitoskauden päätösleffan, jossa kurkistetaan kuuteen kotimaiseen olohuoneeseen. HD Kuulovammaisille tarkoitettu tekstitys: suomi.


Yle Teema Fem, keskiviikko 1.11.2017 klo 21:55 Kino: Ranskalainen sarja 

(Suite française, Ranska 2014) Irène Némirowskyn postuumisti julkaistu tarina kertoo miehitetyksestä Ranskaan ja kielletystä rakkaudesta. N: Matthias Schonaerts, Kristin Scott Thomas, Michelle Williams. O: Saul Dibb. HD Äänitekstitys: suomi. K12

3 kommenttia:

 1. Taitaa Ahtisaarikin olla suomalainen.

  VastaaPoista
 2. Ei voi olla muuta kuin samaa mieltä bloginpitäjän kanssa tästä länsimaisen kulttuurin hitaasta itsemurhasta.
  Tuo 300:n lista oli mielenkiintoinen. Se sisälsi mm. ne pankkiirit, poliitikot ja "hyväntekijät", jotka ovat ajaneet Euroopan nykyisen väestön vaihtoa sekä kulttuurimarksisimia.
  Kas kun Putin ei kuulu tähän rikollisjoukkueeseen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Putin on praktinen entinen KGB-mies, jota kiinnostaa lähinnä vain oma valta ja sen sivutuotteena Venäjän etu. Kyyninen mies, joka seuraa huvittuneena Lännen "idealismia" ja itsetuhoista ihmisoikeushouretta.

   Poista