maanantai 6. heinäkuuta 2020

YLEISÄLYKKYYS TABUNA SÄILYY: YLE SELITTÄÄ MAAHANMUUTTAJIEN HEIKOT PISA-TULOKSET RASISMILLA

"Yhteiskunta koostuu ihmisistä"

Filosofian alaan kuuluvassa epistemologiassa eli tietoteoriassa tarkastellaan mm. argumenttien johdonmukaisuutta (ristiriidattomuutta so. logiikkaa) ja tosiasiaväitteiden pätevyyttä. Niin ikään tietoteorian alkeissa opetetaan, kuinka yhden premissin (perusteen) virheellisyys voi kumota koko argumentin pätevyyden. Tätäkin ratkaisevampaa argumentin kumoutuvuudelle on aksiomaattisen, kyseenalaistamattomana pidetyn ensimmäisen premissin, epätotuus. 

Kun nämä taustatiedot pidetään mielessä, on helppo ymmärtää, miksi moderni länsimainen "demokratia" on kaatumassa omaan mahdottomuutensa. Se nojaa lähes kaikessa virheelliseen lähtöpremissiin, jonka mukana kaatuvat kaikki siitä johdetut tosiasiaväitteet ja niiden varaan rakennetut yhteiskuntapoliittiset ohjelmat. Valistunut lukija saattaa jo arvata mistä epätotuudesta, kaikkien valheiden äidistä, tässä on kyse. Aivan, tasa-arvosta.

Vähänkin elämää nähnyt ymmärtää sanomattakin, että ihmisissä löytyy valtavia henkisiä kykyeroja ja että ne voidaan ulottaa eri populaatiohin. Ikävä kyllä tämä empiirisiin havaintoihin ja eri populaatioiden yleisälykkyyden (iq) mittauksiin perustava tutkimustieto ei ole vallitseva totuus. Tämä johtuu hegemonisen julkisen keskustelun vallanneesta ylikoulutetusta keskiluokasta ja "edistysmielisestä" punaporvaristosta, jotka erottuaakseen rahvaasta kannattavat tosiasioille vieraita utopioita. Nämä egalitarismitartunnan saaneet "hyvät ihmiset" kykenvät älyllisellä itsepetoksellaan ylläpitämään näennäisen uskottavaa valhetta ihmisten lähtökohtaisesta samanlaisuudesta riippumatta rodusta ja sukupuolesta. 

Se, mihin he eivät kykene, on tästä valheesta seuraavan väistämättömän lopputuloksen estäminen. Tosin silloinkaan he eivät myönnä aksiomaattisen lähtöoletuksensa virheellisyyttä, vaan käyttävät kaikkia mahdollisia argumentatiivisia jongleeraustaitoja selittääkseen epämiellyttävän lopputuloksen pois. Tavanomaisin ad hoc -poisselitys heille on rasismi. 

Juuri tästä on kyse kun puhutaan maahanmuuttajien (lue: afrikkalaisten) heikosta koulumenestyksestä Suomessa. Sitähän ei voida kiistää tilastollisesti, jonka vuoksi egalitaristit hyppäävät havaitun ilmiön syyhyn, joka selitetään milläpä muulla kuin rasismilla
. Ylen verkkosivuille on ilmestynyt parikin uutista aiheesta, joista ensimmäinen, "En olisi odottanut tätä sinulta", sanoi opettaja – Suomessa maahanmuuttajataustaiset oppivat huonommin kuin muut, tutkijan mukaan syrjintä rehottaaantaa puolueellisen puolustuspuheenvuoron asianomaisille rotumuukalaisille. 

Tarkkaavainen lukija huomaa nälkävuoden pituisesta puolustuskirjelmästä välittömästi, ettei valittajien kuorossa ole suomalaisista rodullisesti poikkeavia itäaasialaisia, vaikka he voisivat ulkonäkönsä puolesta uhriutua rasismista. Itäaasialaisetkin ovat niin sanotusti maahanmuuttajataustaisia, mutta heillä ei ole syytä itkeä heikoista oppimistuloksista, koska heidän korkealle mitatun yleisälykkyytensä vuoksi he eivät saa koulussa juuri koskaan huonoja numeroita toisin kuin somalit ja Saharan eteläpuolelta tulleet mustat afrikkalaiset. 

