tiistai 18. lokakuuta 2016

KOULUJEN TASA-ARVO-OPAS – UUSMARXILAISEN ALAKULTTUURIN TIE INSTITUUTIOIHIN

Samalla tavalla kuin lännessä keskitytään nyt islamistien
vyöryn alla pyörittelemään eri sukupuolten määrää,
Konstantinopoli vallattiin v. 1453 hetkellä, jolloin papit
keskustelivat mitä sukupuolta enkelit ovat.

Vasemmistolaisilla ja liberaalioikeistolaisilla on tapana vähätellä kulttuurimarxilaisuutta ja selittää se pelkäksi äärioikeiston salaliittoteoriaksi. Leimakirvesten heittelyä on pidettävä puolustusreaktiona, joka kertoo vasemmistoliberaalien haluttomuudesta keskustella asiasta vakavasti. Ennen kaikkea he ovat kykenemättömiä esittämään vasta-argumentteja, koska syvempi kultuurimarxilaisuuden penkominen paljastaisi auttamattomasti, että länsimaissa on 1960-luvun lopulta lähtien ollut menossa kestävien arvojen tietoinen tuhoaminen "edistyksen" ja "tasa-arvon" nimissä. Havaitut yhteiskunnalliset ilmiöt ovat faktoja, joten on yhdentekevää millä nimellä tätä uusvasemmiston kulttuurihegemoniaa kutsutaan. 

Viime vuosina kansan syvät rivit ovat heränneet Hyvien asioiden kaapuun naamioituun kulttuurimädätykseen, jonka vuoksi hegemoninen vastapuoli on käynyt entistä aggressiivisempaan hyökkäykseen ja alkanut vaatia mitä mielettömämpiä "uudistuksia". Viimeisimmästä järjettömyydestä kertoo Yle uutisten juttu Koulujen tasa-arvo-opas raivostutti vanhemmat – Opetushallitus: Kouluissa saa edelleen puhua tytöistä ja pojista, jossa yritetään rauhoitella kansalaisia samalla kun vihjataan, että kysymyksessä on vain konservatiivisten vanhempien hysteerisestä ylireagoinnista:
– Huoltajilta tullutta palautetta on jo sähköposti täynnä. Kyllä tästä aikamoinen kohu on noussut. Ei tässä ole mistään uudesta asiasta kyse, vaan tämä on opettajille apuvälineeksi tarkoitettu opas, jotta he voivat pohtia, miten tasa-arvoa voi paremmin toteuttaa. Tämä on opas, apuväline opetukseen, ei mikään määräys, Kauppinen sanoo.
Uskoo ken haluaa, mutta on paljon todennäköisempää, että Opetushallituksen tasa-arvo-opas on tehty ihan vakavissa tarkoituksissa ensin tärpiksi, joka halutaan lähitulevaisuudessa muuttaa koulujen todellisuudeksi. On tunnettua, että kulttuuriseen vaikuttamiseen suuntautuneet piilomarxilaiset ovat aina edenneet tavoitteisiinsa asteittain hivuttamalla ja kun päämäärä on saavutettu, esitetään uusi vieläkin älyttömämpi "vapautta ja tasa-arvoa" lisäävä tavoite. Kaiken tämä taustalla on uusvasemmiston harjoittama tasa-arvokultti, jolla ei ole enää pitkään aikaan ollut mitään tekemistä reiluuden tai puhumattakaan rationaalisuuden kanssa; matemaattinen tasa-arvo on taikauskon asemaan nostettu fetissi, jota vasemmisto palvoo uskonnollisella sokeudella.

Ylen uutiset viittaa uutisessaan myös Helsingin Sanomien Nyt-liitteen juttuun, jossa toimittaja Jutta Sarhimaa arvio Opetushallituksen tasa-arvo-opasta ihastelevin ja kritiikittömin sanakääntein. Sarhimaan jutussa kerrotaan hyödyllisen idiootin mainoslausetta käyttäen, että "muutos on osa kansainvälistä kehitystä" ikään kuin kansainvälisyys olisi itsessään aina positiivinen selittävä tekijä. Kun tällaisesta tyhjän puhumisesta kuoritaan pois vanha sosialistisen internationaalin retoriikka, kyseisessä "kehityksessä" ei olekaan kyse muusta kuin kulttuurimarxilaisten pitkästä marssista läpi instituutioiden. Kansan kielellä ilmiö tunnetaan nimellä punamädätys. 

