perjantai 19. helmikuuta 2021

LIBERAALIEN JA SOSIALISTIEN PEUKALOIMA NYKYDEMOKRATIA EI OLE DEMOKRAATTISTA VAAN KANSAA VASTAAN


Suuren valheen aikakautena totuudesta tule valeuutinen ja valheesta eettinen johtotähti. Viimeisin todiste jälkimmäisestä on tänään alkanut Münchenin turvallisuuskokous, jossa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden piti vetistelevän puheen liberalistisen maailmanjärjestyksen puolesta. Hän ei tietenkään julistanut avoimesti anglosionistista imperialismia, vaan sanoi puolustavansa ainoastaan demokratian arvoja maailmalla. Ylen verkkosivuilla ja puoli yhdeksän tv-uutisissa nyökyteltiin tyytyväisinä Bidenin globalistisille pyrkimyksille. 

Biden korosti puolustavansa demokratiaa, vaikka hän tosiasiassa tarkoitti liberalistisia arvoja. Tämä silmänkääntötemppu onnistuu, koska nykysukupolvet on saatu uskomaan demokratian tarkoittavan samaa kuin liberalismi. Näinhän asia ei tietenkään ole, vaan demokratiassa on pohjimmiltaan kyse neutraalista hallintojärjestelmästä ja päättäjien valitsemistavasta. Vasta sen jälkeen kun liberalismi saavutti ideologisen hegemonia-aseman läntisissä yhteiskunnissa, sen äänitorvet ovat alkaneet samaistaa sen demokratiaan. Manööveri onnistui salakuljettamalla alkujaan sisällöllisesti tyhjään demokratiaan liberalistisen ideologian päivitetyt teesit. Pitääkseen valta-asemansa "liberaalien" on täytynyt muokata demokratiaa entistä totalitaristisempaan suuntaan.

Liberalisimin syövyttävästä vaikutuksesta demokratiaan antaa ikävän todisteen pari uunituoretta uutista. Ensimmäistä Ranskasta tulevaa uutista Yle ei ole noteerannut lainkaan. Siellä nimittäin maan johto on kieltämässä kansallismielisen kansalaisjärjestö 
Génération identitairen toiminnan orwellilaisilla perusteilla. Poliittisen eliitin kivenä kengässä olevaa ruohonjuuritason liikettä on yritetty kieltää jo pitkään, mutta ratkaisevan tekosyyn kieltämispäätökselle antoi järjestön viimeaikainen toiminta Ranskan ja Espanjan rajalla: partioivat aktivistit ovat antaneet viranomaisille vinkkejä laittomista siirtolaisista. Kuten olettaa saattaa, rikokseen syyllistyneiden paljastamisesta ei seurannutkaan kiitosta, vaan liberaalien nyrjähtäneessä maailmassa Génération identitairen sinänsä laillista rajanvalvontaa tutkitaankin nyt rikoksena ihmisyyttä vastaan! 

Kieltopäätöksellään liberaali järjestys todistaa sotivansa periaatteitaan vastaan, sillä nykydemokratiassa poliittisen järjestäytymisen pitäisi olla ehdoton perusoikeus. Ranskan tapauksessa liberalistisen tyrannian perimmäisenä tarkoituksena on tukahduttaa sitä kritisoiva ja haastava poliittinen liike. Suomessa noudatettiin samaa metodia vuonna 2018, jolloin Pohjoismainen Vastarintaliike lakkautettiin politisoituneen poliisijohdon aloitteesta.

Poliittisen opposition tukahduttamisen lisäksi liberaali järjestelmä haluaa kieltää myös kansalaisten mielipiteet, mikäli ne kyseenalaistavat vallitsevan kapean ajattelun yhteiskunnasta, politiikasta ja arvoista. Sananvapaus kuuluu olennaisena osana demokratiaan, mutta se sivuutetaan välittömästi, kun se alkaa uhata liberalistis-globalistista maailmanjärjestystä. 

Sensuurin perusteeksi on otettu totalitaristinen käsite "vihapuhe", jonka nojalla mikä tahansa poliittiselle eliitille ja heidän lemmikeilleen epämieluista totuuspuhe katsotaan rikolliseksi. Suomessakin tätä on harjoitettu jo pitkään, mutta EU:n painostuksesta tässä on nyt pantu iso vaihde päälle, josta kertoo Yle-uutinen EU nosti Suomen tikunnokkaan vihapuheen puuttellisesta kriminalisoinnista – komissio vaatii vihapuheen selvää kriminalisointia ja tutkintaa ilman uhrin ilmoitusta.