On erittäin todennäköistä, että koko uutista ei olisi edes olemassa mikäli "maahanmuuttajien" tausta olisi toisenlainen. Jos maahanmuuttajaperheet olisivat taustaltaan kantasaksalaisia, kantaruotsalaisia tai japanilaisia, keskustelua Suomen Pisa-tulosten heikkenemisestä ja maahanmuuttajien heikosta matematiikantaidoista ei edes käytäisi. Vallitsevassa tilanteessa toimittaja Reeta Niemonen ei voikaan muuta kuin teeskenellä hämmästystä, vaikka tietää todennäköisesti todelliset syyt:
Suomi ei olekaan koulutuksen mallimaa – ainakaan kaikille. Raportissa vertaillaan lukutaidon tuloksia kantaväestön sekä ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajien välillä. OECD-maiden suurin piste-ero löytyy Suomesta. Se ei selity maahanmuuttajaperheiden matalammalla tulo- tai koulutustasolla 
Itse asiassa myös vuosien 2015 ja 2012 PISA-tulokset viittaavat siihen, että Suomessa maahanmuuttajatausta vaikuttaa oppimistuloksiin enemmän kuin useimmissa muissa maissa.  
(...) Miten voi olla niin? Alan tutkijat ovat sitä mieltä, että ilmiö on monen asian summa. Taustalta löytyy sekoitus vanhentuneita rakenteita ja rasistisia asenteita
Evoluutiobiologiasta piittamattomien yhteiskuntatieteilijöiden etuna on ainakin se, että he kykenevät melko korkean älynsä vuoksi valehtelemaan Pisa-tulosten erojen johtuvan rasismista eikä tiettyjen maahanmuuttajaryhmien kantasuomalaisista poikkeavasta älykkyysosamäärästä. Heille afrikkalaistaustaisten huonon koulumenestyksen selittäjäksi kelpaavat lähes kaikki selitykset maan ja taivaan välitä, mutta ei se ilmeisin eli mitattava yleisälykkyys, joka ennustaa paremmin kuin mikään muu mitattavan koulumenestyksen. Ylen agendauutisessa haastatellut kiertävätkin äo-kysymystä kuin kissa kuumaa puuroa eikä koko asiaa uskalleta edes mainita.

Ylen toisessa agendauutisessa Maahanmuuttajataustaisten lasten heikko koulumenestys harmittaa poliitikkoja – suomen opetus viedään ministerille, opettajien käytöstä pahoitellaan vallan huipulle päässeet konformistinaiset kauhistelevat suomalaiskoulujen rasismia, jonka he näkevät yksiselitteisenä syynä afrikkalaistaustaisten heikolle koulumenestykselle.

Kansanedustaja ja sosiaalidemokraattien kympin tyttö Eeva-Johanna Eloranta elää unelmamaailmassa, jossa kannettu vesi pysyy kaivossa ts. koulutuksen lisäämisellä kuvitellaan parannettavan kognitiivisesti haasteellisten maahanmuuttajaoppilaiden oppimistuloksia:
Eduskunnan sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajaa, kansanedustaja Eeva-Johanna Elorantaa (sd.) luvut harmittavat. 
– Suoraan sanottuna ottaa päähän. Nämä erot ovat todella ikävää luettavaa. Eloranta toivoo hallituksen suunnitteleman oppivelvollisuuden pidentämisen tuovan apua siihen, että myös maahanmuuttajataustaiset nuoret onnistuisivat paremmin toteuttamaan täyden potentiaalinsa. Lakimuutos voisi tulla voimaan jo 2021.
Elorannan vuodatuksessa taas ottaa päähän jo hänen lähtöoletuksensa, jossa suomalaisille on kuin taivaasta sälytetty velvollisuus ruokkia, kasvattaa ja kouluttaa kehitysmaiden kutsumattomia kiertolaisia. Suomalaiset eivät saa käenpoikien paapomisesta edes kiitosta, vaan vaivanpalkaksi viidennen kolonnan poliitikot kaatavat heidän niskaansa rasismisyytökset. 

Tasa-arvomaniaansa juuttunut Eloranta uskoo kai ihan vakavissaan oppimiserojen johtuvan syrjinnästä, vaikka syy kehitysmaalaisten menestymättömyyteen on sama kuin tulijoiden lähtömaan kulttuuri, jonka tietynlaiset ihmiset ovat luoneet. Jos afrikkalaiset menestyisivät koulussa yhtä hyvin kuin suomalaiset, heidän vanhemmillaan ei olisi alunperinkään ollut syytä muuttaa kotimaastaan, koska suomalaisia vastaavilla kognitiivisilla kyvyillään he olisivat luoneet itse luottamuksellisen hyvinvointiyhteiskunnan Afrikkaan. 