Kansakunnan tulevaisuuden kannalta on paljon tärkeämpää arvioda sitä, kuinka paljon jatkuva sukupuoliasioiden pyörittely aiheuttaa yhteiskunnallista vastakkainasettelua kuin päivitellä biologian kieltävien tasa-arvofundamentalistien sosiaalisia konstruktioita. Sukupuoliasoiden tunteita nostattava julkinen keskustelu jakaa varmuudella kansaa ja juuri se voi olla tällaisten ulostulojen tarkoituskin. Voidaan perustellusti väittää, että mitä vähemmän yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaiset kokevat, sitä helpompaa on EU:n ja globaalieliitin edistää kansainvaellusta ja myydä maa velkaorjuuteen, koska kansa ei asetu yhdessä sitä vastaan, vaan kinastelee tunteita nostattavien arvokysymysten parissa.

Tasa-arvofundamentalismin hullunkurisimpiin vaatimuksiin ei yhteiskuntarauhan nimissä kannata silti alistua, vaan osoittaa vastapuolelle kärsivällisesti heidän ajatusvirheensä ja toivoa että he oppisivat niistä jotain. Kansallismielisen aktivismin eturintamaan viime vuosina astunut Tuukka Kuru kommentoi Facebookissa napakoilla lyhyillä huomatuksillaan Opetushallituksen pahamaineisen tasa-arvo-oppaan teesejä:
"Sukupuolittuneisuuden lieventäminen on välttämätöntä jo esiopetuksessa ja peruskoulussa, koska lasten asenteet sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja tasaarvoon vakiintuvat pitkälti esi- ja peruskouluiässä"
Lasten asenteet sukupuoleen syntyvät pian syntymänsä jälkeen, jolloin hänen biologiset ominaisuudet ohjaavat hänen terveeseen ja luonnonmukaiseen sukupuoli-identiteettiin. Miten ihmeessä "sukupuolittuneen seksuaalisuuden" purkaminen kuuluu eskariin tai peruskouluun?
"Miten pojat voisivat olla sekä hyväksyttyjä poikaporukassa että ahkeria ja menestyviä oppilaita?"
Olemalla hyvä tyyppi?
"Oletamme myös, että ihmisen sukupuoli on muuttumaton ja syntyessä määritetty."
Toivottavasti opetushallituskin olettaisi samoin.
"Jokaisella tulee olla oikeus itse määritellä, millainen tyttö tai nainen, poika tai mies hän on, vai kokeeko hän olevansa muunsukupuolinen eli jotain naiseuden ja mieheyden ulkopuolella tai sukupuolten välissä."
Siinä tapauksessa minä olen genderfluid mursu ja trans-hyökkäyshelikopteri.
"Muiden tulee kunnioittaa yksilön kokemusta ja ymmärtää, että jokainen on oman itsensä paras asiantuntija."
Miksi? Jos minä sanon olevani mursu, tulisiko kaikkien muiden esittää uskovansa että minä todella olen mursu?
"Kapeista käsityksistä aiheutuu vakavia ongelmia kuten kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä, yksinäisyyttä, koulutuksen keskeyttämistä, syrjäytymistä ja itsetuhoisuutta, jopa itsemurhia."
Kyseiset ominaisuudet kuvaavat hyvin transsukupuolista elämäntapaa. Trans-ihmisten itsemurhariski on yli 20-kertainen valtaväestöön verrattuna, eikä korjausleikkaukset pienennä tätä riskiä.
"Opettajan tulee arvioida käyttämiään lauluja, loruja ja satuja tasa-arvon näkökulmasta – kannustavatko ne erilaisiin rooleihin tai ovatko niissä esiintyvät ammatit useimmiten sukupuolen suhteen stereotyyppisiä. Näitä on hyvä käsitellä yhdessä lasten kanssa keskustellen. "
Jutella esikouluikäisten lasten kanssa siitä, miten merihädässä oleva Mikki voisi tasa-arvoisessa maassa olla myös Minni?