Suomessa sanavapautta loukkaa jo nyt räikeästi valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen aloittamat oikeusvainot kansalaisia vastaan. Jostain syystä näinkään törkeä poliittinen sorto ei riitä Euroopan Unionin harmaille voimille:

Euroopan unioni on aloittanut virallisen oikeusmenettelyn muun muassa Suomea kohtaan vihapuheen ja rasismin kitkemiseksi. 

Komissio osana unionin lainsäädännön toimivuuden valvontaa on lähettänyt Suomelle muistutuksen siitä, ettei Suomi ole huomioinut täysin ja riittävän tarkasti unionin sääntöjä omassa lainsäädännössä.

Unionin vaatimat lainsäädäntöuudistukset muistuttavat erehdyttävällä tavalla Stalinin Neuvostoliiton mielivaltaista lakikokoelmaa, jossa kansalaiset ovat lähtokohtaisesti epäilyksen alaisia. EU-kommission perustelut tuovatkin mieleen Isä Aurinkoisen lentävän lauseen: "Kun syyllinen tiedetään, niin rikos kyllä keksitään". Suomessa rikollisia ovat jo pelkälllä olemassaolollaan veroja maksava kantaväestö, varsinkin jos se pyrkii itsesäilytykseen vastustaessaan laitonta ja loisivaa muukalaisinvaasiota:

Komission arvion mukaan Suomen lain avulla ei voi määrätä tehokkaita ja toimivia seurauksia, joilla voidaan kitkeä rasismia ja muukailaisvihaa. Suomessa ei ole esimerkiksi varmistettu, että kyseisiä rikoksia voidaan tutkia ja niistä voidaan nostaa syytteet ilman uhrin tekemää ilmoitusta tai syytöstä.

Suomen lakikirja ei edes tunne ja tunnusta Amerikassa käytettyä kryptisiä termejä vihapuhe ja viharikos, mutta niin vain komissio haluaa määrätä tuon vasemmisto-orwellilaisen lakitermistön myös tänne:

Suomen lainsäädännössä on komission arvioin mukaan pantu virheellisellä tavalla täytäntöön säännös väkivaltaan yllyttämistä koskevasta vihapuheesta. Lisäksi Suomessa ei ole kriminalisoitu vihapuhetta, joka kohdistuu rodun, ihonvärin, uskonnon, syntyperän taikka kansallisen tai etnisesti määräytyvän ihmisryhmän yksittäiseen jäseneen.
Neuvostohenkinen "vihapuhe" on hallitsevalle eliitille siinä mielessä kätevä koodisana, että sen varjolla voidaan kieltää kaikki epämieluisten faktojen kertominen sukupuolisesti poikkevista, kulttuurisesti erilaisista ja rodullisesti vierasta ihmisistä samalla kun se sallii mitä kostonhimoisimman vihan valkoista kantaväestöä kohtaan.

Sionistien kädenjälki näkyy puolestaan komission vaatimuksessa kieltää avoin tieteellinen keskustelu holokaustista. Muualla maailmassa sana on ollut tämän suhteen melko vapaa ja Euroopastakin löytyy lukuisia maita, joissa kritiikki tästä marginaalikysymyksestä on täysin laillista. Suomessa kieltämistä ei ole aiemmin edes harkittu, mutta nykyisen EU-mallioppilaishallituksen aikana ajatusrikoksesta tuomitseminen voi hyvinkin toteutua:
Suomessa ei ole myöskään kriminalisoitu vihapuheen erityisten muotojen eli kansainvälisten rikosten ja holokaustin julkista puolustelua, kieltämistä tai törkeää vähättelyä.
Komission röyhkeyden huippuna kansallisvaltiolle on sen asettamat tiukat aikatauluvaatimukset vastausten antamiselle. Määräyksillään byrokraattinen komissio haluaa osoittaa olevansa ylempänä kuin kansan valitsema lainsäädäntöelin. Mitä Suomi tekee eduskunnalla ja edustuksellisella demokratialla kun kerran lait määrätään muualla?1 kommentti:

  1. Systeemin kannalta positiivisin tulos on legitimiteetin heikkeneminen jo yksistään leviävän kyynisyyden voimin, joka sekin, jos saan ennustaa, muuttuu avoimesti ilmaistuna, piankin rikokseksi siinä kuin takavuosien Radio Jerevaninkin kustannuksella irvailu.

    VastaaPoista