Koska kehitysmaalaiset eivät kotimaissaan kykene todistetusti luomaan vaurasta hyvinvointivaltiota, he suuntaavat pohjoisiin maihin, joiden alkuperäispopulaatiot ovat kyvyllään jo rakentaneet valmiin menestyvän valtion. Mikään määrä koulutusta ei kuitenkaan muutamia poikkeuksia lukuunottamatta kykene tekemään heistä samanlaisia menestyjiä keskivertosuomalaisten kanssa. Eikä pidäkään, sillä heidän paikkansa ei ole täällä. Heidän läsnäolonsa vuoksi suomalaisetkaan eivät voi säilyä, kukoistaa ja kasvaa täyteen potentiaalinsa, jos meidän on jaettava heidän kanssaan perimämme, koulumme, teknologiamme, kulttuurimme, urheilumme  ja maantieellinen alueemme.

Ylikoulutetut pinkot, erityisesti naiset, uskovat hyvinvointimme tulleen ilmaiseksi tai peräti muiden riistosta, joten sen voi siksi jakaa ulkopuolisille ilmaiseksi. Tällaista ajattelua edustaa Elonrannan lisäksi haastateltu  kokoomuslainen Helsingin apulaispormestari Pia Pakarinen.  Hänkään ei uhraa ajatustakaan sille, miksi Suomi ylipäätään pitää täyttää täysin vierailla vapaamatkustajamuukalaisilla. Pakarinen onkin tyyppiesimerkki reaalitodellisuudesta irtaantuneesta hyväosaisesta, joka näpertelee mieluiten näennäisongelmien parissa:
Erityisen harmissaan apulaispormestari Pia Pakarinen on maahanmuuttajataustaisten nuorten tarinoista siitä, kuinka opettajat ovat lannistaneet heitä.  
– Se (lannistamisen lopettaminen) lähtee ihan omien asenteiden oikaisemisesta. Monet ikävät reaktiot perustuvat sille, ettei ole tietoa. Ei välttämättä tarkoiteta pahaa, muttei vain ole tullut ajatelleeksi, Pakarinen sanoo. 
– Tämänkaltainen ajatteluvirhe tulee tietysti korjata koulutuksella.
Pakarisen usko maagiseen tasa-arvoon on vankkumaton, varsinkin kun hän uskoo löytäneensä syyn afrikkalaistaustaisten maahanmuuttajien heikkoon koulumenestykseen. Turhaan Pakarinen silti pyristelee, sillä ihmisryhmät eivät ole kyvyiltään samanlaisia so. tässä suhteessa samanarvoisia, eikä tätä totuutta pysty kumoamaan mikään "vihapuheesta" melskaava tuomioistuin kuten ei pystynyt kumoamaan Galileo Galileinkaan (1564-1642) puolustamaa totuutta maailmasta osana heliosentristä planeettajärjestelmää. Silti valheen hedelmät maistuvat apulaispormestarista makealta:
– Emmehän me voi ikinä pärjätä ja saada kaikille nuorille tasa-arvoisia tulevaisuuden mahdollisuuksia, jos suhtaudumme heistä joihinkin näin.  
Hän pitää Helsingin järjestämää rasisminvastaista koulutusta hienona askeleena, ja toivoisi, että sama otettaisiin entistä paremmin huomioon myös lastentarha- ja luokanopettajakoulutuksessa.
Rasisminvastainen koulutus....valkoisten vastainen koulutus. Tasa-arvo saavutetaan vain kommunistijohtaja Pol Potin menetelmillä, jossa ylemmät karsitaan, jotta kaikki olisivat yhtä alhaisella tasolla. Savimajakulttuuri on Suomessakin mahdollista, mikäli "rasisminvastainen" väestövaihto etenee yhtä nopeasti kuin apulaispormestari Pakarisen Helsingissä.

1 kommentti:

  1. Mitä tapahtuu kun joku yrittää valjastaa rattaat hevosen eteen? Jotain nyt nähdyn kaltaista?

    VastaaPoista