USKONTO:"Uskonnon opetuksessa on luontevaa keskustella oppilaidenkanssa sukupuolen ja perheiden moninaisuudesta."
?
YMPÄRISTÖOPPI:"Ympäristöopin oppisisältöihin kuuluva ihmistä, tunnetaitoja ja perhettä koskeva opiskelu antaa hyvän mahdollisuuden käsitellä sukupuoleen liittyviä asioita. Oppiaine mahdollistaa sukupuolistereotypioiden tutkimisen yhteiskunnassamme lasten kokemusmaailman kautta: keskustelua harrastuksista, leluista tai musiikista, ja siitä miten stereotypioiden purkaminen voisi hyödyttää ihan kaikkia. "
Luulin että ympäristöopissa opiskeltaisiin ympäristöön ja luontoon liittyviä aiheita. Olin selvästi väärässä.
MATEMATIIKKA:"Koska tyttöjen luottamus omaan matematiikan osaamiseensa tutkitusti heikkenee peruskouluaikana, on tärkeää kannustaa heitä kokeilemaan rohkeasti omia ideoitaan ja kehittämään omia ratkaisutapoja matematiikan pulmiin"
Luulin että matematiikan opetuksessa pyrittäisiin matemaattisten taitojen parantamiseen. Mitähän tyttöjen "rohkeat omat ratkaisutavat" mahtavat pitää sisällään?
KUVATAIDE:"Opetuksessa voidaan tutkia lelujen sukupuolittuneisuuttaesimerkiksi muotoilun, värien ja mainonnan osalta. Nykyiset ulkonäkönormit voidaan rinnastaa myös sukupuolten kuvaamistapoihin eri aikojen ja eri kulttuurien kuvissa."
Lapset tulevat varmasti rakastamaan kuvaamataitoa tästä eteenpäin.
"Rikastetaan oppilaiden käsityksiä ammateista kuvitteellisten henkilöhahmojen ja median avulla. Kiinnitetään huomiota siihen, että tarinoiden hoitajat ja opettajat voivat olla myös miehiä kuten Said Sairaanhoitaja ja Onni Opettaja. Teknisten alojen edustajat voivat olla naisia kuten Peppi Putkiasentaja ja Irina Insinööri"
Miksi näitä hahmoja pitää keksiä, jos heitä ei löydy oikeasta elämästä? Said Sairaanhoitaja sai aikaiseksi melkoisen hymyn :D
"Käytetään monipuolisesti tietokoneita oppimisen tukena ja vahvistetaan erityisesti tyttöjen itseluottamusta tietotekniikan osaajina. Opetellaan koodaamista."
Viime vuonna maahan saapui jo 32 000 koodaria.
HISTORIA"Sukupuolten tasa-arvon kehitys ja nykytila soveltuvat hyvin opetuksessa tarkasteltavaksi kokonaisuudeksi. Miten sukupuoli on määrittänyt historiallisten toimijoiden liikkumatilaa eri aikoina? Mikrohistoriallisen tarkastelun kautta voidaan esittää myös naiset historian aktiivisina osapuolina ja haastaa perinteistä ”suurmieshistoriaa”. Naisten ja lasten elämää eri aikoina voidaan tarkastella kerronnan, roolileikkien, draaman ja kuvataiteen keinoin ja täten kehittää historiallista empatiakykyä."
Historiallinen empatiakyky? Mitä helvettiä?
YHTEISKUNTAOPPI"Yhteiskuntaopin opetussuunnitelman perusteet määrittelevät yhteiskuntaopin tavoitteeksi ohjata oppilaita toimimaan moninaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan"
"Yhteiskuntaopin oppiaineessa voidaan käsitellä sukupuolinormeja sekä homo- ja transfobiaa. Miksi sukupuolivähemmistöjä pelätään, miksi pelko muuttuu joskus kiusaamiseksi, häirinnäksi tai jopa väkivallaksi?"
BONUS!!!"Yksi kuudesta keskeisestä sisältöalueesta on ihminen. Viimeistään tässä vaiheessa biologian opetuksessa on tärkeää tutustua intersukupuolisuuteen ja transihmisyyteen. Maantiedon opetuksen tavoitteena on ymmärtää erilaisia kulttuureja, oppia arvostamaan kulttuurien moninaisuutta ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa."


                                                          *********************Yle TV1, 18.10. 2916, klo 21:00, A-studio

Linkki A-studion ohjelmiin Yle Areenassa.

Euroopan pakolaistilanne. Juontajana Kirsi Heikel #YleAstudio HD.


Yle Teema Tiistai 18.10. klo 20:00, Claude Lanzmann ja Shoahin aaveet 

Yli yhdeksän tunnin mittainen dokumentti Euroopan juutalaisten holokaustista oli Claude Lanzmannin merkkiteos, jonka pitkistä ja kivuliaista syntyvaiheista hän tässä kertoo. HD

Teemalla taas satutunti.


Yle Teema, 18.10.2016 klo 21:00, Historia: Afroamerikkalaiset 2/6. Orjuuden aika (1800 - 1860). Mustien elämä muuttui dramaattisesti Amerikan vallankumouksen jälkimainingeissa.

Tämä on niitä sarjoja, joissa 1) syyllistetään kaikkia valkoisia 500 vuotta sitten sattuneista tapahtumista ja 2) mustat afrikkalaiset esitetään upeana luovana väestönä, jota ilman länsi ei voisi tulla toimeen.

Mitä tulee orjuuteen, nykyafrikkalaisen Amerikassa pitää kiittää orjakauppiaina toimineita arabeja, juutalaisia ja eurooppalaisia sekä vierasheimojen orjanmetsästäjä-neekereitä, koska heidän ansiostaan afroamerikkalaisten esivanhemmat rahdattiin uudella mantereelle sivistyksen ja hyvinvoinnin pariin. Esivanhempien jääminen Afrikkaan tarkoittaisi tänään tyytymistä afrikkalaiseen elintasoon, joka on äärimmäisen alhainen verattuna valkoisten mustille kustantamaan sosiaalihuoltoon. 
Asiasta kirjoittaa Gregory Hood rodullisia tabuja valaisevassa artikkelissaan Globaali favela:
Me pakenemme, he seuraavat meitä, ja sitten he valittavat että me sorramme heitä. Kun kysymme, miksi heillä on niin kiire liittyä meidän rasistien seuraan, niin kommunistiset kulttijohtajat kuin epämuodostuneet näyttelijättäret antavat aina saman vastauksen: on Meidän Vikamme, että heidän yhteiskuntansa ovat siinä tilassa kuin ne ovat. Päivän selvä tosiasia on, että emme tarvitse afrikkalaisia, mutta he tarvitsevat meitä. 
Tosiasia on, että kehitysmaiden yhteiskunnat eivät toimi, koska niissä asuu kehitysmaalaisia ihmisiä. Jos riittävän moni heistä tulee tänne, meidän yhteiskunnistamme tulee tismalleen samanlaisia. Jopa silloin kun heillä on aluksi rakenteellinen tai ympäristöllinen etulyöntiasema, lopputulos on aina sama. 
He tarvitsevat meitä. Me emme tarvitse heitä. Emme ole koskaan tarvinneetkaan.
Aina kun valkoiset eurooppalaiset ovat yrittäneet integroida ei-valkoisia yhteiskuntajärjestelmiinsä, joko yhdenvertaisina kansalaisina, orjatyövoimana tai jotain siltä väliltä, olemme saaneet maksaa siitä kollektiivisesti. Mitä tahansa hyötyä orjuudesta tai siirtomaista olikaan, se ei lopulta ole mitään verrattuna väistämättömien sotien ja kapinoiden taloudellisiin ja inhimillisiin kustannuksiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti